Prosecká Popo DUOjka

Zelená síla v hlavní roli Derniérové Prosecké Popo DUOjky

 Netradičně ve čtvrtek a 4. ledna se odehrál závěrečný turnaj celoroční série netradičních dvojic na herně Xbowlingu Prosek Duo a sice Derniérová Prosecká Popo DUOjka. Jednalo se o turnaj patřící do měsíce prosince, ovšem díky předvánočnímu veselí všech možných i nemožných firem se pro něj dřívějšího termínu nenašlo. Současně, jak dodatkový název napovídá, nejen, že definitivně uzavřel celou turnajovou sezónu roku 2023, ale bohužel i svůj roční jepičí život.

 Musel ustoupit termínově nadupanému herenskému kalendáři, zejména díky přesunu všech možných soutěží ABL z dnes už oficiálně neexistující herny Zličínského Best Bowlingu. Uvidíme, jedná-li se o jev trvalý či jen dočasný. Byť se říká, že v nejlepším je třeba přestat a tak, když samotný turnaj po počátečních porodních bolestech získal své příznivce a těšil se stále větší oblibě, což dokumentuje i start rovných dvaceti dvojic na večeru závěrečném, byla by škoda zejména pro hráče samotné jej opět pohřbít natrvalo pod povrch.

 Uvidíme, co přinese čas následný, ten určený poslednímu hracímu večeru si všichni užili do sytosti, a to jak hráči samotní, tak i pořadatel a jak trefně kdosi zainteresovaný pronesl, nakonec se zcela nečekaně nesl ve znamení hráčů družstva Zelené síly, když Miroslav Nýč (ne)čekaně dorazil a Petr Pekár v páru s Martinem Hypiusem dokázali ve finálových bojích udržel vysoký standart po celé čtyři hry a po zásluze se součtem 906 bodů vítězí. Nežli k tomu došlo, museli si však odehrát stejně jako devatenáctka zbývajících dvojic šestici her kvalifikačních, a to zde obvyklým způsobem netradičním, kdy spoluhráči hrají coby hráč jeden a střídají se pravidelně po každém frame. Díky vysoké účasti již brána zápolení semifinálového zůstala uzavřena hned pro kvartet nejméně úspěšných párů, a tak alespoň cenu útěchy získali jako první nepostupující Lenka Blažková s Martinem Boháčem.

 V semifinále jsou dvojice po mazací pauze na dráhy podle kvalifikačního pořadí nasazeni od nejlepších sestupně a hrají se na součet nové čtyři hry. Následné pořadí poté rozhodne, kteří umístění v lepší osmičce si zahrají závěrečné finále, kde si pro změnu podle pořadí semifinálové své oblíbené naopak sami volí. Sem postup těsně unikl jedním z mnoha nováčků turnaje Albertu Jarovskému s Bohuslavem Ondráčkem, a tak i oni si domů odnášejí cenu útěchy coby první nepostupující do finále.

 Jestliže Petr Pekár s Martinem Hypiusem ve finále jako jediní zazářili se součtem devítkou začínající, stříbrní Jakub Šarišský s Ondřejem Kvasničkou pro změnu jako jediní překonali ten s osmičkou a měli bodů 818. Na bronzový stupínek se poté díky 778 bodům dostal nově složený (sportovní) pár Jakub Novák s Jitkou Noskovou. Oceněna byla jako obvykle celá finálová osmička a nadto i autoři Nejvyššího výkonu, jimiž byly svorně dva páry díky kvalifikačním výkonům 245 bodů a sice Antonín Matějka s Krystynou Janočkovou, respektive Michal Havelka a Martin Palas.

 Nechybělo ani losování tradičního finančního IRON BONUS SPECIALu, ovšem částka 2770,- Kč zůstala díky losovanému číslu 125 komukoli pro tentokrát zapovězena a tak byla coby výší úvodní přesunuta na následný další turnaj, jímž měl být úvodní turnaj Strašnického Iron Senioru v neděli 7. ledna, avšak ten byl díky pořadatelské kolizi s Mistrovstvím ABL jednotlivců Prahy a Středních Čech mezi hernou Xbowlingu Strašnice a Prosecku Duo přesunut na netradičně čtvrtek 15. února a tak nakonec zamířil až na výjimečně ze dvoudenního zkrácený pouze na jednodenní Říčanský Iron Special na hernu Bowlingu Vojkov a sice úterý 9. ledna.

