Aktuálně

Květnová Kamenická Iron Devítka LAST MINUTE

 Již tuto středu 29. května se po měsíční pauze opět uskuteční, a to čtvrtý turnaj celoroční série Kamenické Iron Devítky na herně Bowlingu Radava. Velké díky patří za výjimečnou vstřícnost i podporu jak provozovateli herny Jiřímu Kotábovi mladšímu, tak Simoně Maglenové za propagaci, neboť bez jejich nezištných pomocných rukou by to možné nebylo.

 Zrušením turnaje předchozího měsíce jsme otevřeli i novou obsazovačku a tak prosíme případné zájemce o start o znovu přihlášení se, neboť jsme hráče nepřepisovali automaticky a prozatím je přihlášených opravdu minimum. Pro uskutečnění této akce je potřeba minimální počet alespoň 20 účastníků, aby turnaj dosáhl určité sportovní úrovně a rovněž nebyl organizačně tristní úplně pro pořadatele či provozovatele herny. Počet přihlášených již tuto hranici dokonce přesáhl, za což jsme velice rádi a všem moc děkujeme za účast, patriotství i sportovního ducha.

 Turnaj má klasicky své vlastní celoroční pořadí, nadto spadá do věrnostního žebříčku celoročního pořadí IRON DEVÍTKOVÁ TOUR 2024 aneb 5x 9 pokaždé jinak…. Série čítá již jen kvartet devítkových turnajů na čtyřech hernách (Xbowling Prosek Duo, Xbowling Strašnice, Bowling Vojkov a Bowling Radava) a pro zařazení do celoročního pořadí je potřeba absolvovat alespoň pět startů na každém z nich. Mezi hráčky a hráče je poté rozděleno 60 000,- Kč polovinou věcnými cenami a druhou finančně a vítěz si poté odnese rovných 10 000,- Kč.

 Opět se bude losovat finanční IRON BONUS SPECIAL, který závisí na hráčské účasti i převodem částky z turnaje předchozího a je navyšován každým i opakovaným startem o 20,- Kč (na turnajích série SPECIAL o 30,- Kč) a tudíž na turnajích dvojic za každý pár o 40,- Kč. Díky jeho několikanásobnému nevybrání na předchozích turnajích je úvodní výše měšce na 8740,- Kč, a tak je možné díky místní účasti, že se nakonec hrát bude o částku historicky téměř rekordní, a to minimálně o 9300,- Kč, což je další lákadlem už samo o sobě….

 Volných míst v obsazovačce i tak stále nalézti ještě lze ve všech kvalifikačních rundách, a tak se je možné přihlásit na tradičních kontaktech a to telefonicky (případně formou SMS) na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes hlavní webové stránky všech turnajových sérií na odkazu: www.iron-special.cz/kamenicka-iron-devitka-2024/, kde najdete v podobě PDF i propozice turnaje či přímo zde: www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2269&rand=80145305

 Jako každý tímtéž pořadatelem organizovaný i tento turnaj je přenášen v podobě JPG v dílčích částech on-line a k dispozici je na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

Pozvánka na červnovou Proseckou Iron Desítku

 Již v neděli 2. června na herně Xbowlingu Prosek Duo otevírá šestý kalendářní a současně i turnajový měsíc další z turnajů pravidelné celoroční série Prosecké Iron Desítky. Jedná se o jediný pravidelný turnaj kategorie A na této herně, hraný americkým způsobem na každý měsíc měnících se mazacích modelech. Hrát se tentokrát bude na kratším, středně obtížném modelu BANK 1 MULTI M11 (dle grafického zpodobnění v příloze), jenž byl použit v předcházejícím měsíci při Celorepublikovém Finále Seniorských Bowlingových Lig a rovněž Českém Seniorském poháru předcházejícího víkendu.

