Hlavní strana

I série Strašnických ProShop Dvojic bude brzy labutí písní

 Již tuto neděli, tedy 10. prosince, se uskuteční letošní poslední turnaj sčítaných dvojic z celoroční série Strašnických ProShop Dvojic na herně Strašnického Xbowlingu. Současně se jedná o poslední svého druhu, neb od měsíce ledna 2024 a nové turnajové sezóny budou výrazně upraveny jeho propozice i systém v rámci zatraktivnění pro hráče samotné.

 Volná místa k dispozici ještě jsou, opět i díky necitlivě kolidujícímu vloženému termínu Prestige ČBA povícero, takže případní zájemci se mohou přihlásit jako vždy na tel.: 603 893 155 a to i formou SMS, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes webové stránky: www.iron-special.cz či přímo zde: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=293&rand=998951708

 Losovat se i zde bude tradiční finanční IRON BONUS SPECIAL, jež byl sice v poslední době několikráte rozebrán, avšak uvidíme, jak se zadaří na předchozí Vojkovské Desítce na herně Bowlingu Vojkov ve čtvrtek 7. prosince, kde se v součtu s účastí bude hrát o zhruba 2200,- Kč (a kam jsou všichni srdečně zváni), v případě jeho nevybrání se zde bude hrát již přibližně o 2600,- Kč a byť se losuje o dvoutřetinový podíl obsahu, alespoň na předvánoční kapesné je to částka určitě příjemná.

Již několikero turnajů jest novinkou on-line přenos průběžných výsledků v podobě JPG a nejinak tomu bude i během tohoto a sice na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

Poslední letošní Vojkovská Desítka za dveřmi

 Již ve čtvrtek 7. prosince se odehraje letošní poslední z turnajů zkrácené celoroční série Vojkovské Desítky na herně Bowlingu Vojkov.

 Hrát se bude na lehčím sportovním mazacím modelu díky předvánočnímu času a sice COMPLETITIVE1 a samozřejmě, byť se jedná zde o turnaj kategorie B, americkým způsobem.

 Proběhne i tradiční losování finančního IRON BONUS SPECIALu, kde výše převáděné, byť na předchozím turnaji na herně Xbowlingu Prosek Duo v úterý 5. prosince při turnaji Prosecké Popo DUOjky byl vybrán, částky je na 1510,- Kč, takže v součtu s předpokládanou účastí se může vyšplhat až někam k 2200,- Kč, což jako přilepšení pro případného zdejšího výherce je i tak sympatické....

 Přes aktuálně rekordní zájem o účast volná místa nalézt ještě lze, nadto byla obsazovačka rozšířena o doplňkovou kvalifikační rundu v 16:00, takže případní zájemci se mohou přihlásit na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes webové stránky: www.iron-special.cz/vojkovska-desitka/či přímo zde: www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2173&rand=1085603776

 Pro všechny příchozí je připraveno drobné pomikulášské zpestření a možná přijde i ne kouzelník, ale něco navíc nad rámec všedních dní.... 

 Celý průběh turnaje bude nadto dokumentován formou JPG opět on-line na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

Informace o zrušení Říčanského Iron Specialu

 Ačkoli tak činíme jen velmi neradi, chceme všechny hráče, ať již přihlášené či o startu uvažující, touto cestou informovat o zrušení pořádání turnaje na herně Bowlingu Vojkov a sice Říčanského Iron Specialu v měsíci prosinci, přesněji v termínu 11. - 12. 12. 2023

 Lednový turnaj nové série a nové sezóny v platnosti zůstává a tam se sejde věřme již účast alespoň solidní. Přeci jen (ne)zájem hráčské veřejnosti nebyl dostačující aspoň minimální účasti tak, aby byl pro samotné hráče přínosem, jakož měl smysl pro hernu samotnou. 

 Všem děkujeme za pochopení a na viděnou při turnaji lednovém či jiných turnajích nejen na herně Bowlingu Vojkov, kde se letos ještě konají prosincové turnaje zaběhlé a hojně obsazené a sice Vojkovská Desítka již tento čtvrtek 7. prosince či týden následný znovu ve čtvrtek a sice 14. prosince pak Vojkovská Devítka, kam jsou všichni také pochopitelně srdečně zváni.

 Obsazovačky tam naleznete na odkazech přes webové stránky: 

www.iron-special.cz 

či přímo zde: 

www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2173&rand=1193664621 

anebo: 

www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2172&rand=1420018423

Poslední volná místa na listopadovou Proseckou Popo DUOjku

 V úterý 5. prosince se odehraje jedenáctý letošní turnaj celoroční série Prosecké Popo DUOjky na herně Xbowlingu Prosek Duo, z důvodů nabytého předvánočního termínového kalendáře se opravdu jedná o turnaj listopadový, avšak hraný v prosinci. Závěrečný, prosincový, se poté odehraje hned zkraje Nového roku 2024, čímž se uzavře kompletní turnajový program roku 2023.

 Volných míst v obsazovačce přes její nabitost ještě několik nalézti lze, takže kdo si chce přijít zkusit vysoutěžit něco pěkného či nemá problém spojit se se spoluhráčem jakéhokoli pohlaví a přijít potrénovat netradičním způsobem při střídání hodů po frame, má možnost se přihlásit na tradičních kontaktech - tel.: 603 893 155 (i SMS), e-mail: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem na stránkách: www.iron-special.cz/prosecka-popo-duojka2/ , anebo přímo na odkazu: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=295&rand=2106064757

 Losovat se bude rovněž klasický finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož aktuální výše jest 3790,- Kč a s předpokládanou účastí může vyšplhat až ke 4700,- Kč, neboť za každého startujícího je bonus navýšen o 20,- Kč, čili za dvojici dokonce o 40,- Kč. Byť se losuje o dvoutřetinový podíl, případní výherci budou míti minimálně večer zadarmo.

 Nadto opět nebude chybět nějaké to překvapení již jen pro každého příchozího, nejen proto, že turnaj nese přízvisko Mikulášský....

Pozvánka na prosincovou Vojkovskou Desítku

 Ve čtvrtek 7. prosince na herně Bowlingu Vojkov proběhne letošní již osmý a současně závěrečný turnaj zkráceného premiérového ročníku a sice Vojkovská Desítka.

 Jedná se o turnaj byť spadající do kategorie B, avšak hraný americkým způsobem se změnou mazacích modelů. Tentokráte se bude hrát na lehčím středním mazacím modelu COMPETITIVE1 dle přiloženého grafu v duchu nadcházejících Vánočních svátků.

 Losovat se bude kromě jiných zpestření i putovní finanční IRON BONUS SPECIAL, kde jeho výše je závislá na tom, zda bude rozebrán na předchozím turnaji Prosecké Popo DUOjky v úterý 5. prosince na herně Xbowlingu Prosek Duo a kde se případně již jen samotnou účastí se navýší na zhruba 4600,- Kč.. Čili zde by se mohlo hrát již o přibližně 5200,- Kč a byť se hraje o dvoutřetinový obsah, jest to sumou opravdu lákavou.

 Volná místa v obsazovačce nalézti stále ještě lze, takže případní zájemci se mohou přihlásit jako obvykle i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, na webové adrese: www.iron-special.cz či přímo zde: www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2173&rand=276013698

 Výsledky turnaje předchozího, průběžné celoroční pořadí, jakož článek i fotogalerii naleznete klasicky na webových stránkách: www.bowlingweb.cz , www.czechbowling.cz či přímo zde: www.iron-special.cz/vojkovska-desitka/

Poslední volná místa na Proseckou ProShop Desítku

 Již v neděli 3. prosince se odehraje letošní poslední turnaj celoroční série jediného kategorie A na herně Xbowlingu Prosek Duo a sice Prosecká ProShop Desítka.

 Jako obvykle poslední dobou je mazací model tentýž, jako na ve stejný den dříve hrané Extralize ČBL Západ a sice BANK 2 40 M6, jehož graf již byl zveřejněn, přesto jej pro oživení přinášíme znovu.

 Volných míst do kvalifikačních rund posledních pár zbývá, případní zájemci se mohou přihlásit klasicky i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes webové stránky: www.iron-special.cz či přímo na odkazu: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=297&rand=291647423

 Chybět nebude opět nějaké neplánované překvapení a jako obvykle ani losování po turnajích téhož pořadatele se posouvající finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož výše je díky nevybrání na předchozí Vojkovské Devítce 2950,- Kč a v součtu s předpokládanou účastí se hrát bude o již zhruba 2800,- Kč. Byť případný výherce si odnese "pouze" dvoutřetinový podíl, už tak je to částka skutečně závratná a co více, kromě hry a radosti z ní je větším lákadlem účasti.

 Rovněž připomínáme, že na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/ budou jako u každého turnaje zveřejňovány v podobě JPG průběžné výsledky po dílčích částech turnaje, takže všichni hrající i nehrající zájemci mohou výsledky sledovat i z pohodlí odkudkoli online.

Mazací model Prosecká ProShop Desítka prosinec

 Díky uveřejnění mazacího modelu na nedělní hrací kolo Extraligy ČBL, hrané v tentýž den a sice 3. prosince na herně Xbowlingu Prosek Duo, jej zveřejňujeme rovněž coby téže mazání na následný turnaj kategorie A a sice Proseckou ProShop Desítku

 Jedná se o sportovní model BANK 2 40 M6, jehož grafické znázornění přikládáme.  Přes velký zájem lze volná místa ještě v kvalifikačních rundách nalézt, přesto apelujeme na ty, co přihlášeni jsou a zjistí, že se z nějakého důvodu turnaje nezúčastnění, aby oznámení nenechávali na šibeniční termín a uvolnili tak místo včas případným jiným zájemcům. 

 Obsazovačka je k dispozici proklikem přes webové stránky: www.iron-special.cz/prosecka-proshop-desitka/ či přímo na odkazu: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=297&rand=1060951997

Pozvánka na listopadovou Mikulášskou Proseckou Popo DUOjku

 Netradičně až v úterý 5. prosince se díky předvánoční termínové kolizi dostane na herně Xbowlingu Prosek Duo na jedenáctý letošní turnaj, tedy listopadový, celoroční série Prosecké Popo DUOjky, jímž se definitivně uzavře turnajový program předposledního letošního kalendářního měsíce. Jak už název napovídá, jedná se byť o klasický turnaj, všichni příchozí budou obdarováni něčím nadstandartním, adekvátnímu mikulášské provinienci.

 Přes poměrně zaplněnou obsazovačku volná místa ještě nalézti lze, takže kdo si chce přijít zkusit vysoutěžit něco pěkného či jen v páru se spoluhráčem jakéhokoli pohlaví a nadto netradičním způsobem při střídání hodů po frame, má možnost se přihlásit na tradičních kontaktech - tel.: 603 893 155 (i SMS), e-mail: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem na stránkách: www.iron-special.cz/prosecka-popo-duojka2/ , rovněž možno přímo na odkazu: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=295&rand=138456104

 Výsledky a článek turnaje říjnového, jakož průběžné celoroční pořadí i fotogalerie jsou poté k dohledání ještě na webech: www.xbowling.prosek.cz , www.czechbowling.cz , www.bowlingweb.cz či zde: www.iron-special.cz/prosecka-popo-duojka2/

 Losovat se bude rovněž finanční IRON BONUS SPECIAL a byť tento měsíc již svého majitele nalezl, záleží, kterak se poštěstí na turnaji předchozím v neděli 3. prosince na téže herně Xbowlingu Prosek Duo při již závěrečném prosincovém turnaji kategorie A a tedy na Prosecké ProShop Desítce, kam jsou všichni rovněž srdečně zváni a přihlásit se přes obrovský zájem stále lze na odkazu: 

 V případě jeho nevybrání se s předpokládanou účastí může bonus navýšit vyšplhat až k 4700,- Kč a byť se losuje o dvoutřetinový podíl, už to je příjemným přilepšením.

 Samozřejmě i oba tyto turnaje budou, stejně jako všechny pořadatelem organizované, přednášeny v v dílčích částech formou JPG on-line a případní zvědavci si tak průběžné výsledky budou moci prohlédnout na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

Listopadová Vojkovská Devítka LAST MINUTE

 Již ve čtvrtek 30. listopadu se odehraje předposlední z letošních turnajů nové série Vojkovské Devítky na herně Říčanského Bowlingu Vojkov.

 Díky stále vyšší návštěvnosti a oblíbenosti herny i turnaje zbývá v obsazovačce pouze pár posledních volných míst, přesto je lze nalézt nejen v úvodních kvalifikačních rundách.

 Jako tradičně se budou losovat ze všech zúčastněných tři bonusové věcné ceny a taktéž zavedený finanční IRON BONUS SPECIAL, jenž je díky byť jeho vybrání na Strašnických ProShop Dvojicích na herně Strašnického Xbowlingu v neděli 26. listopadu ve výši 4930,- Kč na základní převáděné částce 2470,- Kč, čili v součtu s předpokládanou účastí by se mohl pohybovat někde kolem 3100,- Kč. Byť se losuje o jeho dvoutřetinový podíl, případný výherce i tak může být obohacen o celkem slušnou sumičku.........

 Přihlášení i odhlášení je možné tradičně i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či na webových stránkách: www.iron-special.cz či přímo na odkazu: www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2172&rand=1345863720

 Samozřejmě i tento turnaj lze formou JPG v dílčích částech sledovat průběžnými výsledky on-line a sice na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

Pozvánka na prosincovou Proseckou ProShop Desítku

 Již v neděli 3. prosince se na herně Xbowlingu Prosek Duo odehraje poslední letošní turnaj celoroční série Prosecké ProShop Desítky, prozatím jediného pravidelného turnaje kategorie A, hraného americkým způsobem na každý měsíc měnících se mazacích modelech. Hrát se bude opět na stejném modelu, jako v týž den v dopoledních hodinách Extraliga ČBL, takže s oznámením na typ mazacího modelu musíme ještě počkat právě, až bude oznámen i pro tuto soutěž. Poté jej ihned zveřejníme.

 O turnaj je znovu poměrně velký zájem, přesto volná místa ještě k dispozici stále jsou a tak případní zájemci se mohou přihlásit na obvyklých kontaktech a sice tel. (i formou SMS): 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či proklikem přes webové stránky: www.iron-special.cz anebo přímo zde: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=297&rand=834849216

 Chybět nebude překvapení v podobě losování o věcné ceny a současně již zavedený, po turnajích téhož pořadatele se posouvající finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož výše závisí na převodu z turnajů předešlých a nepadne-li ve čtvrtek 30. listopadu na předchozí Vojkovské Devítce, kde se  bude hrát o cca 2500,- Kč (kam jsou všichni pochopitelně srdečně zváni a to na hernu Bowlingu Vojkov na odkazu: www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2172&rand=1514246281 ), bude se zde hrát v součtu s předpokládanou účastí o již zhruba 3900,- Kč. Byť případný výherce si odnese "pouze" dvoutřetinový podíl, už tak je to částka skutečně závratná a co více, kromě hry a radosti z ní je větším lákadlem účasti...

 Výsledky turnaje i průběžné celoroční a článek i fotografie z turnaje minulého, listopadového, poté pro inspiraci lze nalézt na klasických internetových serverech: www.xbowling.prosek.cz , www.bowlingweb.cz , www.czechbowling.cz či přímo zde: www.iron-special.cz/prosecka-proshop-desitka/

  I tento turnaj bude přenášen průběžnými výsledky a formou JPG on-line na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

Pozvánka na listopadovou Vojkovskou Devítku

 Ve čtvrtek 30. listopadu se odehraje letošní předposlední turnaj z nové série Vojkovské Devítky na herně Říčanského Bowlingu Vojkov.

 Jako tradičně se budou losovat ze všech zúčastněných podle pořadí po kvalifikaci tři bonusové věcné ceny a již zaběhlý finanční IRON BONUS SPECIAL, jenž se bude pohybovat v závislosti na konečné účasti i převodu částky z turnaje předchozího, jímž jsou v neděli 26. listopadu na herně Xbowlingu Strašnice Strašnické ProShop Dvojice. Nedojde-li tam k jeho rozebrání, částka se může pohybovat i někde kolem minimálně 8 500,- Kč a to opravdu již za návštěvu stojí......

 Přihlášení i odhlášení je možné tradičně i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či na webových stránkách: www.iron-special.cz anebo přímo na odkazu: www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2172&rand=1465420431

 Výsledky a článek z turnaje předchozího, tedy zářijového, naleznete na webových stránkách: https://www.iron-special.cz/vojkovska-devitka/ a klasicky na: www.czechbowling.cz nebo: www.bowlingweb.cz

 I tento turnaj bude přenášen on-line v podobě JPG na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

Strašnické ProShop Dvojice LAST MINUTE

 V neděli 26. listopadu proběhne letošní předposlední, tedy jedenáctý turnaj sčítaných dvojic na herně Strašnického Xbowlingu a sice Strašnické ProShop Dvojice.

 Jedná se o turnaj bez jakýchkoli handicapů, kdy spoluhrající pár může být libovolného složení a výkonem dvojice je vždy součet her obou hráčů.