 V konečném celoročním pořadí série již nějaký ten pátek nebylo pochyb o celkových vítězích, jimiž v součtu sedmi nejlepších startů během netradičně třinácti měsíců nebyl nikdo jiný nežli Václav Kváča s Lukášem Jelínkem díky celkovým 349 bodům. Stříbrní končí Dušan Kovařík s Martinem Palasem s body 332 a bronz patří Ondřeji Kvasničkovi a Jakubu Šarišskému za 327 bodů. Ocenění těch nejlepších proběhne na úvodním turnaji nové sezóny, avšak na Strašnické Iron DUOjce, jenž přebírá štafetu do dvojicích Proseckých a bude se poprvé na herně Xbowlingu Strašnice hrát ve středu 24. ledna, kam pochopitelně obsazovačka dávno otevřena jest.

Mikulášskou Proseckou Popo DUOjku překvapivě ovládli Tomáš Barták s Danielem Hvězdou

 V úterý 5. prosince předposlední turnajový měsíc tohoto roku na herně Xbowlingu Prosek Duo uzavřel turnaj spadající právě do měsíce listopadu, avšak díky nabitému rezervačnímu systému v již předvánočním období musel být odehrán právě až v měsíci závěrečném, prosincovém a sice Prosecká Popo DUOjka. Stejně tak to bude i s turnajem celou sérii letos uzavírající, takže dvanáctý bude hrán, a to netradičně dokonce ve čtvrtek a sice 4. ledna 2024.

 Neb turnaj samotný proběhl i díky datumu s přízviskem "Mikulášský", každý, byť jen z příchozích a registrujících se hráček i hráčů obdržel od pořadatele doufejme milou sladkou pozornost. Cestu na hernu po bohužel klasických přihlašovacích a odhlašovacích peripetiích nakonec našla nakonec osmnáctka dvojic, když několikero vůbec poprvé, drtivá většina však různě nově poskládaných, o to zajímavější průběh her samotných čekal a turnaj přinesl leckdy a leckde nečekané výsledky.

 Všechny páry si na vybraných drahách v kvalifikaci odehrály šest her zde hraným netradičním způsobem se střídáním se coby jeden hráč po každém frame. Šestnáctka nejlepších pak postoupila do semifinále, což značilo, že již zde pro dva páry bowlingový večer končil. Těmi méně smutnými byli Luděk Hrnčíř s Lenkou Málkovou, když si za první nepostupové místo odnesli alespoň cenu útěchy.

 Během mazací pauzy před úvodním semifinále proběhlo i losování finančního IRON BONUS SPECIALu a když jeho výše byla i díky zdejší účasti na 4510,- Kč a tažený výkon 156 bodů dokázaly zahrát shodně závěrečnou kvalifikační hrou hned dvojice dvě, každá si odnáší třetinový podíl v hodnotě 1500,- Kč a těmi šťastnými se stali Lenka Blažková s Martinem Boháčem, druhý poté druhý Martin a sice Palas spolu s Petrem Ondrejcem. Zbylých 1510,- Kč je startovní výší na turnaji následném, jímž je již ve čtvrtek 7. prosince na herně Bowlingu Vojkov závěrečná letošní Vojkovská Desítka, kde tak s předpokládanou účastí bude na případného šťastlivce čekat zhruba 2200,- Kč.

 V semifinále poté postupující páry odehrály podle kvalifikačního pořadí kvartet nových her od nuly na součet a rovná polovina podle následného pořadí postoupila do závěrečných bojů finálových. Zde se prvními nepostupujícími stali a aspoň s cenou útěchy k domovu chvátali Dušan Kovařík a Stanislav Semerák, kteří měli obrovskou smůlu, když o jejich nepostupu při součtu 705 bodů rozhodoval jen nižší nához.