 Volná místa ještě k dispozici stále jsou, a tak případní zájemci se mohou přihlásit na obvyklých kontaktech, a to i na v dubnu nově zavedenou páteční předehrávkovou rundu od 16:00. Vše lze na tel. (i formou SMS): 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či proklikem přes hlavní turnajové webové stránky a odkaz: www.iron-special.cz/prosecka-iron-desitka-2024/ anebo přímo zde: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=297&rand=974389124

 Ti, co přihlášeni jsou či zůstali v obsazovačce od turnaje květnového, prosíme o překontrolování svých přihlášení a v případě, že přijít nemíní, aby dali včas vědět a zbytečně tak neblokují místa těm, co přijít opravdu chtějí. Hrají se totiž opět souběžně přes upozornění i jiné turnaje na jiných hernách, tak ať hráči zbytečně nefigurují v obsazovačkách vícero turnajů.

 Výsledky i podrobný článek a fotografie z turnaje předešlého, poté pro inspiraci lze nalézt na klasických internetových serverech: www.xbowling.prosek.cz, www.bowlingweb.cz, www.czechbowling.cz či hlavně přímo na hlavních turnajových webových stránkách a odkazu zde: www.iron-special.cz/prosecka-iron-desitka-2024/

 I tento turnaj bude přenášen průběžnými výsledky a formou JPG on-line na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

 Jako tradičně se bude losovat rovněž finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož výše závisí tom, zda bude či nikoli rozebrán na předchozím turnaji Kamenické Iron Devítky, hraném na herně Bowlingu Radava v termínu 29. května a kde se jeho výše blíží k prozatímnímu absolutnímu rekordu, když se losovat bude o zhruba 9300,- Kč, tudíž zde se může obsah měšce přehoupnout dokonce poprvé v historii i přes 10 000,- Kč, což už za účast stojí a jest lákadlem skutečně obrovským….

Prémie, když budou, vyšší nee, ale Kamenická Iron Devítka v květnu určitě

 Srdečně všechny bowlingové nadšence zveme po měsíční pauze, kdy jsme v měsíci dubnu byli nuceni turnaj zrušit, na středu 29. května, kdy se opět uskuteční, a to čtvrtý turnaj celoroční série Kamenické Iron Devítky na herně Bowlingu Radava. Velké díky patří za výjimečnou vstřícnost i podporu jak provozovateli herny Jiřímu Kotábovi mladšímu, tak Simoně Maglenové za propagaci, neboť bez jejich nezištných pomocných rukou by to možné nebylo.

 Zrušením turnaje předchozího měsíce jsme otevřeli i novou obsazovačku a tak prosíme případné zájemce o start o znovu přihlášení se, neboť jsme hráče nepřepisovali automaticky a prozatím je přihlášených opravdu minimum. Pro uskutečnění této akce je potřeba minimální počet alespoň 20 účastníků, aby turnaj dosáhl určité sportovní úrovně a rovněž nebyl organizačně tristní úplně pro pořadatele či provozovatele herny. Počet přihlášených již tuto hranici dokonce přesáhl, za což jsme velice rádi a všem moc děkujeme za účast, patriotství i sportovního ducha.

 Turnaj má klasicky své vlastní celoroční pořadí, nadto spadá do věrnostního žebříčku celoročního pořadí IRON DEVÍTKOVÁ TOUR 2024 aneb 5x 9 pokaždé jinak…. Série čítá již jen kvartet devítkových turnajů na čtyřech hernách (Xbowling Prosek Duo, Xbowling Strašnice, Bowling Vojkov a Bowling Radava) a pro zařazení do celoročního pořadí je potřeba absolvovat alespoň pět startů na každém z nich. Mezi hráčky a hráče je poté rozděleno 60 000,- Kč polovinou věcnými cenami a druhou finančně a vítěz si poté odnese rovných 10 000,- Kč.

 Opět se bude losovat finanční IRON BONUS SPECIAL, který závisí na hráčské účasti i převodem částky z turnaje předchozího a je navyšován každým i opakovaným startem o 20,- Kč (na turnajích série SPECIAL o 30,- Kč) a tudíž na turnajích dvojic za každý pár o 40,- Kč. Díky jeho několikanásobnému nevybrání na předchozích turnajích je úvodní výše měšce na 8740,- Kč, a tak je možné díky místní účasti, že se nakonec hrát bude o částku historicky téměř rekordní a to minimálně o 9300,- Kč, což je další lákadlem už samo o sobě….