 Volných míst v obsazovačce nalézti ještě lze a tak kdo si chce přijít zpestřit bowlingem a odreagovat se alespoň touto formou období v podstatě předadventní, je srdečně zván. Přihlášení je možné klasicky i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz , proklikem přes webový odkaz: www.iron-special.cz/strasnicke-proshop-dvojice/ či na: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=293&rand=579779057

 Článek a výsledky turnaje říjnového je možné nalézti na webových stránkách: www.xbowling.strasnice.cz , www.bowlingweb.cz , www.czechbowling.cz anebo na: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=293&rand=579779057

 Losovat se bude rovněž obvyklý finanční IRON BONUS SPECIAL, kde převodem nevybraného obsahu z turnajů předešlých je jeho aktuální výše 6960,- Kč a účastí se zvýší na přibližně 7500,- Kč

 Rovněž tento turnaj bude publikován on-line formou JPG na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

Pozvánka na Strašnické ProShop Dvojice

 Již tuto neděli, tedy 26. listopadu, se uskuteční další a letošní předposlední turnaj sčítaných dvojic z celoroční série Strašnických ProShop Dvojic na herně Strašnického Xbowlingu.

 Po měsíci srpnu i září, kdy se turnaj neuskutečnil, již ten říjnový proběhl a to ve skvělé atmosféře i s početnou účastí a tak věřme, že podobné to bude i tentokrát.

 Novinkou je on-line přenos průběžných výsledků, jenž se poprvé uskutečnil na zde hrané Strašnické Popo Devítce také již před více jak měsícem a získává stále více na oblibě i povědomí hráčů. Pořadatel takto bude průběžné výsledky přinášet ze všech jím konaných akcí a to na odkazu: https://www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

 Volná místa k dispozici ještě nějaká jsou, takže případní zájemci se mohou přihlásit jako vždy na tel.: 603 893 155 a to i formou SMS, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes webové stránky: www.iron-special.cz či přímo zde: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=293&rand=1561684558

 Losovat se i zde bude tradiční finanční IRON BONUS SPECIAL, jenž opět již vícero turnajů odolává rozebrání a je na aktuální výši 6960,- Kč a předpokládanou účastí se dostane na hranici minimálně 7400,- Kč. Byť se losuje o dvoutřetinový podíl obsahu, už to není částkou opět zanedbatelnou...

Strašnická Popo Devítka LAST MINUTE

 Zveme touto cestou všechny hráčky a hráče na předposlední letošní jedenáctý turnaj tohoto ročníku na hernu Strašnického Xbowligu a sice na populární Strašnickou Popo Devítku.

 Hraje se již v úterý 21. listopadu v obvyklých časech kvalifikačních rund, je však možnost pro všechny nerozhodné a nejen je individuální předehrávky po předchozí domluvě s pořadatelem kdykoli jak během hlavního hracího dne, tak v pondělí 20. listopadu, bude-li na herně nějaké volné dráhy.

 Kromě jiných bonusových neměnných zvyklostí se znovu bude losovat finanční IRON BONUS SPECIAL, jenž už opět pozvolna nabývá na obsahu a tak aktuálně je převáděno 6300,- Kč a díky předpokládané účasti bude v měšci minimálně 6900,- Kč, což už případná výhra je lákadlem opravdu lákavým a dostačujícím...

 Přihlášení na turnaj je klasicky možné na tel. (i formou SMS): 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes webový portál: www.iron-special.cz či přímo zde: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=294&rand=1747928411

 Připomínáme rovněž možnost on-line sledování průběžných výsledků v podobě JPG na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

ProShop Senior Cup LAST MINUTE

 Již v neděli 19. listopadu se koná letošní jedenáctý letošní a zřejmě vůbec předposlední turnaj určený hráčkám a hráčům starších půlstoletí a sice na herně Xbowlingu Prosek Duo ProShop Senior Cup.

 Volných míst v obsazovačce s blížícím se konáním tradičně přibývá, takže případné zájemci o opravdový start a účast se mohou přihlásit jako obvykle i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, na webových stránkách: www.iron-special.cz či přímo zde: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=296&rand=462665823

 Losovat se bude i obvyklý finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož aktuální obsah je vlivem nerozebrání při předchozích turnajích na  5900,- Kč, s předpokládanou účastí se zastaví někde na zhruba 6300,- Kč.

 Pro bowlingové a statistické nadšence připomínáme, že i tento turnaj bude na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/ přinášet průběžné výsledky online v JPG i PDF podobě, takže hráči budou pod drobnohledem nejen na herně samotné. 

Pozvánka na listopadovou Strašnickou Popo Devítku

 Zveme touto cestou všechny hráčky a hráče na letošní jedenáctý turnaj tohoto ročníku 2023 na hernu Strašnického Xbowligu a sice na populární Strašnickou Popo Devítku.

 Hraje se již v úterý 21. listopadu v obvyklých časech kvalifikačních rund, je však možnost pro všechny nerozhodné a nejen je, individuální předehrávky po předchozí domluvě s pořadatelem kdykoli, jak během hlavního hracího dne, tak již v pondělí 20. října od 13:30 kdykoli, bude-li na herně nějaké volné dráhy. 

 Současně s tím upozorňujeme zejména přihlášené a tradiční účastníky, že jak je tomu bohužel neblahým zvykem, opět dochází k termínové kolizi s nějakými souběžně hranými hracími koly jiných turnajů a zejména ABL, proto prosíme i o kontrolu svých startů nahlášených hráčů a případné storno startu, aby se uvolnilo místo jiným potenciálním zájemcům o účast a zbytečně nezely dráhy poté prázdnotou přes zaplněnou obsazovačku, kterak se stalo smutným zvykem a realitou.

 Kromě jiných bonusových neměnných zvyklostí se čeká na účastníky losování finančního IRON BONUS SPECIALu, jenž naposledy svého majitele nalezl již před nějakým časem a tak je možné, že zde se bude již hrát o částku převáděnou kolem 6500,- Kč a v součtu s účastí následnou již o zhruba 7100,- Kč, což je lákadlem opravdu lákavým...

 Článek, fotogalerii i výsledky turnaje minulého, jakož celoroční průběžné pořadí je možné nalézt na obvyklých webech: www.xbowling.strasnice.cz , www.bowlingweb.cz , www.czechbowling.cz či přímo zde: www.iron-special.cz/prosecka-popo-duojka/

 Tamtéž je i možnost přihlášení či případně na tel. (a to i formou SMS): 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či na odkazu: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=294&rand=882873010

 Jak už je poslední dobou běžnou věcí, i tento turnaj bude na odkazu: https://www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/ přenášen formou JPG on-line po jednotlivých dílčích částech turnaje.

Pozvánka na listopadový ProShop Senior Cup

 V neděli 19. listopadu se na herně Xbowlingu Prosek Duo odehraje letošní (a možná i vůbec) již předposlední a sice jedenáctý samostatný turnaj celoroční série roku 2023 pro hráčky a hráče starších padesáti let, ProShop Senior Cup.

 Volná místa v obsazovačce nalézt lze, takže případné zájemci o start se mohou přihlásit jako obvykle i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, na webových stránkách: www.iron-special.cz/proshop-senior-cup/ , kde lze nalézt i článek, fotografie a výsledky z turnajů předešlých, jakož průběžné celoroční pořadí. Rovněž je možno se přihlásit přímo zde: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=296&rand=445645191

 Losovat se bude opět putovní finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož aktuální obsah závisí, kterak s měšcem naloží turnaj předchozí a sice na téže herně hraná již v úterý 14. listopadu Prosecká Popo Devítka, kde je nyní startovní výše na 5060,- Kč a navýší se ještě o 20,- Kč ze startu každého účastníka i opakovaného, takže konečná hodnota se bude pohybovat minimálně někde kolem 5900,- Kč. Znamenalo by to, že zde by se mohlo hrát v případě jeho nevybrání o částku již dosahující téměř 6300,- Kč.

 Současně s nějakým tím ne tradičním překvapením a zpestřením turnaje připomínáme, že na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/ budou opět přenášeny formou JPG průběžné výsledky po dílčích částek turnaje, takže kdo bude chtít své či jiných snažení sledovat i touto formou on-line, má možnost stejně jako všechny pořadatelem organizované.

Již v úterý 14. listopadu Prosecká Popo Devítka

 Již toto úterý 14. listopadu se odehraje předposlední letošní a možná i vůbec, tedy jedenáctý turnaj celoroční série Prosecké Popo Devítky na herně Xbowlingu Prosek Duo.

 Volná místa přes velice zaplněnou obsazovačku lze ještě nalézt, taktéž platí možnost individuální předehrávky po předchozí domluvě s pořadatelem. Přihlásit i odhlásit se je možné na tradičních kontaktech - tel.: 603 893 155 (i SMS), e-mail: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem na stránkách: www.iron-special.cz/portrety/ , kde najdete i článek z turnaje minulého, jakož výsledky turnaje i celoroční pořadí či přímo na odkazu: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=324&rand=1457341807

 Losovat se bude opět tradiční finanční IRON BONUS SPECIAL a neboť nebyl několik turnajů opětovně vybrán, jeho aktuální výše jest 5060,- Kč a tudíž tato výše bude startovní výší a s předpokládanou účastí může vyšplhat až k 5900,- Kč,- a byť se losuje o dvoutřetinový podíl, není to částka vůbec zanedbatelná.......

 Jako vždy je připraveno plno hodnotných cen, bonusové sladké odměny i energetické nápoje a nadto na všechny příchozí čeká už jen registrací drobná pozornost a překvapení

 Zrovna tak připomínáme, že i tento turnaj bude v dílčích částech přenášen formou JPG on-line a to na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

Pozvánka na listopadovou Proseckou Popo Devítku

 Již v úterý 14. listopadu se odehraje letošní jedenáctý a zároveň předposlední turnaj celoroční série Prosecké Popo Devítky na herně Xbowlingu Prosek Duo

 Přes poměrně veliký zájem volná místa v obsazovačce nalézti lze a možnost je po dohodě s pořadatelem i individuální předehrávky jak v hlavní hrací den turnaje, tak v pondělí 13. listopadu v otevíracích hodinách herny v případě, že bude místo.

 Přihlásit i odhlásit je možné na tradičních kontaktech - tel.: 603 893 155 (i SMS), e-mail: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem na stránkách: www.iron-special.cz/portrety/ (kde najdete i článek z turnaje minulého, jakož výsledky turnaje i celoroční pořadí a fotografie) či přímo na odkazu: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=324&rand=1276243066

 Losovat se bude rovněž finanční IRON BONUS SPECIAL a jehož aktuální výše je díky nevybrání na několika předchozích turnajích na již opět zajímavé výši a sice 5060,- Kč a navýší se předpokládanou účastí na minimálně 5900,-Kč

 Rovněž tento turnaj bude stejně, jako všechny ostatní, výsledkově přenášen v podobě JPG on-line, kdy budou zveřejňovány průběžné výsledky po kvalifikačních rundách i obou semifinále na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

Poslední volná místa na Proseckou ProShop Desítku

 V neděli 5. listopadu se odehraje letošní předposlední a současně jedenáctý turnaj celoroční série jediného kategorie A na herně Xbowlingu Prosek Duo a sice Prosecká ProShop Desítka

  Jelikož je již mazací model známý, zde přinášíme jeho specifikaci a hrát se bude stejně jako tento den na předchozí Extralize Západ a sice modelu BANK 2 M2 (dle přiloženého grafu).

 Volných míst do kvalifikačních rund posledních pár zbývá, případní zájemci se mohou přihlásit klasicky i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes webové stránky: www.iron-special.cz či přímo na odkazu: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=297&rand=292113739

 Chybět nebude opět nějaké neplánované překvapení a jako obvykle ani losování po turnajích téhož pořadatele se posouvající finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož výše díky nevybrání na předchozí "sesterské" Desítce Vojkovské je 4420,- Kč a v součtu s předpokládanou účastí se hrát bude o již zhruba 5200,- Kč. Byť případný výherce si odnese "pouze" dvoutřetinový podíl, už tak je to částka skutečně závratná a co více, kromě hry a radosti z ní je větším lákadlem účasti.

 Rovněž připomínáme, že na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/ budou jako u každého turnaje zveřejňovány v podobě JPG průběžné výsledky po dílčích částech turnaje, takže všichni hrající i nehrající zájemci mohou výsledky sledovat i z pohodlí odkudkoli online.

Poslední volná místa na Vojkovskou Desítku

 Již ve čtvrtek 2. listopadu, tedy na den české obdoby halloweenských kratochvílí, se odehraje letošní předposlední z turnajů zkrácené celoroční série Vojkovské Desítky na herně Bowlingu Vojkov.

 Hrát se bude na sportovním mazacím modelu, byť zde méně často používaném a sice SPORTu 2-1 a samozřejmě, byť se jedná zde o turnaj kategorie B, americkým způsobem.

 Proběhne i tradiční losování finančního IRON BONUS SPECIALu, kde výše převáděné částky je na 3780,- Kč, takže v součtu s předpokládanou účastí se může vyšplhat až někam k 4500,- Kč, což už samo o sobě, byť si případný výherce odnese dvoutřetinový podíl, se jedná o cifru skutečně zajímavou a lákavou....

 Přes aktuálně rekordní zájem o účast volná místa nalézt ještě lze, nadto byla obsazovačka rozšířena o doplňkovou kvalifikační rundu v 16:00, takže případní zájemci se mohou přihlásit na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes webové stránky: www.iron-special.cz/vojkovska-desitka/ či přímo zde: www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2173&rand=1291265361

Pozvánka na listopadovou Proseckou ProShop Desítku

 Již v neděli 5. listopadu se na herně Xbowlingu Prosek Duo odehraje předposlední, tedy jedenáctý turnaj celoroční série Prosecké ProShop Desítky, jediného letošního pravidelného turnaje kategorie A, hraného americkým způsobem na každý měsíc měnících se mazacích modelech. Hrát se bude na stejném modelu, jako v týž den v dopoledních hodinách Extraliga ČBL, takže s oznámením na typ mazacího modelu musíme ještě počkat právě, až bude oznámen i pro tuto soutěž. Poté jej ihned zveřejníme. 

 O turnaj je poměrně velký zájem, přesto volná místa ještě k dispozici stále jsou a tak případní zájemci se mohou přihlásit na obvyklých kontaktech a sice tel. (i formou SMS): 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či proklikem přes webové stránky: www.iron-special.cz anebo přímo zde: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=297&rand=954744237

 Chybět nebude překvapení v podobě losování o věcné ceny a současně již zavedený, po turnajích téhož pořadatele se posouvající finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož výše závisí na převodu z turnajů předešlých a nepadne-li na předchozí "sesterské" Desítce Vojkovské, kde se tento čtvrtek 2. listopadu bude hrát o cca 4400,- Kč (kam jsou všichni pochopitelně srdečně zváni a to na hernu Bowlingu Vojkov na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2173&rand=826547673 ), bude se zde hrát v součtu s předpokládanou účastí o již zhruba 5200,- Kč. Byť případný výherce si odnese "pouze" dvoutřetinový podíl, už tak je to částka skutečně závratná a co více, kromě hry a radosti z ní je větším lákadlem účasti...

 Výsledky a článek z turnaje minulého, říjnového, poté pro inspiraci lze nalézt na klasických internetových serverech: www.xbowling.prosek.cz , www.bowlingweb.cz , www.czechbowling.cz či přímo zde:https://www.iron-special.cz/prosecka-proshop-desitka/

Pozvánka na dušičkovou Vojkovskou Desítku

 Ve čtvrtek 2. listopadu na herně Bowlingu Vojkov proběhne letošní již sedmý turnaj zkráceného premiérového ročníku a sice Vojkovská Desítka.

 Jedná se o turnaj byť spadající do kategorie B, avšak hraný americkým způsobem se změnou mazacích modelů. Tentokráte se bude hrát na lehce nevyzpytatelném mazacím modelu SPORT 2-1 dle přiloženého grafu, aby poté závěrečný předvánoční turnaj byl pro všechny mázou drah také v duchu svátků.

 Losovat se bude kromě jiných zpestření i putovní finanční IRON BONUS SPECIAL, kde jeho výše je závislá na tom, zda si nějaký výherce odnese částku kolem zhruba 3700,- Kč na předchozím Československém Xbowling Iron Specialu během pátku až neděle 27. - 29. října na herně Xbowlingu Prosek Duo a kdy se případně již jen samotnou účastí se navýší na zhruba 4300,- Kč.. Což už i byť se hraje o dvoutřetinový obsah, jest sumou opravdu lákavou.

 Volná místa v obsazovačce nalézti stále ještě lze, takže případní zájemci se mohou přihlásit jako obvykle i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, na webové adrese: www.iron-special.cz či přímo zde: https://www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2173&rand=500891179

 Výsledky turnaje předchozího, jakož článek i fotogalerii naleznete klasicky na webových stránkách: www.bowlingweb.cz , www.czechbowling.cz či přímo zde: https://www.iron-special.cz/vojkovska-desitka/

Československý Xbowling Iron Special den druhý

 V termínu 27. - 29. října probíhá na herně Xbowlingu Prosek Duo třetí a sice závěrečný letošní vícedenní turnaj kategorie A a to Československý Xbowling Iron Special.