 I finále se hraje na součet závěrečných čtyřech her od nuly a postupující si již dráhy dle umístění semifinálového volí. Nakonec nejšťastnější ruku měli ti, co se neřadili k favoritům největším, ovšem nenápadnými kroky a vyrovnanými hrami se součtem 731 bodů vítězí Tomáš Barták s Danielem Hvězdou. Pořadí následné bylo neskutečně vyrovnané, rozhodovala každá kuželka, a tak stříbrní končí se 714 body Hana Šulcová s Emilem Krubertem před Martinem Palasem a Petrem Ondrejcem s body 712 a o pouhý jeden méně měli čtvrtí Jaroslav Krupinský a Jakub Grznár. Ceny si odnesla celá finálová osmička a nadto i autoři Nejvyššího výkonu turnaje, jimiž byli Jaromír Makovec s Vladimírem Baborovským, kteří hrou 290 bodů vyrovnali rekord této série tentokráte nepřítomných pánů Václava Kváči i Lukáše Jelínka.

 Závěrečný turnaj série, jak již bylo poznamenáno, se odehraje ve čtvrtek 4. ledna, kde se rozhodne nejen o vítězích celoroční série, kde s největší pravděpodobností již právě posledně jmenované pány nikdo neohrozí, ale boj o další místa v TOP 10 bude ještě zajímavý, zejména, když je započítáváno sedm nejlepších účastí v sérii a jako u jediné ze všech i turné prosincový roku 2022, čili hned z třinácti možností bodového zisku. 

 Důležitou informací je to, že kdo se turnaje chce zúčastnit, musí se nově přihlásit, což bude pravidlem kterak již bylo deklarováno od následného roku u všech turnajových sérií a hráči již nebudou přepisováni do obsazovaček automaticky. Tento bude naposledy rovněž hrán na rozšířeném počtu drah, jinak budeme striktně dodržovat obsazení pouze osmi drah ve všech kvalifikačních i následných rundách všech zde konaných turnajů

Fantastičtí Václav Kváča s Lukášem Jelínkem na Prosecké Popo DUOjce

 V úterý 24. října se odehrál letošní desátý turnaj, ovšem do celoročního pořadí započítávaný již jedenáctý, série Prosecké Popo DUOjky na herně Xbowlingu Prosek Duo. Jedná s o turnaj kategorie C netradičních dvojic, bez jakýchkoli pomocných handicapů s libovolným složením spoluhráčů a tím, že se hráči hrají coby jeden a střídají se po dobu celého turnaje po každém frame pravidelně, pouze každou novou hru si mohou pořadí vyměnit.

 V kvalifikaci si na při prezentaci zvolené dráze odehrají úvodní blok šesti her a následné pořadí určí postupující do semifinále. Tam se kvalifikuje 16 nejlepších párů, a protože tentokráte odhlášení i nižší zájem o start byl celkem výrazný, konečná účast 13 dvojic znamenala semifinálovou účast pro všechny příchozí.

 Nežli došlo k semifinále, kde nastoupí podle pořadí a na dráhy jest nasazena nejdříve lepší osmička a poté zbytek startovního pole, byl losován tradiční, po všech pořadatelem konaných turnajích, finanční IRON BONUS SPECIAL. Díky převáděné částce a zdejší účasti se losovalo o 2760,- Kč, avšak taženého výkonu 208 bodů nikdo nedosáhl, takže se obsah přesouvá na turnaj následný, jímž je znovu na téže herně Československý Xbowling Iron Special v termínu 27. až 29. října a kde se ze startu i opakovaného každého účastníka přičítá rovnou 30,- Kč čili s předpokládanou účastí se bude hrát o zhruba 3700,- Kč.

 V semifinále již dvojice hrají pouze kvartet her, a to od nuly na součet a zde nejlepších osm párů poté postupuje do finále. Šťastnými posledními postupujícími byli s tímto počinkem již nepočítající pánové Luděk Hrnčíř a Martin Kleiman se součtem 667 bodů, oproti tomu o tři kuželky méně již znamenalo stopku a alespoň cenu útěchy pro pár první nepostupující, jímž byli Matěj Červený s Davidem Šotou.