 Volných míst v obsazovačce i tak stále nalézti ještě lze ve všech kvalifikačních rundách a tak se je možné přihlásit na tradičních kontaktech a to telefonicky (případně formou SMS) na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes hlavní webové stránky všech turnajových sérií na odkazu: www.iron-special.cz/kamenicka-iron-devitka-2024/, kde najdete v podobě PDF i propozice turnaje či přímo zde: www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2269&rand=1041962301

 Jako každý tímtéž pořadatelem organizovaný i tento turnaj je přenášen v podobě JPG v dílčích částech on-line a k dispozici je na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

Pozvánka na Cyrilometodějský Xbowling Iron Special 2024

 Mílovými kroky se nám blíží konec školního roku a ačkoli bowlingový kalendář je v měsíci červnu přesycen různými barážemi mezi ligami ABL a zejména Mistrovstvím Regionu i Republiky jak jednotlivců, tak družstev ABL, přesto o posledním předprázdninovém turnaji se uskuteční podruhé v historii Cyrilometodějský Xbowling Iron Special 2024. Zveme tak všechny hráčky a hráče, nemajíc o dnech známkového šílenství jiného programu, na tento letošní rovněž druhý vícedenní turnaj kategorie A na herně Xbowligu Prosek Duo, a to v termínu od pátku do neděle 28. až 30. června 2024.

 Po zdařilé loňské premiéře i již odehraném Velikonočním Xbowling Iron Specialu 2024, hrané ve stejném formátu stejným způsobem, se jedná o druhý ze tří letošních plánovaných, když na podzim se uskuteční ještě Československý Xbowling Iron Special 2024.

 Hraje se pochopitelně americkým způsobem na sportovním mazání, jehož model bude včas oznámen, a to nejpozději týden před konáním samotného úvodního hracího dne turnaje. Oproti loňskému roku jsme se poučili z několika turnajových nedostatků a došlo tak k úpravě propozic i zjednodušení výkonnostních kategorií zejména ve formě pomocných handicapů. Všechny hodnocené kategorie však zůstávají neměnné a v platnosti, takže něco z bohaté škály cen má možnost si vysoutěžit skutečně každý.

 Kvalifikace se hraje na 6 her na stejném, při prezentaci vybraném páru drah. Pro pořadí po kvalifikaci se nejméně úspěšná hra nepočítá. Je však započtena do průměru všech her, který je pak úvodní hrou semifinálovou, k níž postupující odehrají další dvě. Z kvalifikace přímo do finále postupuje vítěz každé kvalifikační rundy, jichž bude celkem pět, případně další v pořadí. Posledním, kdo se vyhne semifinále, je další nejvýše umístěný nevítězný hráč kvalifikačního pořadí. Do semifinále postupuje poté dalších 32 hráčů pořadí a odtud do finále postupuje 14 nejlepších podle pořadí. Finále se hraje taktéž na dvě hry, k nimž je připočtena třetí hra průměrová a sice ze všech doposud odehraných her každého postupujícího.

 Ceny z vlastních zdrojů a pouze z vybraného startovného čekají nejen na TOP 10 konečného pořadí, ale i na trio výkonnostních kategorií, juniorské, seniorské i dámské. Nadto oceněn bude i autor Nejvyššího výkonu či vítěz kvalifikace. Ceny útěchy v případě dílčích prvních nepostupujících jsou samozřejmostí. Každý účastník získá drobnou tematickou pozornost od pořadatele již při prezentaci a chybět nebude ani tradiční losování finančního IRON BONUS SPECIALU, kam nadstandardně bude vkládáno ze startu i opakovaného každého hráče 40,- Kč a rovněž losování podle pořadí kvalifikace o pět hodnotných věcných cen v podobě fungl nové bowlingové koule pro hráče vyznávající excentrických i rovněž rovinných koulí, taška na kolečkách na tři koule, přímočará pila BOSCH GST 700 Professional či parkovné na hotelovém parkovišti po dobu 1 roku zdarma a rovněž několik finančních prémií nemalé hodnoty. Aby všem překvapením nebylo konce, nějaké to si necháme až na samotné konání akce.

 Turnaj bude pochopitelně započítáván i do několika věrnostních, velice štědře hodnocených žebříčků, a to Xbowling Iron (Wo)man 2024, kam je účast započítávána dvojnásobně a kde si vítěz celoročního pořadí letošního roku kromě jiných lukrativních cen může odnést i 5000,- Kč v hotovosti.