 Přinášíme zde průběžné výsledky po druhém sobotním dni, kdy přes nepřízeň osudu a zejména turnajového kalendáře ČBA své hry odehrála druhá sedmička nejvěrnějších, tudíž má svou kvalifikaci za sebou již čtrnáctka hráček a hráčů. 

 Do vedení se dostal druhý přímo postupující do finále a sice vítěz sobotního dne Petr Horáček, který se současně stává díky výkonu 287 bodů průběžným držitelem Nejvyššího výkonu turnaje. Na pozici stříbrnou tak odsunul páteční premianty Miloslavu Suchánkovou a na bronzový průběžný stupínek Petra Pekára.

 Ještě v neděli, kdy turnaj vyvrcholí následnými semifinálovými i finálovými hrami, je ještě vícero kvalifikačních rund a mnoho volných míst, takže kdo by se přeci jen na poslední chvíli rozhodl odnést něco z mnoha hodnotných cen sponzorovaných z VLASTNÍCH zdrojů pořadatelem či si prostě jen sváteční víkend zpestřit a potrénovat na turnaji kategorie A na poprvé zde aplikovaném mazacím modelu Tower Of Pisa, je srdečně zván.

 Přihlášení je možné na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes odkaz: https://www.iron-special.cz/ceskoslovensky-xbowling-iron.../ či přímo zde: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz...

 Nadto anoncujeme opět již tradiční on-line přenos průběžných výsledků, jako je tomu u jiných pořádaných turnajů po jednotlivých úsecích a to v podobě JPG na odkazu: https://www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

Československý Xbowling Iron Special po prvním dni 

  V termínu 27. - 29. října probíhá na herně Xbowlingu Prosek Duo třetí a sice závěrečný letošní vícedenní turnaj kategorie A a to Československý Xbowling Iron Special

 Přinášíme zde průběžné výsledky po úvodním hracím pátečním dni, kdy přes nepřízeň osudu a zejména turnajového kalendáře ČBA své hry odehrála sedmička nejvěrnějších. Těsně o jedinou kuželku díky součtu kvalifikačních her a handicapu vede Miloslava Suchánková, která se tak stává přímou postupující do nedělního finále. Druhý je Petr Pekár a třetí Jan Suchánek

 V sobotu i v neděli je ještě vícero kvalifikačních rund a mnoho volných míst, takže kdo by se přeci jen na poslední chvíli rozhodl odnést něco z mnoha hodnotných cen sponzorovaných z VLASTNÍCH zdrojů pořadatelem či si prostě jen sváteční víkend zpestřit a potrénovat na turnaji kategorie A na poprvé zde aplikovaném mazacím modelu Tower Of Pisa, je srdečně zván. 

 Přihlášení je možné na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes odkaz: https://www.iron-special.cz/ceskoslovensky-xbowling-iron.../ či přímo zde: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz...

 Nadto anoncujeme opět již tradiční on-line přenos průběžných výsledků, jako je tomu u jiných pořádaných turnajů po jednotlivých úsecích a to v podobě JPG na odkazu: https://www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

Československý Xbowling Iron Special za dveřmi

 Již tento týden, přesněji v termínu 27. - 29. října, je na herně Xbowlingu Prosek Duo naplánován třetí a sice závěrečný letošní vícedenní turnaj kategorie A a to Československý Xbowling Iron Special.

 Byť byl termín vybrán, aby nezasahoval jiným pořadatelům do jejich plánů a v dostatečném předstihu, přesto se plánem nové sezóny (ne)čekaně podařila kolize s akcí ČBA tedy jedním z hracích dní Prestige v kraji Moravském, což se kupodivu jiným preferovaným hernám nestává, čímž účast účast bohužel dramaticky klesla, přesto věříme, že nakonec hráči cestu na hernu přeci jen najdou.

 Kromě jiných bonusů a zpestření turnaje samotného stále platí, že účastníci mají šanci při troše štěstí odnést si hodnotné ceny ať už finanční IRON BONUS SPECIAL či losované (fungl nová reaktivní bowlingová koule, poukaz na bowlingové zboží, finanční prémie, bowlingová taška) a nadto právě věrnostní Xbowling Iron Tříkoruna, kde kromě jiných jsou hlavními cenami videokamera Sony, pákový kávovar Tchibo, finanční 4000,- Kč či opět poukazy na bowlingové vybavení a chybět nebude ani další překvapení.

Současně s tím znovu anoncujeme, že dráhy již budou připravovány bezdrátovou mazačkou Kegel Flexi a tudíž kvalita mazacích modelů bude ještě více hráčů nakloněn nežli doposud. Hrát se bude na středním mazacím modelu TOWER OF PISA, který patří do kategorie středně lehkých (těžších) a tak budeme svědky jistě zajímavých výkonů.

Přihlášení je možné na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnoce@seznam.cz, proklikem přes odkaz: https://www.iron-special.cz/ceskoslovensky-xbowling-iron-special/ či přímo zde: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=304&rand=1881623239

 Nadto anoncujeme opět již tradiční on-line přenos průběžných výsledků, jako je tomu u jiných pořádaných turnajů po jednotlivých úsecích a to v podobě JPG na odkazu: https://www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

Volná místa na říjnovou Proseckou Popo DUOjku

 V úterý 24. října se odehraje desátý letošní turnaj celoroční série Prosecké Popo DUOjky na herně Xbowlingu Prosek Duo, avšak již jedenáctý, do celoročního pořadí roku 2023 započítávaný.

 Volných míst v obsazovačce tentokráte poměrně dost ještě nalézti lze, takže kdo si chce přijít zkusit vysoutěžit něco pěkného či nemá problém spojit se se spoluhráčem jakéhokoli pohlaví a přijít potrénovat netradičním způsobem při střídání hodů po frame, má možnost se přihlásit na tradičních kontaktech - tel.: 603 893 155 (i SMS), e-mail: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem na stránkách: https://www.iron-special.cz/prosecka-popo-duojka2/ , anebo přímo na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=295&rand=349067660

 Losovat se bude rovněž finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož aktuální výše jest 2240,- Kč a s předpokládanou účastí může vyšplhat až ke 3000,- Kč a byť se losuje o dvoutřetinový podíl, případní výherci budou míti minimálně večer zadarmo. 

 Nadto opět nebude chybět nějaké to překvapení pro příchozí....

Říjnový ProShop Senior Cup za dveřmi

 Již v neděli 22. října po celkem dlouhé odmlce se koná desátý letošní turnaj určený hráčkám a hráčům starších půlstoletí a sice na herně Xbowlingu Prosek Duo ProShop Senior Cup.

 Volná místa v obsazovačce stále nalézti lze, takže případné zájemci o start se mohou přihlásit jako obvykle i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, na webových stránkách: www.iron-special.cz či zde: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=296&rand=637850739

 Losovat se bude i obvyklý finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož aktuální obsah je vlivem dvojího rozebrání z předchozích turnajů na nižší než obvyklé částce, ale i startovních 1860,- Kč není úplně k zahození, zejména když se předpokládanou účastí zastaví někde na zhruba 2300,- Kč. 

 Pro bowlingové a statistické nadšence připomínáme, že i tento turnaj bude nově na odkazu: https://www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/ přinášet průběžné výsledky online v JPG i PDF podobě, takže hráči budou pod drobnohledem nejen na herně samotné. 

Pozvánka na říjnovou Proseckou Popo DUOjku

 Již v úterý 24. října se dostane na herně Xbowlingu Prosek Duo na desátý letošní turnaj celoroční série Prosecké Popo DUOjky, avšak již jedenáctého, do celoročního pořadí započítávaného.

 Přes poměrně zaplněnou obsazovačku volná místa ještě nalézti lze, takže kdo si chce přijít zkusit vysoutěžit něco pěkného či jen v páru se spoluhráčem jakéhokoli pohlaví a nadto netradičním způsobem při střídání hodů po frame, má možnost se přihlásit na tradičních kontaktech - tel.: 603 893 155 (i SMS), e-mail: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem na stránkách: https://www.iron-special.cz/prosecka-popo-duojka2/ , kde najdete i článek z turnaje minulého, jakož výsledky turnaje i celoroční pořadí a rovněž odkaz na turnajové propozice. Rovněž možno přímo na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=295&rand=1441102707

 Výsledky a článek turnaje srpnového jsou poté k dohledání ještě na webech: www.xbowling.prosek.cz , www.czechbowling.cz , www.bowlingweb.cz či zde: https://www.iron-special.cz/prosecka-popo-duojka2/

 Losovat se bude rovněž finanční IRON BONUS SPECIAL a byť tento měsíc byl dvakráte vybrán, jeho aktuální výše jest 1860,- Kč na turnaj předchozí, jímž je na téže herně v neděli 22. října ProShop Senior Cup, v případě jeho nevybrání se s předpokládanou účastí může vyšplhat až k 2900,- Kč a byť se losuje o dvoutřetinový podíl, už to je příjemným přilepšením.

Pozvánka na říjnový ProShop Senior Cup

 V neděli 22. října se na herně Xbowlingu Prosek Duo odehraje letošní již desátý samostatný turnaj celoroční série pro hráčky a hráče starších půlstoletí a tedy ProShop Senior Cup.

 Volná místa v obsazovačce nalézt lze, takže případné zájemci o start se mohou přihlásit jako obvykle i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, na webových stránkách: www.iron-special.cz či zde: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=296&rand=1455053418

 Losovat se bude i obvyklý finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož aktuální obsah závisí, kterak s měšcem naloží turnaj předchozí a sice na téže herně hraná již v úterý 17. října Prosecká Popo Devítka, kde je nyní startovní výše na 4650,- Kč a navýší se ještě o 20,- Kč ze startu každého účastníka i opakovaného, takže konečná hodnota se bude pohybovat někde kolem 5500,- Kč. Znamenalo by to, že zde by se mohlo hrát v případě jeho nevybrání o částku již dosahující téměř 6000,- Kč.

 Článek z turnaje předchozího i výsledky, celoročních nevyjímaje, naleznete jako obvykle na stránkách: www.xbowling.prosek.cz , www.bowlingweb.cz , www.czechbowling.cz či přímo zde: https://www.iron-special.cz/proshop-senior-cup/

Poslední volná místa na Proseckou Popo Devítku

 Již v úterý 17. října se odehraje jubilejní desátý letošní turnaj celoroční série Prosecké Popo Devítky na herně Xbowlingu Prosek Duo.

 Volná místa lze ještě nalézt ve všech kvalifikačních rundách, takže se přihlásit je možné na tradičních kontaktech - tel.: 603 893 155 (i SMS), e-mail: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem na stránkách: https://www.iron-special.cz/portrety/ , kde najdete i článek z turnaje minulého, jakož výsledky turnaje i celoroční pořadí či přímo na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=324&rand=1565031040

 Losovat se bude jako obvykle finanční IRON BONUS SPECIAL a neboť nebyl na turnaji minulém opětovně vybrán, jeho aktuální výše jest 4650,- Kč a tudíž tato výše bude startovní výší a s předpokládanou účastí může vyšplhat až k 5500,- Kč,- a byť se losuje o dvoutřetinový podíl, není to částka vůbec zanedbatelná.......

 Jako vždy je připraveno plno hodnotných cen, bonusové sladké odměny i energetické nápoje a nadto opět nebude chybět nějaké to již podzimní překvapení, jenž má šanci získat kdokoli z příchozích....

Pozvánka na Československý Xbowling Iron Special

 Již za necelé dva týdny, přesněji v termínu 27. - 29. října, je na herně Xbowlingu Prosek Duo naplánován třetí a sice závěrečný letošní vícedenní turnaj kategorie A a to Československý Xbowling Iron Special.

 Byť byl termín vybrán, aby nezasahoval jiným pořadatelům do jejich plánů a v dostatečném předstihu, přesto se plánem nové sezóny (ne)čekaně podařila kolize s akcí ČBA tedy jedním z hracích dní Prestige. Právě z důvodu plného termínového kalendáře není možné již turnaj přesunout do dní vhodnějších, protože zkrátka není kam. Tímto padlo naivní přání dosáhnout alespoň téže účasti jako na turnaji Velikonočního Xbowling Iron Specialu, jenž patří do triády ještě spolu s letním Cyrilometodějským Xbowling Iron Specialem.

 Kromě jiných bonusů a zpestření turnaje samotného stále platí, že účastníci mají šanci při troše štěstí odnést si hodnotné ceny ať už finanční IRON BONUS SPECIAL či losované (fungl nová reaktivní bowlingová koule, poukaz na bowlingové zboží, finanční prémie, mobilní telefon) a nadto právě věrnostní Xbowling Iron Tříkoruna, kde kromě jiných jsou hlavními cenami videokamera Sony, pákový kávovar Tchibo, finanční 4000,- Kč či opět poukazy na bowlingové vybavení a chybět nebude ani další překvapení.

 Současně s tím znovu anoncujeme, že dráhy již budou připravovány bezdrátovou mazačkou Kegel Flexi a tudíž kvalita mazacích modelů bude ještě více hráčů nakloněn nežli doposud. Hrát se bude na středním mazacím modelu TOWER OF PISA, který patří do kategorie středně lehkých (těžších) a tak budeme svědky jistě zajímavých výkonů.

 Přihlášení je možné na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnoce@seznam.cz, proklikem přes odkaz: https://www.iron-special.cz/ceskoslovensky-xbowling-iron-special/ či přímo zde: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=304&rand=1881623239

Strašnické ProShop Dvojice s novou mazačkou 

 Již tuto neděli, tedy 15. října, se uskuteční další turnaj sčítaných dvojic z celoroční série Strašnických ProShop Dvojic na herně Strašnického Xbowlingu

 Po měsíci srpnu i září, kdy jsme s opravdu těžkým srdcem museli turnaje zrušit, se tentokrát již turnaj konat bude a všichni jsou srdečně zváni. Nejlepší možnou pozvánkou jest nejen pohodová atmosféra a ceny nejen pro nejlepší, ale i nově používaná mazačka Kegel Kustodian, čímž se rapidně zvýšila připravenost drah a mazacích modelů, což přispěje ke kvalitě a radosti ze hry všech zúčastněných.

 Novinkou je i on-line přenos průběžných výsledků, jenž se poprvé uskutečnil na zde hrané Strašnické Popo Devítce i na Bowlingu Vojkov, kde proběhla ta pro změnu Vojkovská. Pořadatel takto bude průběžné výsledky přinášet ze všech jím konaných akcí a to na odkazu: https://www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

 Přihlášení je možné pro případné zájemce jako vždy na tel.: 603 893 155 a to i formou SMS, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes webové stránky: www.iron-special.cz či přímo zde: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz... 

 Nadto dvojice, co se turnajů chtěly předchozích měsících zúčastnit a zrušením si zahrát nemohly, získají již dříve avizovanou slevu na startovném. 

 Losovat se i zde bude tradiční finanční IRON BONUS SPECIAL, jenž je ve výši 4170,- Kč a předpokládanou účastí se dostane na hranici minimálně 4600,- Kč. Byť se losuje o dvoutřetinový podíl obsahu, už to není částkou opět zanedbatelnou...

Pozvánka na Proseckou Popo Devítku s mazačkou Flexi

 Již v úterý 17. října se odehraje desátý letošní turnaj celoroční série Prosecké Popo Devítky na herně Xbowlingu Prosek Duo. Hrát se bude podle starých not, ovšem již zde pouze a jen novinkově na mazání tvořeném bezdrátovou mazačkou Kegel Flexi a na house mazacím modelu Burbon Street, což samo o sobě úroveň her zvyšuje o další level a jest snad dostatečnou pozvánkou....

 Přes poměrně veliký zájem volná místa v obsazovačce nalézti lze a možnost je po dohodě s pořadatelem i individuální předehrávky jak v hlavní hrací den turnaje, tak v pondělí 16. října v otevíracích hodinách herny v případě, že bude místo. 

 Přihlásit i odhlásit je možné na tradičních kontaktech - tel.: 603 893 155 (i SMS), e-mail: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem na stránkách: https://www.iron-special.cz/portrety/ (kde najdete i článek z turnaje minulého, jakož výsledky turnaje i celoroční pořadí a fotografie) či přímo na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=324&rand=78137997

 Výsledky a článek turnaje zářijového jsou poté k dohledání na webech: www.czechbowling.cz , www.bowlingweb.cz či zde: https://prosek.xbowling.cz/aktualne/prosecka-popo-devitka-ve-znameni-devitek/

  Losovat se bude rovněž finanční IRON BONUS SPECIAL a jeho výše bude odvislá nejen podle účasti na tomto turnaji, ale ještě předchozím a sice na herně Xbowlingu Strašnice konaných v neděli 15. října Strašnických ProShop Dvojicích, kde se bude hrát o 4170,- Kč a navýší na minimálně 4600,-Kč. Čili v případě jeho nevybrání se zde již bude losovat částka vyšší 5400,- Kč

Strašnické ProShop Dvojice s novou mazačkou

 Již tuto neděli, tedy 15. října, jest plánován další turnaj sčítaných dvojic z celoroční série Strašnických ProShop Dvojic na herně Strašnického Xbowlingu

 Po měsíci srpnu i září, kdy jsme s opravdu těžkým srdcem museli turnaje zrušit, věříme, že alespoň minimální potřebný počet dvojic pro uskutečnění turnaje, tedy požadovaných 9-10 párů nakonec cestu na turnaj najde a nebudeme muset přistoupit opět k tomuto nelichotivému a nepříjemnému kroku.