 Ve finále se odehrálo závěrečné čtvero her opět od nuly na součet a zde si již postupující dráhy podle pořadí semifinálového volí. Zcela famózně turnajem prošli a deklasovali zbytek startovního pole Václav Kváča s Lukášem Jelínkem, když jejich celodenní průměr se zastavil na úctyhodných 223,30 bodech a ve finále zahráli dokonce nádherných 290 bodů. Zcela po právu si zasloužili nejen ceny coby autoři Nejvyššího výkonu turnaje, ale zejména jako vítězi říjnového dýchánku. Na místě stříbrném skončili Ondřej Kvasnička s Jakubem Šarišským a bronz patřil páru Bohumil Brázda a Jakub Marek.

 V celoročním pořadí patří vedoucí postavení zrovna tak vítězům turnaje, na stříbrné pozici jsou před závěrečnými letošními dvěma turnaji Dušan Kovařík s Martinem Palasem a bronzový stupínek si upevnili Bohumil Brázda a Jakub Marek.

 Příští, letošní předposlední turnaj je po úpravě termínu až v měsíci prosinci a sice 5. 12., kam je již obsazovačka otevřena a upravena. 

 Závěrem je potřeba zmínit i bonusovou losovanou cenu, jímž byl poukaz na bowlingové vybavení v hodnotě 1000,- Kč do ProShopu Jana Macka a jejími majiteli se stali Ondřej Kvasnička s Jakubem Šarišským

 Velké poděkování patří rovněž Michalu Benešovi a pekárně Sarnia za opět velké množství chutných sladkých donatů pro všechny účastníky.

Prosecká Popo DUOjka ozdobena fantastickými výkony

 V úterý 26. září obvyklou pouť po komerčních turnajích již měsíce devátého ukončilo na herně Xbowlingu Prosek Duo setkání netradičních dvojic a sice Prosecká Popo DUOjka. Ačkoli v předešlých dnech proběhl marathón vyšších sportovních a soutěžních bowlingových akcí i obvyklá zdravotní indispozice, popřípadě zapomětlivost do účasti promluvila, sešla se sedmnáctka různě poskládaných párů, dokonce i nováčků.

 Ty odehrají celý turnaj jako dvojice netradiční tedy coby jeden hráč s tím, že se pravidelně střídají po každém frame, pouze na začátku každé další hry si pořadí mohou prohodit. V kvalifikaci si jako obvykle všichni odehráli na předem zvolených drahách šestici úvodních her, aby se pak pouze té nejméně úspěšné uzavřely brány pokračovaní semifinálového, kam vždy postupuje šestnáctka nejlepších dvojic. Těmi, komu se tak přihodilo, byli elévové turnajového světa Adam Brodský a Dominik Vařeka. Věřme, že tento dílčí neúspěch je od dalších startů a návštěv neodradí….

 V semifinále se hraje stejným způsobem už stejně jako v závěrečném finále pouze kvarteto her, vždy na součet a od nuly a pro boje semifinálové platí, že postupující jsou na dráhy podle pořadí po kvalifikaci nasazováni. Semifinále se hrají dvě a jako první mají šanci se o postup do finále porvat ti výše umístění. Toho se děje až po mazací pauze, kde se současně losuje i fenomén posledních měsíců všech turnajů na hernách Xbowlingu Prosek Duo, Xbowlingu Strašnice i Bowlingu Vojkov a sice finanční IRON BONUS SPECIAL.

 Ten opět, jako už skoro celé dva měsíce, zůstal nevybrán i tentokráte, byť taženo bylo celkem hratelné číslo 196, avšak přes několik počinků hodnot nejen v rozmezí 190–200 bodů právě potřebného výkonu co čert i měšec nechtěl, nikdo zahrát nedokázal. Celá částka, jež je aktuálně na 8320,- Kč se tedy znovu posouvá na nejbližší následný turnaj, jímž je na téže herně v neděli 1. října redukovaný Prosecký Iron Special, kde se ze startu i opakovaného každého hráče navyšuje dokonce o prémiových 30,- Kč, takže je možné, že opět překoná už tak rekordní hranici a to přes 9000,- Kč. Což snad samo o sobě za pozvánku i účast mluví za vše….