 Nejlepší možnou pozvánkou jest nejen pohodová atmosféra a ceny nejen pro nejlepší, ale i nově používaná mazačka Kegel Kustodian, čímž se rapidně zvýšila připravenost drah a mazacích modelů, což přispěje ke kvalitě a radosti ze hry všech zúčastněných.

 Přihlášení je možné pro případné zájemce jako vždy na tel.: 603 893 155 a to i formou SMS, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes webové stránky: www.iron-special.cz či přímo zde: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz...

 Nadto dvojice, co se turnajů chtěly předchozích měsících zúčastnit a zrušením si zahrát nemohly, získají již dříve avizovanou slevu na startovném.

 Losovat se i zde bude tradiční finanční IRON BONUS SPECIAL, jež díky sice jeho vybráním na druhém zde konaném turnaji v úterý 10. října a sice Strašnické Popo Devítce je pro předchozí turnaj, jímž je ve čtvrtek 12. října Vojkovská Devítka na herně Tehoveckého Bowlingu Vojkov turnaj ve výši 3610,- Kč, tamní účastí se dostane na hranici cca 4200,- Kč. Při jeho případném nevybrání bude startovní částkou právě tomuto turnaji a může narůst na zhruba 4600,- Kč, což také není zrovna málo a za pokus i účast stojí a troše štěstí si výherce může přijít i na pěkné skoro již předvánoční prémie.......

Poslední volná místa na Vojkovské Devítce 

 Ve čtvrtek 12. října se odehraje již šestý letošní turnaj z nové série Vojkovské Devítky na herně Říčanského Bowlingu Vojkov

 Díky stále vyšší návštěvnosti a oblíbenosti herny i turnaje zbývá v obsazovačce pouze pár posledních volných míst, přesto je lze nalézt nejen v úvodních kvalifikačních rundách. 

 Jako tradičně se budou losovat ze všech zúčastněných tři bonusové věcné ceny a již zaběhlý finanční IRON BONUS SPECIAL, jenž je díky byť jeho vybrání na Strašnické Popo Devítce na herně Strašnického Xbowlingu v úterý 10. října a to rekordních 7200,- Kč na základní převáděné výši 3610,- Kč, čili v součtu s předpokládanou účastí by se mohl pohybovat někde kolem 4200,- Kč. Byť se losuje o jeho dvoutřetinový podíl, případný výherce i tak může být obohacen o celkem slušnou sumičku......... 

 Přihlášení i odhlášení je možné tradičně i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či na webových stránkách: www.iron-special.cz či přímo na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz...

Pozvánka na Vojkovskou Devítku 

 Ve čtvrtek 12. října se odehraje již šestý letošní turnaj z nové série Vojkovské Devítky na herně Říčanského Bowlingu Vojkov

 Jako tradičně se budou losovat ze všech zúčastněných podle pořadí po kvalifikaci tři bonusové věcné ceny a již zaběhlý finanční IRON BONUS SPECIAL, jenž se bude pohybovat v závislosti na konečné účasti i převodu částky z turnaje předchozího, jímž je v úterý 10. října na herně Xbowlingu Strašnice pro změnu Devítka Popo Strašnická. Nedojde-li tam k jeho rozebrání, jubilejně zde byla výhra před dvěma měsíci naposledy tažena, částka se může pohybovat i někde kolem minimálně 11 500,- Kč a to opravdu již za návštěvu stojí...... 

 Přihlášení i odhlášení je možné tradičně i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či na webových stránkách: www.iron-special.cz anebo přímo na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz...

Výsledky a článek z turnaje předchozího, tedy zářijového, naleznete na webových stránkách: https://www.iron-special.cz/vojkovska-devitka/ a klasicky na: www.czechbowling.cz nebo: www.bowlingweb.cz

Strašnická Popo Devítka LAST MINUTE 

 Zveme touto cestou všechny hráčky a hráče na jubilejní desátý turnaj tohoto ročníku na hernu Strašnického Xbowligu a sice na populární Strašnickou Popo Devítku

 Hraje se již v úterý 10. října v obvyklých časech kvalifikačních rund, je však možnost pro všechny nerozhodné a nejen je individuální předehrávky po předchozí domluvě s pořadatelem kdykoli jak během hlavního hracího dne, bude-li na herně nějaké volné dráhy. 

 Kromě jiných bonusových neměnných zvyklostí se znovu bude losovat finanční IRON BONUS SPECIAL, jenž naposledy svého majitele nalezl právě zde před dvěma měsíci a tak částka mezi tím narostla do skoro astronomických výšin a je možné, že zde se bude již hrát o téměř 11 000,- Kč, neboť převáděná částka po jejím posledním nevybrání z herny Xbowlingu Prosek Duo a turnaje Prosecké ProShop Desítky je 10 250,- Kč, což je sumou startovní a případná výhra je lákadlem opravdu lákavým a dostačujícím... 

 Novinkově, bude-li vše fungovat jak má, tímto turnajem zahájíme na odkazu: https://www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/ i on-line průběžné výsledky turnaje, kde bude již po odehrání možnost vidět v grafické podobě průběžné výsledky turnajů a to nejen tohoto, nýbrž všech konaných tímže pořadatelem. Snad i toto novum přispěje ku zajímavosti a zkvalitnění výsledkového servisu. 

 Přihlášení na turnaj je klasicky možné na tel. (i formou SMS): 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes webový portál: www.iron-special.cz či přímo zde: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz...

Již za týden Strašnické ProShop Dvojice, snad ne písní labutí

 Sice až příští neděli, tedy 15. října, jest plánován další turnaj sčítaných dvojic z celoroční série Strašnických ProShop Dvojic na herně Strašnického Xbowlingu. přesto jej takto do povědomí hráčů připomínáme a touto cestou zveme. 

 Po měsíci srpnu i září, kdy jsme s opravdu těžkým srdcem stáli před nejhorším možným rozhodnutím pro pořadatele (nejen) bowlingových turnajů a zejména těch, co mají celoroční pořadí či se jako v našem případě dokonce započítávají do věrnostního celoročního pořadí (Xbowling Iron (Wo)man), tedy o jeho zrušení, stojíme nyní na prahu rozhodnutí ještě méně příjemného a nelehkého a sice při nemožnosti uskutečnění ani turnaje říjnového, o úplném ukončení a zrušení letošní turnajové série. Důvod je prozaický, malý počet o účast stojících párů. 

 Chápeme, že v době dovolených, pracovních povinností či z různých zdravotních důvodů i dvojice, co se jinak zúčastňují, nemohou a sehnat spoluhráče je o dost těžší nežli účast na turnaji jednotlivců, avšak pořádat turnaj opakovaně pro počet účastníků nižší je nereálné nejen z finančního, ale i sportovního hlediska jak pro pronajímatele drah, tak organizátora a v neposlední řadě i pro hráče samotné. Věříme však, že alespoň minimální potřebný počet pro uskutečnění turnaje, tedy požadovaných 9-10 párů nakonec cestu na turnaj najdou a nebudeme muset přistoupit k tomuto nelichotivému a nepříjemnému kroku. 

 Přihlášení je možné pro případné zájemce jako vždy na tel.: 603 893 155 a to i formou SMS, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes webové stránky: www.iron-special.cz či přímo zde: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz..

 Nadto dvojice, co se turnajů chtěly předchozích měsících zúčastnit a zrušením si zahrát nemohly, získají již dříve avizovanou slevu na startovném. 

 Losovat se i zde bude tradiční finanční IRON BONUS SPECIAL, jež díky dlouhodobému navyšování hodnoty každým dalším turnajem znovu překonává dosavadní rekord v jeho výši a nyní už se pohybuje s výši případnou právě na tento turnaj nad hranicí 11 500,- Kč, což už jen za pokus i účast stojí a troše štěstí si výherce může přijít i na pěkné skoro již předvánoční prémie.......

Poslední volná místa na Proseckou ProShop Desítku

V neděli 8. října se odehraje desátý letošní turnaj celoroční série jediného turnaje kategorie A na herně Xbowlingu Prosek Duo a sice Prosecká ProShop Desítka.  Hrát se bude po změně původně oznámeného modelu na témže, jako tento den hrané Juniorské Extralize a sice modelu ABBEY ROAD.

 Současně s tím sdělujeme velmi příjemnou skutečnost, že počínaje tímto turnajem budou všechny mazány již pouze mazačkou FLEXI, čímž docílíme i kvalitnějšího nejen mazání, ale stavu drah. Zde dokonce v rubrice "Databáze mazacích modelů Flexi Xbowling Prosek Duo" si můžete jednotlivé grafy mazání, aspoň zatím ty preferované, prohlédnout.

 Volných míst do kvalifikačních rund posledních pár zbývá, případní zájemci se mohou přihlásit klasicky i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes webové stránky: www.iron-special.cz či přímo na odkazu: http://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=297&rand=340079675

 Chybět nebude díky jubilejnímu turnaji i jedno z překvapení, losování o věcné ceny a jako obvykle ani losování po turnajích téhož pořadatele se posouvající a již dva měsíce nevybraný finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož výše díky nevybrání na předchozí "sesterské" Desítce Vojkovské bude hrát o 9510,- Kč a v součtu s předpokládanou účastí pak tedy o již neskutečných zhruba 10 300,- Kč. Byť případný výherce si odnese "pouze" dvoutřetinový podíl, už tak je to částka skutečně závratná a co více, kromě hry a radosti z ní je větším lákadlem účasti...

Informace o změně mazacího modelu na Proseckou ProShop Desítku

 V neděli 8. října se odehraje desátý letošní turnaj celoroční série jediného turnaje kategorie A na herně Xbowlingu Prosek Duo a sice Prosecká ProShop Desítka. Původně byl avizován jiný mazací model a to ten, na němž byla odehrána v nedávných dnech na této herně i Prestige - BANK 2 MULTI M12, ovšem díky tentýž den hrané Juniorské Extralize se bude hrát v dřívějších hodinách na mazacím modelu ABBEY ROAD, tak i tento turnaj zůstane věrný témuž mazacímu modelu, aby si olej na dráhy naopak ještě lépe sedl a měl adekvátní parametry.

 Proto o tomto kroku přihlášené hráče informujeme co nejdříve je to možné, aby měli možnost se na tento model připravit. Každopádně děkujeme všem za pochopení a věříme, že tento krok bude kvitován a bude ku prospěchu věci.

 Současně s tím sdělujeme velmi příjemnou skutečnost, že počínaje tímto turnajem budou všechny mazány již pouze mazačkou FLEXI, čímž docílíme i kvalitnějšího nejen mazání, ale stavu drah. Zde dokonce v rubrice "Databáze mazacích modelů Flexi Xbowling Prosek Duo" si můžete jednotlivé grafy mazání, aspoň zatím ty preferované, prohlédnout.

 Volných míst do kvalifikačních rund ubývá, ovšem lze ještě nějaká nalézt, takže případní zájemci se mohou přihlásit klasicky i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes webové stránky: www.iron-special.cz či přímo na odkazu: http://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=297&rand=340079675

 Chybět nebude díky jubilejnímu turnaji i jedno z překvapení, losování o věcné ceny a jako obvykle ani losování po turnajích téhož pořadatele se posouvající a již dva měsíce nevybraný finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož výše díky nevybrání na předchozí "sesterské" Desítce Vojkovské bude hrát o 9510,- Kč a v součtu s předpokládanou účastí pak tedy o již neskutečných zhruba 10 300,- Kč. Byť případný výherce si odnese "pouze" dvoutřetinový podíl, už tak je to částka skutečně závratná a co více, kromě hry a radosti z ní je větším lákadlem účasti...

Pozvánka na Strašnickou Popo Devítku

 Zveme touto cestou všechny hráčky a hráče na jubilejní desátý turnaj tohoto ročníku na hernu Strašnického Xbowligu a sice na populární Strašnickou Popo Devítku

 Hraje se již v úterý 10. října v obvyklých časech kvalifikačních rund, je však možnost pro všechny nerozhodné a nejen je individuální předehrávky po předchozí domluvě s pořadatelem kdykoli jak během hlavního hracího dne, tak již v pondělí 9. října od 13:30 kdykoli, bude-li na herně nějaké volné dráhy. 

 Kromě jiných bonusových neměnných zvyklostí se znovu bude losovat finanční IRON BONUS SPECIAL, jenž naposledy svého majitele nalezl právě zde před dvěma měsíci a tak částka mezi tím narostla do skoro astronomických výšin a je možné, že zde se bude již hrát o více jak 11 000,- Kč, což je lákadlem opravdu lákavým... 

 Článek i výsledky turnaje minulého, jakož celoroční průběžné pořadí je možné nalézt na obvyklých webech: www.xbowling.strasnice.cz , www.bowlingweb.cz , www.czechbowling.cz či přímo zde: https://www.iron-special.cz/prosecka-popo-duojka/ 

 Tamtéž je i možnost přihlášení či případně na tel. (a to i formou SMS): 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz...

Vojkovská Desítka poslední volná místa 

 Již ve čtvrtek 5. října se odehraje letošní šestý z turnajů zkrácené celoroční série Vojkovské Desítky na herně Bowlingu Vojkov

 Hrát se bude na zde provařeném sportovním mazacím modelu, stejně jako odehrané Extraliga ČBA i obě 1. ligy ABL a sice SPORT 3-1 (dle přiloženého grafu) a samozřejmě, byť se jedná zde o turnaj kategorie B, americkým způsobem. 

 Proběhne i losování cyklujícího finančního IRON BONUS SPECIALu, kde výše převáděné částky je na 9070,- Kč, takže v součtu s předpokládanou účastí se může vyšplhat až někam k 9700,- Kč. Což už samo o sobě je novou částkou rekordní a byť případný výherce si odnese dvoutřetinový podíl, jedná se o cifru skutečně vysokou a lákavou.... 

 Volná místa v obsazovačce nalézti ještě lze, takže případní zájemci se mohou přihlásit na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes webové stránky: www.iron-special.cz či přímo zde: https://www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz...

Pozvánka na Proseckou ProShop Desítku

Již v neděli 8. října se na herně Xbowlingu Prosek Duo odehraje jubilejní desátý turnaj celoroční série Prosecké ProShop Desítky, jediného letošního pravidelného turnaje kategorie A, hraného americkým způsobem na každý měsíc měnících se mazacích modelech. Hrát se bude na stejném modelu, jako v nedávné době zde hraná Prestige a sice BANK 2 MULTI M12 (dle přiloženého mazacího grafu).  Tentokráte je o turnaj poměrně velký zájem a ačkoli věříme, že nedojde k nějakému (ne)obvyklému exodusu těsně před konáním, volná místa ještě k dispozici stále jsou a tak případní zájemci se mohou přihlásit na obvyklých kontaktech a sice tel. (i formou SMS): 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či proklikem přes webové stránky: www.iron-special.cz anebo přímo zde: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=297&rand=858750000

 Chybět nebude díky jubilejnímu turnaji i jedno z překvapení, losování o věcné ceny a jako obvykle ani losování po turnajích téhož pořadatele se posouvající a již dva měsíce nevybraný finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož výše závisí na převodu z turnajů předešlých a nepadne-li na předchozí "sesterské" Desítce Vojkovské, kde se tento čtvrtek 5. října bude hrát o cca 9700,- Kč (kam jsou všichni pochopitelně srdečně zváni a to na hernu Bowlingu Vojkov na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2173&rand=1026614257 ), bude se zde hrát v součtu s předpokládanou účastí o již neskutečných zhruba 10 500,- Kč. Byť případný výherce si odnese "pouze" dvoutřetinový podíl, už tak je to částka skutečně závratná a co více, kromě hry a radosti z ní je větším lákadlem účasti...

 Výsledky a článek z turnaje minulého, zářijového, poté pro inspiraci lze nalézt na klasických internetových serverech: www.xbowling.prosek.cz , www.bowlingweb.cz , www.czechbowling.cz či přímo zde: https://www.iron-special.cz/prosecka-proshop-desitka/

Poslední šance Strašnických ProShop Dvojic

 Sice ještě více jak půldruhého týdne zbývá, ale na neděli 15. října jest plánován další turnaj sčítaných dvojic z celoroční série Strašnických ProShop Dvojic na herně Strašnického Xbowlingu.

 Po měsíci srpnu i září, kdy jsme s opravdu těžkým srdcem stáli před nejhorším možným rozhodnutím pro pořadatele (nejen) bowlingových turnajů a zejména těch, co mají celoroční pořadí či se jako v našem případě dokonce započítávají do věrnostního celoročního pořadí (Xbowling Iron (Wo)man), tedy o jeho zrušení, stojíme nyní na prahu rozhodnutí ještě méně příjemného a nelehkého a sice při nemožnosti uskutečnění ani turnaje říjnového, o úplném ukončení a zrušení letošní turnajové série

 Důvod je prozaický, malý počet o účast stojících párů. Chápeme, že v době dovolených, pracovních povinností či z různých zdravotních důvodů i dvojice, co se jinak zúčastňují, nemohou a sehnat spoluhráče je o dost těžší nežli účast na turnaji jednotlivců, avšak pořádat turnaj opakovaně pro počet účastníků nižší je nereálné nejen z finančního, ale i sportovního hlediska jak pro pronajímatele drah, tak organizátora a v neposlední řadě i pro hráče samotné. 

 Věříme však, že alespoň minimální potřebný počet pro uskutečnění turnaje, tedy požadovaných 9-10 párů nakonec cestu na turnaj najdou a nebudeme muset přistoupit k tomuto nelichotivému a nepříjemnému kroku.

 Přihlášení je možné pro případné zájemce jako vždy na tel.: 603 893 155 a to i formou SMS, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes webové stránky: www.iron-special.cz či přímo zde:

 https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=293&rand=1461602734

 Nadto dvojice, co se turnajů chtěly předchozích měsících zúčastnit a zrušením si zahrát nemohly, získají již dříve avizovanou slevu na startovném.

 Losovat se i zde bude tradiční finanční IRON BONUS SPECIAL, jež díky dlouhodobému navyšování hodnoty každým dalším turnajem znovu překonává dosavadní rekord v jeho výši a nyní už se pohybuje nad hranicí 10 000,- Kč, což už jen za pokus i účast stojí a troše štěstí si výherce může přijít i na pěkné skoro již předvánoční prémie.......

Informace o zrušení Strašnického Iron Specialu

 V termínu 13. až 14. října 2023 se na herně Xbowlingu Strašnice měl odehrát závěrečný z pilotních vícedenních turnajů kategorie B a sice STRAŠNICKÝ IRON SPECIAL.

 Protože však o turnaj neprojevilo zájem příliš hráčů, byl nakonec ke dnešnímu dni zrušen kompletně celý plánovaný turnaj. Tímto se všem přihlášeným hráčům omlouváme. 

 Ze všech tří letos plánovaných turnajů této minisérie byl nakonec uskutečněn pouze jediný a to ještě v okleštěné formě a podobě a sice 1. října na herně Xbowlingu Prosek Duo jako PROSECKÝ IRON SPECIAL. Ačkoli každý jednotlivý turnaj byl zajímavě hodnocen i oceňován, celkové pořadí zejména, zájem byl o dost nižší očekávání, tak věřme, že plánovaná série roku příštího, tedy 2024, již své příznivce nalezne a to nejen díky nadstandartnímu ocenění pro nejlepší i do losovaných bonusových soutěží pro všechny zúčastnivší se a to bez podpory jakýchkoli sponzorů, ať už opravdových či logem se pyšnícím. 

 Pořadatel bude organizovat od roku 2024 čtyři turnaje stejného typu a sice Vojkovský Iron Special, Prosecký Iron Special, Strašnický Iron Special a Žižkovský Iron Special. Každý se bude hrát střídavě čtyřikrát do roka a bude mít samostatné celoroční pořadí a nadto se budou sčítat do celoročního souhrnného věrnostního žebříčku FIDELITY IRON BONUS, kde nejlepší se mohou těšit na skutečně lákavé ceny a to finanční (vítěz kromě jiných cen obdrží 8000,- Kč, druhý 3500,- Kč, třetí 2500,- Kč) i materiální jako reaktivní bowlingovou kouli, videokameru Sony, mobilní telefon Samsung, auto navigaci, poukázky na bowlingové vybavení a další finanční výhry.

 Probíhat bude nadále i letos premiérově zavedený  již tradiční finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož výše bude odvislá na částkách převáděných z turnajů předchozích a nadto k této částce přibude za start i opravný každého zúčastněného 30,- Kč.

Pozvánka na říjnovou Vojkovskou Desítku

 Ve čtvrtek 5. října na herně Bowlingu Vojkov proběhne letošní již šestý turnaj zkráceného premiérového ročníku a sice Vojkovská Desítka.

Jedná se o turnaj byť spadající do kategorie B, avšak hraný americkým způsobem se změnou mazacích modelů. Tentokráte se bude hrát na témže mazání jako předchozí Extraliga ČBA i obě 1. ligy ABL a sice SPORT 3-1 dle přiloženého grafu.

 Losovat se bude kromě jiných zpestření i putovní finanční IRON BONUS SPECIAL, kde jeho výše je díky opětovnému nevybrání ani na předchozím Proseckém Iron Specialu v neděli 1. října na herně Xbowlingu Prosek Duo na hodnotě 9070,- Kč a již jen samotnou účastí se navýší na zhruba 9700,- Kč.. Což už i byť se hraje o dvoutřetinový obsah, jest sumou opravdu lákavou.

 Volná místa v obsazovačce nalézti stále ještě lze, takže případní zájemci se mohou přihlásit jako obvykle i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, na webové adrese: www.iron-special.cz či přímo zde: 

 Výsledky turnaje předchozího, jakož článek i fotogalerii naleznete klasicky na webových stránkách: www.bowlingweb.cz , www.czechbowling.cz či přímo zde: https://www.iron-special.cz/vojkovska-desitka/

Prosecký Iron Special LAST MINUTE 

 Již v neděli 1. října se na herně Xbowlingu Prosek Duo uskuteční zredukovaný turnaj kategorie B a sice Prosecký Iron Special. Jedná se o pilotní turnaj k velké celoroční sérii roku 2024, kdy v letošním roce se odehraje v podobném formátu pouze jedenkráte. Díky nižšímu zájmu zůstává v platnosti coby hrací den pouze neděle 1. října. Nadto došlo z organizačních důvodů ke změně času kvalifikace, kdy obě rundy byly o hodinu posunuty, tedy hrát se bude od 12:00 místo 11:00 a 14:00 místo 13:00. Přidána byla ovšem od 11:00 doplňková runda, takže volná místa pro zájemce o start nalézti lze. 

 Hraje se na místním mazacím house modelu a a sice čtyři kvalifikační hry na jedné dráze s tím, že po dvou se hráči vymění na témže podavači koulí.  Semifinále čítá dvě hry a rovněž ve finále postupující odehrají dvě hry, k nímž se připočítává třetí coby průměr předchozích odehraných her. 

 Bližší informace k turnaji, propozice nevyjímaje, se dozvíte na webových stránkách: www.iron-special.cz , kde je možné se proklikem i přihlásit, případně na tel. i formou SMS: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či přímo na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz... 

 Kromě zajímavých cen i zpestření se bude i zde losovat tradiční finanční IRON BONUS SPECIAL, do jehož obsahu bude ze startu i opakovaného každého hráče vkládáno 30,- Kč a aktuálně je na výši 8320,- Kč čili se může pohybovat klidně kolem částky 9000,- Kč, což už je opravdu hodně zajímavá suma... 

 Druhým losováním je podle počtu účastníků a pořadí po kvalifikaci a pět šťastlivců si odnese věcné ceny a zde namátkou mobilní telefon Samsung, reaktivní bowlingová koule, poukaz na bowlingové zboží do ProShopu Jan Macek, finanční prémie, atd. Což opravdu již za účast přeci stojí....

Pozvánka na Československý Xbowling Iron Special

Již za měsíc, přesněji v termínu 27. - 29. října, je na herně Xbowlingu Prosek Duo naplánován třetí a sice závěrečný letošní vícedenní turnaj kategorie A a to Československý Xbowling Iron Special.

Byť byl termín vybrán, aby nezasahoval jiným pořadatelům do jejich plánů a v dostatečném předstihu, přesto se plánem nové sezóny (ne)čekaně podařila kolize s akcí ČBA tedy jedním z hracích dní Prestige. Právě z důvodu plného termínového kalendáře není možné již turnaj přesunout do dní vhodnějších, protože zkrátka není kam. Tímto padlo naivní přání dosáhnout alespoň téže účasti jako na turnaji Velikonočního Xbowling Iron Specialu, jenž patří do triády ještě spolu s letním Cyrilometodějským Xbowling Iron Specialem.

Kromě jiných bonusů a zpestření turnaje samotného stále platí, že účastníci mají šanci při troše štěstí odnést si hodnotné ceny ať už finanční IRON BONUS SPECIAL či losované (fungl nová reaktivní bowlingová koule, poukaz na bowlingové zboží, finanční prémie, mobilní telefon) a nadto právě věrnostní Xbowling Iron Tříkoruna, kde kromě jiných jsou hlavními cenami videokamera Sony, pákový kávovar Tchibo, finanční 4000,- Kč či opět poukazy na bowlingové vybavení a chybět nebude ani další překvapení.

Věřme tedy, že ačkoli finálový den turnaje je v kolizi s jedním hracím dnem Prestige, Ti, co nakonec nedají přednost cestě daleké a či zvolí aspoň druhé datum, litovat nebudou. 

Stále hledáme hráče pro Seniorskou Bowlingovou Ligu Proseku

Pro nadcházející sezónu 2023/2024 hledá družstvo Double Shot jednoho spoluhráče pro doplnění soupisky.

Hraje se sedm soutěžních dní, úvodní tři na podzim, zbývající na jaře roku příštího. První hrací den startuje soutěž ve čtvrtek 28. září od 19:00. Každé kolo se odehraje pět soutěžních utkání, čili celkově se každý s každým utká pětkrát.

Případná zájemkyně či zájemce z řad bowlingových nadšenců starších padesáti let včetně se mohou hlásit přímo kapitánu družstva Teame Habtegabrielovi na tel.: 606 732 094 anebo Janu Babkovi na tel.: 603 893 155, případně e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či na webových stránkách: https://iron-special-cz.cms.webnode.cz/seniorska.../

Děkujeme taktéž za sdílení příspěvku.

Připomínka úvodního hracího dne Seniorské Bowlingové ligy sezóny 2023/2024

 Již ve čtvrtek 28. září se úvodním hracím dnem rozehraje nový soutěžní ročník Seniorské Bowlingové Ligy (SBL) Prosek na herně Xbowlingu Prosek Duo.

 Přihlášeným a potvrzeným družstvům tímto připomínáme start hracího dne v obvyklých 19:00 s prezentací aspoň 15 minut předem.

 Hrací systém je při účasti osmi družstev stanoven na hru na osmi drahách při pěti utkáních každého hracího dne, tudíž nebude žádné hrací pauzy a v soutěžním ročníku se během sedmi hracích večerů (tři na podzim, čtyři na jaře) každé mužstvo utká s každým pětkrát.

 První dva týmy konečné tabulky mají zajištěn postup na následné Finále SBL Středních Čech.

 Hrát se bude dle pravidel a propozic na místním mazacím Hause modelu (dle přiloženého grafu) a pouze po domluvě s kapitány družstev je možné typ mazání změnit a to způsobem, že by se pravidelně každého kola měnil model Hause / Sportovní. Což proběhne anketním způsobem právě na úvodním hracím kole a poté již budou domluva a pravidla neměnné.

 Pro jakékoli bližší či doplňující informace neváhejte kdykoli kontaktovat pořadatele této soutěžní skupiny Jana Babku na tel.: 603 893 155 či e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz.

 Se všemi se těšíme na viděnou před sedmou hodinou večerní ve čtvrtek 28. září na herně Xbowlingu Prosek Duo.

Prosecký Iron Special - úprava času kvalifikace

 Zveme Vás na nadcházející víkend a turnaj kategorie B, konaný na herně Xbowlingu Prosek Duo a sice Prosecký Iron Special. Jedná se o pilotní turnaj k velké celoroční sérii roku 2024, kdy v letošním roce se odehraje v podobném formátu pouze jedenkráte.

 Díky nižšímu zájmu zůstává v platnosti coby hrací den pouze neděle  1. října. Nadto došlo z organizačních důvodů ke změně času kvalifikace, kdy obě rundy byly o hodinu posunuty, tedy hrát se bude od 12:00 místo 11:00 a 14:00 místo 13:00. Přidána byla ovšem od 11:00 doplňková runda a nadto od 18:00 předehrávka ve čtvrtek 28. září, obě tyto zmíněné jsou pro jednoho hráče na dráze.

 Bližší informace k turnaji, propozice nevyjímaje, se dozvíte na webových stránkách: www.iron-special.cz , kde je možné se proklikem i přihlásit, případně na tel. i formou SMS: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či přímo na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz...

Kromě zajímavých cen i zpestření se bude i zde losovat tradiční finanční IRON BONUS SPECIAL, do jehož obsahu bude ze startu i opakovaného každého hráče vkládáno 30,- Kč a aktuálně je na výši 7600,- Kč. V případě, že nebude vylosován na Prosecké Popo DUOjce v úterý 26. září, bude jeho předpokládaná úvodní výše na zhruba 8300,- Kč čili se může pohybovat klidně kolem částky 9000,- Kč, což už je opravdu hodně zajímavá suma...

Pozvánka na Prosecký Iron Special 

 Chtěli bychom Vás pozvat na nadcházející víkend a turnaj kategorie B, konaný na herně Xbowlingu Prosek Duo a sice Prosecký Iron Special. Jedná se o pilotní turnaj k velké celoroční sérii roku 2024, kdy v letošním roce se odehraje v podobném formátu pouze jedenkráte. 

 Měl být hodnocen v kombinaci s (ne)uskutečněným tímže turnajem na herně Bowlingu Vojkov coby Vojkovský Iron Special a v měsíci říjnu na herně Xbowlingu Strašnice se Strašnickým Iron Specialem, kde plánován je v termínu 13. - 14. 10..

 Díky prozatímnímu nižšímu zájmu jsme nuceni přistoupit k úpravě hracích rund a tak odpadají sobotní kvalifikace a tímto zůstávají v platnosti pouze nedělní. tedy 1. října. Tímto se přihlášeným hráčům na sobotní zahájení omlouváme a věříme v pochopení. 

 Na systému turnaje ani hodnocení se nic nemění a věříme, že k dalším korekturám již nebudeme nuceni přistoupit. Všichni jsou srdečně zváni. 

 Bližší informace, propozice nevyjímaje, se dozvíte na webových stránkách: www.iron-special.cz , kde je možné se proklikem i přihlásit, případně na tel. i formou SMS: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či přímo na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz... 

 Kromě zajímavých cen i zpestření se bude i zde losovat tradiční finanční IRON BONUS SPECIAL, do jehož obsahu bude ze startu i opakovaného každého hráče vkládáno 30,- Kč a aktuálně je na výši 7600,- Kč. V případě, že nebude vylosován na Prosecké Popo DUOjce v úterý 26. září, bude jeho předpokládaná úvodní výše na zhruba 8300,- Kč čili se může pohybovat klidně kolem částky 9000,- Kč, což už je opravdu hodně zajímavá suma...

Poslední volná místa na Proseckou Popo DUOjku 

 Po smršti akcí a soutěží ČBA, ABL i LDL se v úterý 19. září dostane rovněž na devátý letošní turnaj celoroční série Prosecké Popo DUOjky na herně Xbowlingu Prosek Duo, avšak již desátého, do celoročního pořadí započítávaného. 

 Přes poměrně zaplněnou obsazovačku volná místa ještě nalézti lze, takže kdo si chce přijít zkusit vysoutěžit něco pěkného či jen v páru se spoluhráčem jakéhokoli pohlaví a nadto netradičním způsobem při střídání hodů po frame, má možnost se přihlásit na tradičních kontaktech - tel.: 603 893 155 (i SMS), e-mail: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem na stránkách: https://www.iron-special.cz/prosecka-popo-duojka2/ , anebo přímo na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz... 

 Losovat se bude rovněž finanční IRON BONUS SPECIAL a neboť je už přes měsíc nevybrán, jeho aktuální výše jest 7600,- Kč a s předpokládanou účastí může vyšplhat až k 8200,- Kč a byť se losuje o dvoutřetinový podíl, není to částka vůbec zanedbatelná.......

Pozvánka na úvodní hrací den Seniorské Bowlingové ligy sezóny 2023/2024

Již ve čtvrtek 28. září se úvodním hracím dnem rozehraje nový soutěžní ročník Seniorské Bowlingové Ligy (SBL) Prosek na herně Xbowlingu Prosek Duo.

Přihlášeným a potvrzeným družstvům tímto připomínáme start hracího dne v obvyklých 19:00 s prezentací aspoň 15 minut předem.

Hrací systém je při účasti osmi družstev stanoven na hru na osmi drahách při pěti utkáních každého hracího dne, tudíž nebude žádné hrací pauzy a v soutěžním ročníku se během sedmi hracích večerů (tři na podzim, čtyři na jaře) každé mužstvo utká s každým pětkrát.

První dva týmy konečné tabulky mají zajištěn postup na následné Finále SBL Středních Čech.

Hrát se bude dle pravidel a propozic na místním mazacím Hause modelu (dle přiloženého grafu) a pouze po domluvě s kapitány družstev je možné typ mazání změnit a to způsobem, že by se pravidelně každého kola měnil model Hause / Sportovní.

Pro jakékoli bližší či doplňující informace neváhejte kdykoli kontaktovat pořadatele této soutěžní skupiny Jana Babku na tel.: 603 893 155 či e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz.

Se všemi se těšíme na viděnou před sedmou hodinou večerní ve čtvrtek 28. září na herně Xbowlingu Prosek Duo.