 Po tomto smutnějším okamžiku večera následoval druhý a doufejme poslední, byť se týkal pouze dvojice Andrej a Denisa Paračkovi, kterým postup unikl do závěrečného finále v součtu o pouhé 4 kuželky, a tak si domů odnesli alespoň cenu útěchy. Naopak radoval se další nově poskládaný pár Lukáš Gurgul s Michalem Korbelem, které vybalení již uklizeného bowlingového nádobíčka motivovalo natolik, že jejich závěrečný součet čtyřech her činil 841 bodů, a to stačilo při stále se zvyšující kvalitě hráčského pole a nádherných výkonů na místo stříbrné

 Vítězi se stali Dušan Kovařík s Martinem Palasem, když jejich účet činil magických 888 bodů, a to i díky Nejvyššímu výkonu dne hodnoty 276 bodů, za což byli po právu oceněni. Oba zmíněné páry na stupních nejlepších doplnili ještě Jakub Šarišský s Ondřejem Kvasničkou, jimž finálový průměr 200 bodů unikl jen velmi těsně, stojí za zmínku ten jejich semifinálový, kdy chlapci v součtu kvarteta her zahráli neskutečných 958 bodů. Oceněna byla celá finálová osmička a bylo by hříchem nezmínit, že hned tři páry zakončily turnaj s průměrem vyšším dvousté bodové hranice a několikero dalších k tomu nebylo vzdáleno…

 Příští turnaj je plánován na 24. října a uvidíme, nakolik promluví do průběžného celkového pořadí, které se díky sedmi započítávaným nejlepším výsledkům již začalo měnit jako přesýpací hodiny a aktuálně ročnímu pořadí vévodí těsně před říjnovými premianty Václav Kváča s Lukášem Jelínkem.

Václav Kváča i s jiným partnerem obhájil prvenství

 V úterý 29. srpna uzavřela na herně Xbowlingu Prosek Duo Prosecká Popo DUOjka turnajový program osmého kalendářního měsíce a rovněž prázdninový a jak bylo i v sušších dresech poznat, tropický doprovod předchozích klání. Na tento netradičně koncipovaný turnaj dvojic, kde spoluhráči hrají po celý večer coby jeden hráč a střídají se po předem zvoleném pořadí pravidelně každým framem, dorazilo přivítat školní rok šestnáctka různě poskládaných párů.

 Znamenalo to, že přesně se naplnila propoziční kapacita pro semifinále, tudíž si všichni odehráli nejen šestici her kvalifikačních, ale po mazací pauze nejprve lepší polovina v pořadí odehrála od nuly na součet další kvartet her, aby je pak následovala druhá startovního pole a zde se již chleba lámal, když přesně osmička úspěšnějších směřovala do závěrečných bojů finálových, ta druhá opačným směrem, tudíž k východu. Cenou útěchy aspoň lehce zadostiučiněni k tomu Vítězslav Květenský a Teame Habtegabriel.

 Než se rozběhly hry semifinálové, v mezipauze se losoval již zavedený finanční IRON BONUS SPECIAL a neboť nebyl několik předchozích turnajů vybrán, částka se navýšila na 3800,- Kč a nyní díky účasti dokonce na 4440,- Kč. Neb se hraje o dvoutřetinový obsah, šťastnými se mohli stát ti, co zahrají v kvalifikaci 177 bodů a přilepšili by si o 2960,- Kč. Ačkoli padly výkony 176 i 178 bodů, měšec znovu odolal, a tak se převádí na turnaj následný, jímž je po převodu z něj opět na stejné herně v neděli 3. září hraný ProShop Senior Cup, kde coby startovní výše bude tedy 4440,- Kč a účastní následnou se může vyšplhat až k 5000,- Kč.

 Pro finále si postoupivší dvojice na rozdíl od semifinále podle jeho pořadí dráhy vybírali a asi nejšťastnější ruku jak při volbě, tak poté i nejpřesnější během hry měl pár Václav Kváča a nedávný vítěz A kategorie celoprázdninového tréninkového turnaje Summer Cup 2023, Lukáš Jelínek, který po minulé pauze a zlatém záskoku Libora Macha opět Václava podpořil a pánové umístění na stupínku nejvyšším obhájili, a to s úctyhodným součtem čtyř her s 927 body. Na pozici stříbrnou Ondřej Kvasnička a Jakub Šarišský zahráli 864 bodů a předstihli tak o 9 bodů bronzové Lukáše Gurgula s Jakubem Novákem.