Pozvánka na Proseckou Popo DUOjku 

 Po smršti akcí a soutěží ČBA, ABL i LDL se v úterý 19. září dostane na herně Xbowlingu Prosek Duo rovněž na devátý letošní turnaj celoroční série Prosecké Popo DUOjky, avšak již desátého, do celoročního pořadí započítávaného. 

 Přes poměrně zaplněnou obsazovačku volná místa ještě nalézti lze, takže kdo si chce přijít zkusit vysoutěžit něco pěkného či jen v páru se spoluhráčem jakéhokoli pohlaví a nadto netradičním způsobem při střídání hodů po frame, má možnost se přihlásit na tradičních kontaktech - tel.: 603 893 155 (i SMS), e-mail: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem na stránkách: https://www.iron-special.cz/prosecka-popo-duojka2/ , kde najdete i článek z turnaje minulého, jakož výsledky turnaje i celoroční pořadí a rovněž odkaz na turnajové propozice. Rovněž možno přímo na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz... 

 Výsledky a článek turnaje srpnového jsou poté k dohledání ještě na webech: www.xbowling.prosek.cz , www.czechbowling.cz , www.bowlingweb.cz či zde: https://www.iron-special.cz/prosecka-popo-duojka2/ 

 Losovat se bude rovněž finanční IRON BONUS SPECIAL a neboť je už přes měsíc nevybrán, jeho aktuální výše jest 7600,- Kč a s předpokládanou účastí může vyšplhat až k 8200,- Kč a byť se losuje o dvoutřetinový podíl, není to částka vůbec zanedbatelná.......

Poslední volná místa na Proseckou Popo Devítku 

 Již v úterý 19. září se odehraje devátý letošní turnaj celoroční série Prosecké Popo Devítky na herně Xbowlingu Prosek Duo

 Volná místa lze ještě nalézt ve všech kvalifikačních rundách, takže se přihlásit i odhlásit je možné na tradičních kontaktech - tel.: 603 893 155 (i SMS), e-mail: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem na stránkách: https://www.iron-special.cz/portrety/ , kde najdete i článek z turnaje minulého, jakož výsledky turnaje i celoroční pořadí či přímo na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz... 

 Losovat se bude rovněž finanční IRON BONUS SPECIAL a neboť je už přes měsíc nevybrán, jeho aktuální výše jest 7200,- Kč a tudíž tato výše bude startovní výší a s předpokládanou účastí může vyšplhat až k 8000,- Kč,- a byť se losuje o dvoutřetinový podíl, není to částka vůbec zanedbatelná.......

Informace o zrušení Strašnických ProShop Dvojic měsíce září 2023

 Oznamujeme touto cestou, že stejně jako v měsíci srpnu, ačkoli se jedná o krajní a velmi nepopulární řešení, jsme nuceni ZRUŠIT konání tentokráte zářijového turnaje celoroční série Strašnických ProShop Dvojic na herně Xbowlingu Strašnice

 Opět není přihlášeno ani minimální počet párů dle lidského faktoru i požadavku dle propozic pro konání akce a ve všech ohledech nemá smysl pro pořadatele jakožto nejvěrnější hráče jej pořádat. Turnaj je tak BEZ NÁHRADY ZRUŠEN a všechny dvojice, co přihlášeny jsou, v případě konání a účasti na dalším plánovaném turnaji v měsíci říjnu (konkrétně 15. 10.) obdrží jako omluvu a malé bolestné 100,- Kč slevu na startovném. 

 Přihlásit se lze proklikem přes tyto stánky či přímo na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=293&rand=1104492809

 Těm dvojicím, co nemohly a chtěly hrát i v srpnu, náleží pak sleva v součtu 200,- Kč a výsledky turnaje budou počítány do celoročního pořadí nejen turnajové série, ale i věrnostního Xbowling Iron Specialu i za nekonaný turnaj srpnový a nyní rovněž zářijový. 

 V případě, že by se nepodařilo turnaj uskutečnit ani v dalším kalendářním měsíci, bude letošní série kompletně ukončena a uzavřena a budou se počítat jako konečné celoroční výsledky série ty prozatím průběžné po posledním odehraném turnaji, tedy červencovém... 

 Od příští turnajové sezóny roku 2024 každopádně dojde k úpravám propozic a hracího systému, jímž by měl turnaj být pro hráče zajímavějším a přitažlivějším a snad cestu i zájem se přeci jen zvýší.

Pozvánka na Proseckou Popo Devítku 

 Již v úterý 19. září se odehraje devátý letošní turnaj celoroční série Prosecké Popo Devítky na herně Xbowlingu Prosek Duo

 Znovu upozorňujeme hráče, že došlo k dílčím úpravám kvalifikace a sice časů jednotlivých rund i počtu hráčů v té závěrečné, kdy již nebudou hrát na dráze ve trojici, ale pouze ve dvou hráčích. Proto jsme, jak bylo avizováno na turnaji minulém i v dostupných info kanálech, byli v rámci spravedlnosti nuceni nepřepisovat v obsazovačce jednotlivce automaticky, nýbrž kdo má zájem se zúčastnit, musí se přihlásit sám. 

 Odpadne či minimalizuje se snad tímto krokem i počet mrtvých duší či zapomnětlivců, čímž se zbytečně blokují místa opravdovým zájemcům. Od dalších měsíců toto bude běžnou praxí u všech pořadatelem pořádaných turnajů. I proto prosíme ty, co přihlášeni jsou, aby v případě, že se nakonec z jakéhokoli důvodu nezúčastní, dali včas vědět. 

 Přihlásit i odhlásit je možné na tradičních kontaktech - tel.: 603 893 155 (i SMS), e-mail: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem na stránkách: https://www.iron-special.cz/portrety/ , kde najdete i článek z turnaje minulého, jakož výsledky turnaje i celoroční pořadí či přímo na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz... 

 Výsledky a článek turnaje srpnového jsou poté k dohledání ještě na webech: www.czechbowling.cz , www.bowlingweb.cz či zde: https://prosek.xbowling.cz/.../na-prosecke-popo-devitce.../ 

 Losovat se bude rovněž finanční IRON BONUS SPECIAL a neboť je už přes měsíc nevybrán, jeho aktuální výše jest 7200,- Kč a má v cestě ještě hernu Xbowlingu Strašnickou a sice v neděli 17. září turnaj Strašnických ProShop Dvojic, avšak šance na jejich konání již není příliš vysoká, tudíž zřejmě právě tato výše bude startovní výší a s předpokládanou účastí může vyšplhat až k 8000,- Kč a byť se losuje o dvoutřetinový podíl, není to částka vůbec zanedbatelná.......

Poslední šance Strašnických ProShop Dvojic 

 V neděli 17. září má proběhnout další turnaj sčítaných dvojic z celoroční série Strašnických ProShop Dvojic na herně Strašnického Xbowlingu

 Po měsíci předchozím, tedy srpnu, kdy byl turnaj pro malý počet přihlášených párů s těžkým srdcem zrušen, jsme před obdobným rozhodnutím bohužel rovněž i nyní, protože zatím dvojic, co by se zúčastnilo tohoto více jak rodinného klání znovu není počtem aspoň minimální potřebný počet pro uskutečnění turnaje, tedy požadovaných 10 párů. 

 V případě, že se situace k lepšímu během týdne nezmění, budeme muset přistoupit opět k nepříjemnému a krajnímu řešení - odřeknutí turnaje. Ať tak či onak, změny pro příští rok, tedy sezónu nastanou určitě, otázkou je, zda nebudeme nuceni k nim přistoupit, ač bychom velice neradi, již v tomto rozehraném ročníku. V případě jakýchkoli změn dáme všem přihlášeným včas vědět. 

 Přihlášení je možné jako vždy na tel.: 603 893 155 a to i formou SMS, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes webové stránky: www.iron-special.cz či přímo zde: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz..

 Losovat se i zde bude tradiční finanční IRON BONUS SPECIAL, jež díky dlouhodobému navyšování hodnoty na tento turnaj jest v aktuální výši 6900,- Kč a s přípočtem za účast během turnaje by se mohl pohybovat až kolem 7300,- Kč, což už jen za pokus i účast stojí.

Poslední volná místa na Vojkovské Devítce 

 Ve čtvrtek 14. září se odehraje již pátý letošní turnaj z nové série Vojkovské Devítky na herně Říčanského Bowlingu Vojkov

 Díky stále vyšší návštěvnosti a oblíbenosti herny i turnaje zbývá v obsazovačce pouze pár posledních volných míst, přesto je lze nalézt nejen v úvodních kvalifikačních rundách. 

 Jako tradičně se budou losovat ze všech zúčastněných tři bonusové ceny a již zaběhlý finanční IRON BONUS SPECIAL, jenž je díky převodu z turnaje předchozího, kde vybrán nebyl, na částce 6420,- Kč a v součtu s předpokládanou účastí by se mohl pohybovat někde kolem 7000,- Kč. Byť se losuje o jeho dvoutřetinový podíl, případný výherce už by mohl být obohacen o celkem slušnou sumičku......... 

 Přihlášení i odhlášení je možné tradičně i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či na webových stránkách: www.iron-special.cz či přímo na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz...

Pozvánka na zářijové Strašnické ProShop Dvojice 

 V neděli 17. září má proběhnout další turnaj sčítaných dvojic z celoroční série Strašnických ProShop Dvojic na herně Xbowlingu Strašnice

 Po měsíci předchozím, tedy srpnu, kdy byl turnaj pro malý počet přihlášených párů s těžkým srdcem zrušen, jsme před obdobným rozhodnutím bohužel rovněž i nyní, protože zatím dvojic, co by se zúčastnilo tohoto více jak rodinného klání znovu není počtem aspoň minimální potřebný počet pro uskutečnění turnaje, tedy požadovaných 10 párů. 

 V případě, že se situace k lepšímu během týdne nezmění, budeme muset přistoupit opět k nepříjemnému a krajnímu řešení - odřeknutí turnaje. Ať tak či onak, změny pro příští rok, tedy sezónu nastanou určitě, otázkou je, zda nebudeme nuceni k nim přistoupit, ač bychom velice neradi, již v tomto rozehraném ročníku. V případě jakýchkoli změn dáme všem přihlášeným včas vědět. 

 Přihlášení je možné jako vždy na tel.: 603 893 155 a to i formou SMS, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes webové stránky: www.iron-special.cz či přímo zde: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz... 

 Losovat se i zde bude tradiční finanční IRON BONUS SPECIAL, jež díky dlouhodobému navyšování hodnoty zřejmě na tento turnaj, nevybere-li se v úterý 12. září na herně Xbowlingu Strašnice při Strašnické Popo Devítce či poté ve čtvrtek 14. září pro změnu na Bowlingu Vojkov na Devítce Vojkovské, bude jeho výše v součtu s přípočtem za účast během turnaje někde kolem 7000,- Kč, což už jen za pokus i účast stojí............ 

 Článek a výsledky, jakož celoroční, naleznete klasicky na webech: www.xbowling.strasnice.cz , www.bowlingweb.cz , www.czechbowling.cz či přímo zde: https://www.iron-special.cz/strasnicke-proshop-dvojice/ 

 Bude-li turnaj uskutečněn, platí pro ty páry, co se účastnit zrušeného srpnového turnaje chtěly, garantovaná sleva 100,- Kč na startovné jako drobné bolestné.

Strašnická Popo Devítka LAST MINUTE 

 V úterý 12. září se odehraje letošní devátý turnaj celoroční série Strašnické Popo Devítky na herně Xbowlingu Strašnice

 Volná místa v obsazovačce nalézti lze, nadto tradičně případní zájemci si mohou domluvit s pořadatelem individuální předehrávku a to jak v hlavní úterní hrací den turnaje, tak již dnes v pondělí 11. září kdykoli během otevírací doby herny, tedy od 13:00, budou-li volné dráhy. 

 Vše je možné na tel. (i formou SMS): 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, na webu: www.iron-special.cz či přímo na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz... 

 Losovat se bude jako obvykle finanční IRON BONUS SPECIAL a právě zde minulého měsíce došlo k jeho poslednímu rozebrání, kdy si Josef Colon odnesl 3780,- Kč, nyní se částka dostala díky nevybrání od té doby na všech předchozích turnajích již na 5860,- Kč. V součtu s předpokládanou účastí se cifra navýší na bezmála 6600,- Kč a byť se hraje o dvoutřetinový obsah, částka je to již opět velice zajímavá....

Pozvánka na Vojkovskou Devítku 

  Ve čtvrtek 14. září se odehraje již pátý letošní turnaj z nové série Vojkovské Devítky na herně Říčanského Bowlingu Vojkov. 

 Díky stále vyšší návštěvnosti a oblíbenosti herny i turnaje je v obsazovačce pouze pár volných míst, přesto je lze nalézt nejen v úvodních kvalifikačních rundách. Současně prosíme ty, co přihlášeni jsou a vědí či zjistí, že z jakéhokoli důvodu nakonec na turnaj nedorazí, aby pořadateli dali včas vědět a uvolnili tak místo případným dalším zájemcům. 

 Jako tradičně se budou losovat ze všech zúčastněných tři bonusové ceny a již zaběhlý finanční IRON BONUS SPECIAL, jenž se bude pohybovat v závislosti na konečné účasti i převodu částky z turnaje předchozího, jímž je v úterý 12. srpna na herně Xbowlingu Strašnice pro změnu Devítka Popo Strašnická. Nedojde-li tam k jeho rozebrání, částka se může pohybovat i někde kolem minimálně 7000,- Kč a to opravdu již za návštěvu stojí...... 

 Přihlášení i odhlášení je možné tradičně i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či na webových stránkách: www.iron-special.cz či přímo na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz...

 Výsledky a článek z turnaje předchozího, tedy srpnového, naleznete na webových stránkách: https://www.iron-special.cz/vojkovska-devitka/ a klasicky na: www.czechbowling.cz nebo: www.bowlingweb.cz

Prosecká ProShop Desítka LAST MINUTE

 Již v neděli 10. září se na herně Xbowlingu Prosek Duo odehraje devátý letošní turnaj celoroční série Prosecké ProShop Desítky, jediného letošního pravidelného turnaje kategorie A, hraného americkým způsobem na každý měsíc se měnících mazacích modelech.

 Ačkoli bylo v plánu místní střední mazání, nakonec se bude hrát na témže modelu, jako v poledních hodinách úvodní hrací den nového ročníku 2023 /2024 Extraligy ČBA, tedy na BANK 2 M4, což je mazání podobných parametrů a jeho mazací graf přinášíme níže..

 Losovat se bude tradiční finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož výše závisí na převodu z turnajů předešlých, aktuální výše bez přípočtu 20,- Kč za i opakovaný start každého hráče je 5280,- Kč, takže díky předpokládané účasti se bude pohybovat někde na hranici 5900,- Kč.

 Volná místa v obsazovačce nalézt ještě lze, takže případné zájemci se mohou přihlásit proklikem přes tyto stránky, telefonicky na: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či přímo na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=297&rand=1219964743</p>

Pozvánka na Strašnickou Popo Devítku

 V úterý 12. září se odehraje letošní devátý turnaj celoroční série Strašnické Popo Devítky na herně Xbowlingu Strašnice.

 Volná místa v obsazovačce nalézti lze, nadto tradičně případní zájemci si mohou domluvit s pořadatelem individuální předehrávku a to jak v hlavní úterní hrací den turnaje, tak již v pondělí 11. září kdykoli během otevírací doby herny, tedy od 13:00, budou-li volné dráhy. 

 Vše je možné na tel. (i formou SMS): 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, na webu: www.iron-special.cz či přímo na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz... 

 Článek a výsledky turnaje předchozího naleznete jako obvykle na stránkách www.czechbowling.cz , www.bowlingweb.cz či zde: https://www.iron-special.cz/prosecka-popo-duojka/ anebo: https://strasnice.xbowling.cz/.../strasnicka-devitka.../ 

 Losovat se bude jako obvykle finanční IRON BONUS SPECIAL a právě zde minulého měsíce došlo k jeho poslednímu rozebrání, kdy si Josef Colon odnesl 3780,- Kč, nyní se částka dostane dokonce zřejmě vysoko přes 6000,- Kč. Takže kdo nepřijde, nezkusí jej následovat...

Vojkovská Desítka září LAST MINUTE

 Ve čtvrtek 7. září se odehraje další z turnajů zkrácené celoroční série Vojkovské Desítky na herně Bowlingu Vojkov. 

 Hrát se bude na kratším lehčím mazacím modelu LADIES & SR (dle přiloženého grafu) a samozřejmě, byť se jedná zde o turnaj kategorie B, americkým způsobem.

 Proběhne i losování finančního IRON BONUS SPECIALu, kde výše převáděné částky je 4880,- Kč, takže v součtu s předpokládanou účastí se může vyšplhat až někam k 5500,- Kč

 Volná místa v obsazovačce nalézti ještě lze, takže případní zájemci se mohou přihlásit na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes webové stránky: www.iron-special.cz či přímo zde: https://www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz... 

 Článek a výsledky turnaje minulého naleznete jako vždy na stránkách www.czechbowling.cz , www.bowlingweb.cz či přímo zde: https://www.iron-special.cz/vojkovska-desitka/

Pozvánka na Proseckou ProShop Desítku

 Již v neděli 10. září se na herně Xbowlingu Prosek Duo odehraje devátý letošní turnaj celoroční série Prosecké ProShop Desítky, jediného letošního pravidelného turnaje kategorie A, hraného americkým způsobem na každý měsíc se měnících mazacích modelech. 