 Ti obvyklým držitelům vyfoukli nejvyšší výkon turnaje, když se vzedmuli ke kvalifikační hře hodnoty 277 bodů a ačkoli Ondřej s Jakubem téže hry docílili v semifinále rovněž, odnesli si za tento počin aspoň tekutou cenu, pohár k tomu pařil rychlejším v pořadí, tedy Jakubovi s Lukášem. 

 O pozici čtvrté, respektive páté v celkovém pořadí mezi Dušanem Kovaříkem s Janem Štulcem a párem šťastnějším, tedy Andrejem Paračkou i Michalem Spodniakem rozhodoval při shodném součtu 767 bodů pouze vyšší jednotlivý výkon pro právě druhé jmenované. Honza Štulc se tak stává pomalu smolařem druhotných ukazatelů, když tatáž situace jej postihla i na turnaji předešlém, kde to znamenalo stop již v semifinálovém Play Off ProShop Senior Cupu

Zářijový turnaj se koná poslední úterý měsíce a sice 26. 9. a obsazovačka tam je již aktivní i otevřena.

Václav Kváča s Liborem Machem vítězi Prosecké Popo DUOjky

 V úterý 11. července se odehrál letošní již sedmý turnaj netradičních dvojic na herně Xbowlingu Prosek Duo alias Prosecká Popo DUOjka. Dorazila třináctka nejvěrnějších párů, některé se změnami ve složení a ačkoli podmínky byly v tomto období spíše nakloněny jiným prázdninovým radovánkám, startující si večer bowlingově ve výborné atmosféře užili do sytosti.

 Každá z dvojic v kvalifikaci odehrála na předem zvolené dráze šest her coby jeden hráč, kde se spoluhráči střídali pravidelně po frame. Následné pořadí určilo nejen nasazení na dráhy pro následné semifinále, ale losovaly se nejprve dvě bonusové ceny. Tou první byl nově zavedený IRON BONUS SPECIAL, finanční měšec, kde se ze startu každého hráče odkládá 20,- Kč a v součtu s převáděnou částkou z předchozího turnaje, jímž byla Prosecká ProShop Desítka, se losovalo o dvě třetiny z 830,- Kč, tedy 550,- Kč. Taženo bylo číslo 4, což byl výkon, jemuž se logicky nikdo ani nepřiblížil, takže na následný turnaj, jímž je ve čtvrtek 13. července Vojkovská Devítka, se jako základní výše bonusu převádí 830,- Kč.

 Druhou cenou byl poukaz na 1000,- Kč do ProShopu Jana Macka a tuto výjimečně vloženou cenu si odnesla dvojice v kvalifikaci skončivší na místě sedmém a sice Marek Navrátil s Michalem Benešem.

 Po mazací pauze se odehrálo semifinále, kam tentokrát díky účasti postoupili všichni zúčastnění, nejprve své čtyři hry, stále stejným způsobem hrané, odehrála v lepší osmička a poté zbývající pětice párů. Podle semifinálového pořadí poté lepších osm párů postoupila do závěrečného finále, kde si již podle pořadí dráhy vybírali sama. Posledními postupujícími byli poprvé spolu hrající Tomášové Barták a Brich, naopak cenou útěchy ocenění první nepostupující byli jedni z favoritů Jaromír Makovec s Michalem Havelkou.

 Ve finále se hrají závěrečné čtyři hry znovu tímtéž způsobem a od nuly na součet a dlužno dodat, že stejně jako celý turnaj, bez jakýchkoli pomocných handicapů. Zde zazářil po dlouhé době sice bez ceny za Nejvyšší výkon turnaje (jeho hodnocenými autory se stali za kvalifikačních 242 bodů Martin Palas s Dušanem Kovaříkem) odcházející Václav Kváča hrající tentokrát s Liborem Machem a stali se tak vítězi s finálovým součtem 786 bodů. Na pozici stříbrnou vystoupali poprvé spolu hrající parťáci družstva Big Lebowski Abides Andrej Paračka a Štěpán Blaška a bronz bral pár Lukáš Gurgul i Jakub Novák.

 Příští turnaj série se hraje až na konci letních prázdnin a sice poslední srpnové úterý, tedy 29. 8., kam obsazovačka je již otevřena a aktualizována.