 Tentokráte bylo v plánu mazání střední místní, avšak zde dochází ke změně, hrát se bude na témže modelu, jako tentýž den v poledních hodinách úvodní hrací den nového ročníku 2023 /2024 Extraligy ČBA, kde ovšem přesný typ mazání bude zveřejněn až ke konci týdne. Jeho specifikaci a samotný mazací graf přineseme ihned po jeho oficiálním zveřejnění. 

 Nic se ovšem nemění na herním systému ani na losovaní putovního finančního IRON BONUSu SPECIAL, jehož výše závisí na převodu z turnajů předešlých, aktuální výše bez přípočtu 20,- Kč za i opakovaný start každého hráče je 4880,- Kč a losovat se o něj bude nejdříve na Desítce sesterské Vojkovské, byť kategorie B, tento čtvrtek 7. září na herně Bowlingu Vojkov. Čímž i tam každého tímto zveme. 

Informace o zrušení Vojkovského Iron Specialu

 V termínu 4. až 6. září 2023 se na herně Říčanského Bowlingu Vojkov měl odehrát úvodní z pilotních vícedenních turnajů kategorie B a sice VOJKOVSKÝ IRON SPECIAL.

 Protože však o turnaj prozatím neprojevilo zájem příliš hráčů, byl nakonec ke dnešnímu dni zrušen kompletně celý plánovaný turnaj. Tímto se všem přihlášeným hráčům omlouváme.

 Jednalo se o jediný letošní turnaj tohoto formátu na této herně, další by měl a doufejme, že již skutečně bude následovat v termínu 30. září až 1. října na herně Xbowlingu Prosek Duo jako PROSECKÝ IRON SPECIAL a herně Strašnického Xbowlingu 13. až 14. října coby STRAŠNICKÝ IRON SPECIAL.

 Hraje se na místních mazacích Hause modelech a klasickým způsobem. Každý nejlepší hráč hracího dne má právo přímého postupu do finále a taktéž je oceněn.

 Je honorováno mnoho doplňkových kategorií stejně jako na turnajích kategorie A hraných pod hlavičkou "IRON SPECIAL" a taktéž zajímavě a hodnotně oceňovaný, jak věcnými cenami, tak finančně. Současně pro hráče zúčastnivších se všech tří turnajů jsou přichystány zajímavé finanční, jakož věcné ceny. Namátkou kávovar Tchibo, mobilní telefon Samsung Galaxy A14, reaktivní bowlingová koule, bowlingová taška na kolečkách a 3000,- Kč v hotovosti.

 Pořadatel bude organizovat od roku 2024 čtyři turnaje stejného typu a sice Vojkovský Iron Special, Prosecký Iron Special, Strašnický Iron Special a Žižkovský Iron Special. Každý se bude hrát střídavě čtyřikrát do roka a bude mít samostatné celoroční pořadí a nadto se budou sčítat do celoročního souhrnného věrnostního žebříčku FIDELITY IRON BONUS, kde nejlepší se mohou těšit na skutečně lákavé ceny a to finanční (vítěz kromě jiných cen obdrží 8000,- Kč, druhý 3500,- Kč, třetí 2500,- Kč) i materiální jako reaktivní bowlingovou kouli, videokameru Sony, mobilní telefon Samsung, auto navigaci, poukázky na bowlingové vybavení a další finanční výhry.

 Proběhne nejen doplňkové losování věcných cen, ale i již tradiční finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož výše bude odvislá na částkách převáděných z turnajů předchozích a nadto k této částce přibude za start i opravný každého zúčastněného 30,- Kč.

Pozvánka na záříjovou Vojkovskou Desítku 

 Ve čtvrtek 7. září se uskuteční další z turnajových sérií na herně Bowlingu Vojkov a sice Vojkovská Desítka

 Jedná se o turnaj byť spadající do kategorie B, avšak hraný americkým způsobem se změnou mazacích modelů. Tentokráte bude přichytán benevolentnější kratší LADIES & SR dle přiloženého grafu. 

 Losovat se bude kromě jiných zpestření i putovní finanční IRON BONUS SPECIAL, kde předpokládaná jeho výše by se měla pohybovat v rozmezí již mezi 5500,- - 6000,- Kč. Což už i byť se hraje o dvoutřetinový obsah, jest sumou opravdu lákavou. 

 Obsazovačka skýtá možnost přihlášení stále dost, takže případní zájemci se mohou přihlásit jako obvykle i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, na webové adrese: www.iron-special.cz či přímo zde: https://www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz...

Úprava Vojkovského Iron Specialu

 V termínu 4. až 6. září 2023 se na herně Říčanského Bowlingu Vojkov měl odehrát úvodní z pilotních vícedenních turnajů kategorie B a sice VOJKOVSKÝ IRON SPECIAL

 Protože však o turnaj prozatím neprojevilo zájem příliš hráčů, byly zrušeny kvalifikační hrací dny pondělí 4. i úterý 5. září a zůstává v platnosti pouze hlavní hrací den středa 6. září

 Turnaj proběhne pouze v případě, že se naplní alespoň jedna kvalifikační runda čítající 16 hráčů. Díky dotaci turnaje samotného i společného pořadí s dalšími dvěma následnými by i pro hráče samotné bylo velkou škodou zrušení turnaje úplně.

Jedná se o jediný letošní turnaj tohoto formátu na této herně, další bude následovat v termínu 30. září až 1. října na herně Xbowlingu Prosek Duo jako PROSECKÝ IRON SPECIAL a herně Strašnického Xbowlingu 13. až 14. října coby STRAŠNICKÝ IRON SPECIAL.

Hraje se na místních mazacích Hause modelech a klasickým způsobem. Každý nejlepší hráč hracího dne má právo přímého postupu do finále a taktéž je oceněn.

Je honorováno mnoho doplňkových kategorií stejně jako na turnajích kategorie A hraných pod hlavičkou "IRON SPECIAL" a taktéž zajímavě a hodnotně oceňovaný, jak věcnými cenami, tak finančně. Současně pro hráče zúčastnivších se všech tří turnajů jsou přichystány zajímavé finanční, jakož věcné ceny. Namátkou kávovar Tchibo, mobilní telefon Samsung Galaxy A14, reaktivní bowlingová koule, bowlingová taška na kolečkách a 3000,- Kč v hotovosti.

Pořadatel bude organizovat od roku 2024 čtyři turnaje stejného typu a sice Vojkovský Iron Special, Prosecký Iron Special, Strašnický Iron Special a Žižkovský Iron Special. Každý se bude hrát střídavě čtyřikrát do roka a bude mít samostatné celoroční pořadí a nadto se budou sčítat do celoročního souhrnného věrnostního žebříčku FIDELITY IRON BONUS, kde nejlepší se mohou těšit na skutečně lákavé ceny a to finanční (vítěz kromě jiných cen obdrží 8000,- Kč, druhý 3500,- Kč, třetí 2500,- Kč) i materiální jako reaktivní bowlingovou kouli, videokameru Sony, mobilní telefon Samsung, auto navigaci, poukázky na bowlingové vybavení a další finanční výhry.

Proběhne nejen doplňkové losování věcných cen, ale i již tradiční finanční IRON BONUS SPECIAL, jenž by se měl pohybovat již někde kolem 6000,- Kč, což je rovněž cena velmi zajímavá. 

Hledáme hráče pro Seniorskou Bowlingovou Ligu Proseku 

 Pro nadcházející sezónu 2023/2024 hledá družstvo Double Shot jednoho spoluhráče pro doplnění soupisky. 

 Hraje se šest soutěžních dní, polovina letošní podzim, druhá na jaře roku příštího. Úvodní hrací den startuje soutěž ve čtvrtek 28. září od 19:00. 

 Případná zájemkyně či zájemce z řad bowlingových nadšenců starších padesáti let včetně se mohou hlásit přímo kapitánu družstva Teame Habtegabrielovi na tel.: 606 732 094 anebo Janu Babkovi na tel.: 603 893 155, případně e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či na webových stránkách: www.iron-special.cz .Děkujeme taktéž za sdílení příspěvku.

ProShop Senior Cup LAST MINUTE

 Již v neděli 3. září otevírá devátý turnajový měsíc herny Xbowlingu Prosek Duo ProShop Senior Cup, turnaj určený hráčkám a hráčům starších padesáti let.

 Volná místa v obsazovačce stále nalézti lze, takže případné zájemci o start se mohou přihlásit jako obvykle i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, na webových stránkách: www.iron-special.cz či zde: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz...

 Losovat se bude i obvyklý finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož aktuální obsah je vlivem několikerého nevylosování 4440,- Kč a navýší se ještě o 20,- Kč ze startu každého účastníka i opakovaného, takže konečná hodnota se bude pohybovat k hranici již 5000,- Kč.

Pozvánka na Prosecký ProShop Senior Cup 

 V neděli 3. září netradičně otevírá další turnajový měsíc herny Xbowlingu Prosek Duo ten, co program většinou uzavírá a sice ProShop Senior Cup

 Hraje se hned týden po turnaji srpnovém z důvodu přesunu vlivem termínové kolize se zářijovým turnajem Prestige, tentokráte zavítavší na místní hernu. 

 Volná místa v obsazovačce nalézt lze, takže případné zájemci o start se mohou přihlásit jako obvykle i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, na webových stránkách: www.iron-special.cz či zde: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz... 

 Losovat se bude i obvyklý finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož aktuální obsah je vlivem několikerého nevylosování 4440,- Kč a navýší se ještě o 20,- Kč ze startu každého účastníka i opakovaného, takže konečná hodnota se bude pohybovat k hranici již 5000,- Kč.

https://www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2199&rand=1597966507

Pozvánka na Vojkovský Iron Special

 V termínu 4. až 6. září 2023 se na herně Říčanského Bowlingu Vojkov odehraje úvodní z pilotních vícedenních turnajů kategorie B a sice VOJKOVSKÝ IRON SPECIAL.

 Jedná se o jediný letošní turnaj tohoto formátu na této herně, další bude následovat v termínu 30. září až 1. října na herně Xbowlingu Prosek Duo jako PROSECKÝ IRON SPECIAL a herně Strašnického Xbowlingu 13. až 14. října coby STRAŠNICKÝ IRON SPECIAL.

 Hraje se na místních mazacích Hause modelech a klasickým způsobem. Každý nejlepší hráč hracího dne má právo přímého postupu do finále a taktéž je oceněn.

 Je honorováno mnoho doplňkových kategorií stejně jako na turnajích kategorie A hraných pod hlavičkou "IRON SPECIAL" a taktéž zajímavě a hodnotně oceňovaný, jak věcnými cenami, tak finančně. Současně pro hráče zúčastnivších se všech tří turnajů jsou přichystány zajímavé finanční, jakož věcné ceny. Namátkou kávovar Tchibo, mobilní telefon Samsung Galaxy A14, reaktivní bowlingová koule, bowlingová taška na kolečkách a 3000,- Kč v hotovosti.

 Pořadatel bude organizovat od roku 2024 čtyři turnaje stejného typu a sice Vojkovský Iron Special, Prosecký Iron Special, Strašnický Iron Special a Žižkovský Iron Special. Každý se bude hrát střídavě čtyřikrát do roka a bude mít samostatné celoroční pořadí a nadto se budou sčítat do celoročního souhrnného věrnostního žebříčku FIDELITY IRON BONUS, kde nejlepší se mohou těšit na skutečně lákavé ceny a to finanční (vítěz kromě jiných cen obdrží 8000,- Kč, druhý 3500,- Kč, třetí 2500,- Kč) i materiální jako reaktivní bowlingovou kouli, videokameru Sony, mobilní telefon Samsung, auto navigaci, poukázky na bowlingové vybavení a další finanční výhry.

 Proběhne nejen doplňkové losování věcných cen, ale i již tradiční finanční IRON BONUS SPECIAL, jenž by se měl pohybovat již někde kolem 6000,- Kč, což je rovněž cena velmi zajímavá. 

Srpnová Prosecká Popo DUOjka LAST MINUTE 

 Již v úterý 29. srpna završí osmý turnajový měsíc na všech hernách Xbowlingu na té nejfrekventovanější Prosecké místní Popo DUOjka, tedy turnaj netradičních dvojic, kdy spoluhráči hrají v páru jako jeden hráč a pravidelně se střídají po každém frame. 

 Opět s bude losovat finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož výše je díky nevybrání na předchozím turnaji, tedy ProShop Senior Cupu, na úvodních 3800,- Kč a naroste o dalších 20,- Kč za start i opravný každého účastníka, tzn. za dvojici o 40,- Kč, čímž se vyšplhá předpokládajíce až ke 4500,- Kč. Což už sumička k přilepšení je lákavá....... 

 Volná místa nalézti ještě lze a tak přihlásit se je klasicky možné i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, na webových stránkách: www.iron-special.cz či na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz... 

 Článek a výsledky turnaje červencového jsou pak k nalezení na: www.czechbowling.cz , www.bowlingweb.cz a zde: https://www.iron-special.cz/prosecka-popo-duojka2/ či: https://prosek.xbowling.cz/.../www.../prosecka-popo-duojka2/

ProShop Senior Cup LAST MINUTE

 Již zítra, tj. v neděli 27. srpna, se odehraje na herně Xbowlingu Prosek Duo letošní osmý turnaj celoroční série tohoto určeného bowlerkám a bowlerům starších minimálně půlstoletí, tedy ProShop Senior Cup

 Byť tento den finálovými završeními končí letošní prázdninový tréninkový turnaj na hernách Xbowlingu Prosek Duo i Žižkov a sice Summer Cup 2023, snad to účastnivší se neodradí. 

 Volná místa v obsazovačce jsou, případní zájemci se mohou i formou SMS přihlásit na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či na webu: www.iron-special.cz anebo na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz... 

 Losovat se tradičně bude i finanční IRON BONUS SPECIAL, kde již nyní je částka 3360,- Kč a naroste ještě startem i opakovaným každého hráče o dalších 20,- Kč, takže šance na zajímavou výhru je a již opět ne nezanedbatelnou.

Pozvánka na Proseckou Popo DUOjku

 V úterý 29. srpna završí osmý turnajový měsíc na všech hernách Xbowlingu na té nejfrekventovanější Prosecké místní Popo DUOjka, tedy turnaj netradičních dvojic, kdy spoluhráči hrají v páru jako jeden hráč a pravidelně se střídají po každém frame. 

 Opět s bude losovat finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož převáděná předpokládaná výše je zhruba 3800,- Kč a naroste o dalších 20,- Kč za start i opravný každého účastníka, tzn. za dvojici o 40,- Kč. 

 Přihlásit se je klasicky možné i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, na webových stránkách: www.iron-special.cz či na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz... 

 Článek a výsledky turnaje červencového jsou pak k nalezení na: www.czechbowling.cz , www.bowlingweb.cz a zde: https://www.iron-special.cz/prosecka-popo-duojka2/ či: https://prosek.xbowling.cz/.../vaclav-kvaca-s-liborem.../

Vojkovská Devítka LAST MINUTE 

 Již ve čtvrtek 24. srpna proběhne druhá z prázdninových Vojkovských Devítek na herně Říčanského Bowlingu Vojkov. 

 Vypadá to, že nás čeká rekordní účast, aktuálně jsou obsazené obě závěrečné kvalifikační rundy, avšak případní zájemci o start se mohou registrovat ještě do rundy úvodní v 17:00. 

 Opět se budou losovat tři bonusové ceny, nadto finanční IRON BONUS SPECIAL, jenž jako startovní výši obsahuje nevybráním na turnaji předchozím a sice 22. srpna na Prosecké Popo Devítce 2780,- Kč a startem i opakovaným každého hráče se zvýší ještě o 20,- Kč, čili odhadem by se mělo soutěžit o zhruba již 3500,- Kč.

 Upozorňujeme rovněž opět na drobnou změnu v pravidlech, kdy kvalifikace čítá tři hry a finále se hraje na hry dvě, k nímž se coby třetí bude přičítat hra průměrová z celého dne. 

 Přihlásit se je klasicky možné i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či na webových stránkách: www.iron-special.cz anebo zde: https://www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz...

Pozvánka na ProShop Senior Cup 

 V neděli 27. srpna se uskuteční druhý prázdninový Prosecký ProShop Senior Cup na herně Xbowlingu Prosek Duo. 

 Meteoserver hlásí ústup tropických teplot, tak věřme, že i hra bude příjemnější.

Volná místa v obsazovačce nalézti lze, tak případní zájemci neváhejte a přihlaste se i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, na webu: www.iron-special.cz či na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz... 

 Článek na výsledky turnaje minulého naleznete rovněž nově na odkazu: https://www.iron-special.cz/proshop-senior-cup/ anebo standatrně na: www.czechbowling.cz , www.bowlingweb.cz či zde: https://prosek.xbowling.cz/.../seniorsky-fantom-petr.../ 

 Losovat se bude opět finanční IRON BONUS SPECIAL a jeho výše je odvislá na převodu částky z turnajů předchozích, odhadem by se mohl pohybovat již kolem 4000,- Kč, což za pokus i účast jistě stojí...

Prosecká Popo Devítka LAST MINUTE 

 V úterý 22. srpna se odehraje druhá prázdninová Prosecká Popo Devítka. Bohužel je situována do posledních z několika rekordně nejparnějších letošních dní, avšak snad to většinu přihlášených, pravidelně bowlingově se bavících, neodradí. 

 Ti, co dorazí, dostanou zdarma už jen registrací něco k doplnění (nealko) pitného režimu a nadto všichni zúčastnění mohou doufat nejen v klasické i bonusové ceny, ale i jiné hodnotné překvapení. 

 Bohužel smutnou novinkou jest poslední tento turnaj v aktuálním režimu a propozicích, od měsíce září proběhnou menší i větší úpravy zejména formátu kvalifikace, za což se omlouváme a věříme, že se potkají s pochopením i tolerancí. O všem se účastníci dozví včas, oficiálně poprvé osobně právě na srpnovém turnaji.

 Zde se bude losovat i opět finanční IRON BONUS SPECIAL, jenž je díky vybrání obsahu na sesterské Devítce Strašnické a nenavýšení na zrušených Strašnických ProShop Dvojicích, na výši 1900,- Kč a naroste účastí každého hráče o dalších 20,- Kč, takže opět nepůjde o cifru úplně zanedbatelnou. 

 Současně prosíme ty, co v obsazovačce jsou a vědí, že dorazit nechtějí či nemohou, aby dali obratem vědět pořadateli, potenciální zájemci se naopak mohou přihlásit standartně na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, na webových stránkách: www.iron-special.cz či zde: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz...

Hledáme hráče pro 4. ligu ABL Proseku

 Touto cestou se hledají 1-2 zájemci z řad bowlerů o start ve 4. lize ABL Proseku, skupiny B, do týmu Nehrající kapitáni pro podzimní část 24. ročníku soutěže.

 Zkušenosti nejsou potřeba, pouze chuť hrát a pravidelně chodit. 

 Bližší informace se dozvíte a případní abonenti mohou kontaktovat kapitán družstva Petra Kaprálka na tel.: 725 918 953 případně e-mailem: p-kap@post.cz anebo zde: 603 893 155, e-mail: slavoj.revnice@seznam.cz či na webu: www.iron-special.cz

Informace o zrušení srpnových Strašnických ProShop Dvojic 

 Ačkoli tak činíme velice neradi, s politováním musíme oznámit 

ZRUŠENÍ konání srpnového turnaje dne 20. 8. na herně Xbowlingu Strašnice a sice STRAŠNICKÝCH PROSHOP DVOJIC

 Důvod je nasnadě, tedy organizační, když v tomto termínu bylo ke dnešnímu dni přihlášeno pouze 6 dvojic, což i v samotných propozicích jest uvedeno, že minimálním počtem pro konání turnaje je dvojic alespoň 10 a turnaj v tomto případě nelze pořádat ani s přimhouřením obou očí a tolerancí pořadatele. 

 Věříme, že zejména dvojice přihlášené a s turnajem počítající, zmíněný krok vezmou na zřetel a pochopí a se všemi se sejdeme znovu již v turnajischopném počtu v měsíci září a sice 17. 9.. 

 Všechny přihlášené dvojice o tomto kroku budou rovněž informovány individuálně a každá v případě účasti na turnaji následném získá 100,- Kč automatickou slevu na startovném jako minimální omluvu. 

 Tímto se všem ještě jednou omlouváme a věříme, že díky tomuto krajnímu řešení neztratíme Vaši přízeň. 

 Obsazovačka na devátý turnaj je již otevřena a její výsledky budou počítány i jako výsledky turnaje srpnového - tedy účast je dvojnásobně bodována jak do samostatného celkového pořadí ročníku, tak do věrnostního celoročního pořadí Xbowling Iron (Wo)man a naleznete ji na webových stránkách: www.iron-special.cz či zde: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz...

Pozvánka na Vojkovskou Devítku 

 Ve čtvrtek 24. srpna se odehraje další ze série oddechovějších bowlingových turnajů na klimatizované Říčanské herně Na Vojkově a sice Vojkovská Devítka. 

 V obsazovačce je tentokráte poskromnu míst, přesto volná lze nalézt zejména v úvodních kvalifikačních rundách. Současně prosíme ty, co přihlášeni jsou a vědí či zjistí, že z jakéhokoli důvodu nakonec na turnaj nedorazí, aby pořadateli dali včas vědět a uvolnili tak místo případným dalším zájemcům. 

 Jako obvykle se budou losovat ze všech zúčastněných tři bonusové ceny a již zaběhlý finanční IRON BONUS SPECIAL, jenž se bude pohybovat v rozmezí od 2500,- až 3000,- Kč v závislosti na konečné účasti i převodu částky z turnaje předchozího, jímž je v úterý 22. srpna na herně Xbowlingu Prosek Duo pro změnu Devítka Prosecká. 

Přihlášení i odhlášení je možné tradičně i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či na webových stránkách: www.iron-special.cz či na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz...

 Výsledky a článek z turnaje předchozího, tedy červencového, naleznete nově na webových stránkách: www.iron-special.cz a klasicky na: www.czechbowling.cz nebo zde: https://www.bowlingweb.cz/.../stepan-blaska-zachrance-i.../

Strašnické ProShop Dvojice LAST MINUTE

 V neděli 20. srpna by měl proběhnout letošní již osmý turnaj sčítaných dvojic na herně Strašnického Xbowlingu a sice Strašnické ProShop Dvojice. 

 Jedná se o turnaj bez jakýchkoli handicapů, kdy spoluhrající pár může být libovolného složení a výkonem dvojice je vždy součet her obou hráčů. 

 Volných míst v obsazovačce je tentokráte opravdu mnoho a tak kdo si chce tropické počasí přijít zpestřit bowlingem a odreagovat se alespoň touto formou, je srdečně zván. 

 Přihlášení je možné klasicky i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či na nových webových stránkách: www.iron-special.cz či na: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz... 

 Článek a výsledky turnaje červencového je možné nalézti na webových stránkách: www.iron-special.cz , www.bowlingweb.cz , www.czechbowling.cz anebo na: https://strasnice.xbowling.cz/.../premianty-na.../ 

 ZÁVĚREM UPOZORŇUJEME, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE DO SOBOTNÍHO ODPOLEDNE SE PŘIHLÁŠENÁ ÚČAST NEZVÝŠÍ NA MINIMÁLNĚ 9 DVOJIC, BUDE TENTO TERMÍN TURNAJE BEZ NÁHRADY Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZRUŠEN.

Pozvánka na Proseckou Popo Devítku 

 Navzdory konci prázdnin a poslední letošní vlně tropických veder, jak uvádí chytré prameny, největších za posledních 90 let, čili takových, co málokterý bowlingový hráč pamatuje, se v úterý 22. srpna uskuteční letošní druhá letně prázdninová a celkově již osmá oblíbená Prosecká Popo Devítka na herně Xbowlingu Prosek Duo.

 Volná místa lze v obsazovačce vyjma poslední kvalifikační rundy ještě nalézti a taktéž je po předchozí domluvě s pořadatelem opět možná obvyklá individuální předehrávka ať už v úterním termínu hlavního hracího dne či v pondělí 21. srpna kdykoli v otevírací době herny. 

 Přihlásit se lze na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či na nových webových stránkách: www.iron-special.cz či zde: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz... 

 Výsledky a článek z turnaje minulého naleznete nejen na novém webu: www.iron-special.cz ale i jako obvykle na: www.czechbowling.cz , www.bowlingweb.cz či na: https://prosek.xbowling.cz/.../rekordnich-devet.../ 

 Losovat se bude opět finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož výše se bude opět odvíjet od účasti na tomto turnaji i převodu částky z turnaje minulého, jímž v neděli 20. srpna budou na herně Xbowlingu Strašnického Strašnické ProShop Dvojice. Měl by se pohybovat v rozmezí 2500,- - 3000,- Kč, což, jak by mohl Josef Colon vyprávět, za pokus i účast stojí.

Pozvánka na Strašnické ProShop Dvojice 

 V neděli 20. srpna se odehraje letošní již osmý turnaj celoroční série Strašnických ProShop Dvojic na herně Xbowlingu Strašnice. 

 Dvojice se zde hrají jako sčítané a bez jakýchkoli pomocných handicapů, kdy výkonem dvojice je součet her obou spoluhráčů, hrajících na téže dráze. 

 Místa v obsazovačce nalézti ještě lze, takže případní zájemci se mohou jako obvykle hlásit i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či na odkazech: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz... anebo přímo na stránkách: www.iron-special.cz 

 Losovat se bude i již tradiční finanční IRON BONUS SPECIAL, kde se ze startu i opakovaného každého hráče vkládá 20,- Kč čili při turnaji dvojic za pár 40,- Kč a díky několikanásobnému nevybrání se již bude pohybovat zhruba kolem 6000,- Kč, což i proto za návštěvu jistě stojí...

Strašnická Popo Devítka LAST MINUTE

   Již v úterý 15. srpna se odehraje letošní osmý turnaj celoroční oblíbené série Strašnické Popo Devítky na herně Xbowlingu Strašnice. 

 Volná místa jsou v obsazovačce ještě k dispozici, nadto se lze přihlásit i mimo rámec klasických kvalifikačních rund v individuálních předehrávkách po předchozí domluvě s pořadatelem a to jak v den konání turnaje, tak již během pondělí 14. srpna kdykoli v otevírací době herny v čase mezi 13:00 až 23:00. 

 Vše je možné jako obvykle na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či na odkazech: www.iron-special.cz či https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz... 

 Losovat se bude i finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož částka bude po nevybrání na Prosecké ProShop Desítce v neděli 13. srpna začínat na 5100,- Kč a navýšena o dalších 20,- Kč za start i opakovaný každého zúčastnivšího se tohoto turnaje, takže o další lákadlo postaráno jest.

Současně znovu upozorňujeme, že závěrečné dvě kvalifikační rundy jsou posunuty o 10 minut dopředu a tudíž se nově bude začínat v 18:15 a 19:20. Děkujeme za pochopení.

 Prosecká ProShop Desítka LAST MINUTE

Již v tuto neděli 13. srpna se odehraje letošní sedmý turnaj celoroční série turnaje kategorie A na herně Xbowlingu Prosek Duo a sice Prosecká ProShop Desítka.

Hrát se bude tentokráte na středním sportovním mazání dle přiloženého grafu.

Volná místa jsou v obsazovačce ještě k dispozici, takže přihlásit se lze jako vždy i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz...

Současně s tím prosíme ty, co v obsazovačce jsou a vědí, že se z jakéhokoli důvodu nezúčastní, nadto necitlivé kolizi s jinými souběžně hranými turnaji, jenž hráči navštěvují taktéž, aby dali včas vědět a uvolnili tak případně místo těm, co opravdu přijít chtějí.

Losovat se bude i finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož částka se po nevybrání na Devítce Vojkovské zastavila na 4520,- Kč a tak v součtu s předpokládanou účastí bude pohybovat na sumě přesahující 5000,- Kč, takže o další lákadlo postaráno jest.

Pozvánka na Strašnickou Popo Devítku 

 V úterý 15. srpna se odehraje letošní již osmý turnaj celoroční oblíbené série Strašnické Popo Devítky na herně Xbowlingu Strašnice. Znamená to, že v celoročním pořadí, kam se počítá nejlepších sedm umístění, se těm, kdo ještě neabsentovali, bude poprvé nejhorší výsledek škrtat, takže jistě dojde z zajímavým změnám. 

 Volná místa jsou v obsazovačce ještě k dispozici, takže přihlásit se lze jako vždy i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz... Přihlásit se lze i mimo rámec klasických kvalifikačních rund v individuálních předehrávkách po předchozí domluvě s pořadatelem a to jak v den konání turnaje, tak již během pondělí 14. srpna kdykoli v otevírací době herny v čase mezi 13:00 až 23:00. 

 Článek a výsledky turnaje minulého naleznete obvykle na: www.czechbowling.cz , www.bowlingweb.cz či na: https://strasnice.xbowling.cz/.../filip-jiranek-po.../

 Losovat se bude i finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož částka se bude pohybovat zřejmě již na sumě vysoko přesahující 5500,- Kč, takže o další lákadlo postaráno jest. 

 Současně znovu upozorňujeme, že závěrečné dvě kvalifikační rundy jsou posunuty o 10 minut dopředu a tudíž se nově bude začínat v 18:15 a 19:20. Děkujeme za pochopení.

Pozvánka na Proseckou ProShop Desítku 

 V neděli 13. srpna se odehraje již letošní sedmý z turnajů celoroční série turnaje kategorie A na herně Xbowlingu Prosek Duo a sice Prosecká ProShop Desítka.

Znamená to, že v celoročním pořadí, kam se počítá nejlepších sedm umístění, se těm, kdo ještě neabsentovali, bude poprvé nejhorší výsledek škrtat, takže jistě dojde z zajímavým změnám. 

 Hrát se bude tentokráte na sportovním mazání dle přiloženého grafu. Volná místa jsou v obsazovačce ještě k dispozici, takže přihlásit se lze jako vždy i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz... 

 Současně s tím prosíme ty, co v obsazovačce jsou a vědí, že se z jakéhokoli důvodu nezúčastní, nadto necitlivé kolizi s jinými souběžně hranými turnaji, jenž hráči navštěvují taktéž, aby dali včas vědět a uvolnili tak případně místo těm, co opravdu přijít chtějí. 

 Článek a výsledky turnaje minulého naleznete obvykle na: www.czechbowling.cz , www.bowlingweb.cz či na: https://prosek.xbowling.cz/.../z-mistrovstvi-evropy-pro.../ 

 Losovat se bude i finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož částka se bude pohybovat zřejmě již na sumě vysoko přesahující 5000,- Kč, takže o další lákadlo postaráno jest. 

Pozvánka na Vojkovskou Desítku

 Ve čtvrtek 10. srpna se odehraje další z turnajů kategorie B, hraný však americkým způsobem, na herně Říčanského Bowlingu Vojkov alias Vojkovská Desítka. Hrát se bude tentokráte na sportovním, ligami ABL i ČBA prověřeném mazání SPORT 3-1 (dle přiloženého grafu). 

 Čeká opět nějaké to letní překvapení a nadto losování finančního IRON BONUS SPECIALU, jehož převáděná výše je aktuálně 4100,- Kč a tak v součtu s předpokládanou účastí se vyšplhá až k necelým 5000,- Kč. Což za pokus odnést si jistě stojí. 

 Přihlásit se je možné na tel.: 603 893 155 a to i formou SMS či na e-mailu: slavoj.revnice@seznam.cz či na odkazu: https://www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz... 

 Článek a výsledky turnaje předchozího naleznete klasicky na webech: www.czechbowling.cz anebo zde: https://www.bowlingweb.cz/.../ingrid-liebichova-kralovala.../

Pozvánka na Vojkovský Iron Special 

Pozvánka na VOJKOVSKÝ IRON SPECIAL

V termínu 4. až 6. září 2023 se na herně Říčanského Bowlingu Vojkov odehraje úvodní z pilotních vícedenních turnajů kategorie B a sice VOJKOVSKÝ IRON SPECIAL.

Jedná se o jediný letošní turnaj tohoto formátu na této herně, další bude následovat v termínu 30. září až 1. října na herně Xbowlingu Prosek Duo jako PROSECKÝ IRON SPECIAL a herně Strašnického Xbowlingu 13. až 14. října coby STRAŠNICKÝ IRON SPECIAL.

Hraje se na místních mazacích Hause modelech a klasickým způsobem. Každý nejlepší hráč hracího dne má právo přímého postupu do finále a taktéž je oceněn.

Je honorováno mnoho doplňkových kategorií stejně jako na turnajích kategorie A hraných pod hlavičkou "IRON SPECIAL" a taktéž zajímavě a hodnotně oceňovaný, jak věcnými cenami, tak finančně. Současně pro hráče zúčastnivších se všech tří turnajů jsou přichystány zajímavé finanční, jakož věcné ceny. Namátkou kávovar Tchibo, mobilní telefon, reaktivní bowlingová koule, bowlingová taška na kolečkách a 3000,- Kč v hotovosti.

Pořadatel bude organizovat od roku 2024 čtyři turnaje stejného typu a sice Vojkovský Iron Special, Prosecký Iron Special, Strašnický Iron Special a Žižkovský Iron Special. Každý se bude hrát střídavě čtyřikrát do roka a bude mít samostatné celoroční pořadí a nadto se budou sčítat do celoročního souhrnného věrnostního žebříčku FIDELITY IRON BONUS, kde nejlepší se mohou těšit na skutečně lákavé ceny a to finanční (vítěz kromě jiných cen obdrží 8000,- Kč, druhý 3500,- Kč, třetí 2500,- Kč) i materiální jako reaktivní bowlingovou kouli, videokameru Sony, mobilní telefon Samsung, auto navigaci, poukázky na bowlingové vybavení a další finanční výhry.

Případní zájemci se mohou přihlásit na tel.: 603 893 155 či na odkazu, kde naleznete v podobě PDF i podrobné propozice k turnaji: https://www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2199&rand=1181580407