 Výčet lákavých výher i ocenění není zdaleka kompletní, ovšem jako pozvánka na turnaj a ke hře samotné, což by mělo být tím hlavním cílem zúčastnění se, snad dostačující, tak už jen zbývá anoncovat možnost samotného přihlášení, jenž je jako vždy možné klasicky na tel. (a to i formou SMS): 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či proklikem přes hlavní webové stránky všech pořádaných turnajových sérií a to na odkazu: www.iron-special.cz/cyrilometodejsky-xbowling-iron-special-2024/ anebo přímo zde: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=333&rand=901754478

 Článek, fotogalerii i výsledky turnaje loňského, lze pro zajímavost a inspiraci dohledat na webech: www.xbowling.prosek.cz, www.bowlingweb.cz, www.czechbowling.cz či zejména na odkazu výše uvedeném, kde jsou v podobě PDF k dispozici i propozice turnaje, poté taktéž zde: www.iron-special.cz/cyrilometodejsky-xbowling-iron-special-2024/

 Jak už je běžnou věcí, i tento turnaj bude na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/ přenášen formou JPG on-line po jednotlivých dílčích částech turnaje, takže i ti a nejen ti, co odehrají své kvalifikační dřívější rundy mohou být v obraze, kterak si na tom výsledkově stojí a budou stát.

Pozvánka na premiérovou Proseckou i Říčanskou Iron Jedenáctku

 O letních prázdninách na apel a přání mnoha bowlingu chtivých hráčů premiérově uspořádáme a vyzkoušíme jiný model turnajových klání, jinde hojně používaný a sice v termínu 24. – 26. a 30. – 31. července na herně Bowlingu Vojkov coby Říčanskou Iron Jedenáctku a následně poté 21. – 23. a 26. – 27. srpna i na herně Xbowlingu Prosek Duo jako Prosecká Iron Jedenáctka.

 Turnaj je koncipován jako kategorie B, hraje se na místních house mazacích modelech, a to americkým způsobem, kdy každý účastník odehraje šestici her na témže páru, při prezentaci vybraných drah. Nejméně úspěšná hra se odečítá a jako výsledek je brána pětice lepších her včetně pomocných handicapů dle turnajových průměrů ČBA. Nehraje se žádné semifinále ani finále, pořadí určují právě jen kvalifikační odehrané hry.

 Neboť je turnaj rozložen do pěti hracích dní, kdy každého dne je pouze a jen jediná runda, každý účastník má právo vícero, pochopitelně zlevněných startů, kdy se počítá nejlepší dosažený výsledek. Oceněna bude nejlepší šestice celkového pořadí každého z turnajů včetně několika doplňkových kategorií i individuálních počinků, a to obou turnajů samostatně.

 Vítěz každého kromě jiných cen obdrží i 1000,- Kč. Nejlepších 11 hráčů pořadí jak Prosecké, tak Říčanské Iron Jedenáctky má přednostní právo startu na společném finálovém dni v sobotu 31. srpna na herně Xbowlingu Prosek Duo při samostatně pořádaném i hodnoceném turnaji Summer Iron Jedenáctka 2024. Nadto vítězi všech kvalifikačních dní obou heren mají jako ocenění 50% slevu na startovném finálového turnaje. Zde už finančně ohodnoceno je prvních pět míst konečného pořadí, vítěz bere 2000,- Kč. Kromě jiných bonusů bude i slosování o pět hodnotných věcných cen jako reaktivní bowlingová koule, bowlingová taška, parkovné na rok zdarma, zahradní gril a 2000,- Kč v hotovosti.

 I zde budou veškeré výsledky přenášeny on-line na odkazu hlavních webových turnajových stránek zde: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

 Losovat se bude rovněž finanční Iron Bonus Special a za start i opakovaný každého hráče bude navyšován o prázdninových 25,- Kč.

 Přihlásit se je do obou turnajů možné již nyní a to na klasických kontaktech pořadatele a sice i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či přímo na hlavních webových stránkách všech turnajových sérií, a to přímo odkazu: www.iron-special.cz/prosecka-iron-jedenactka-2024/ nebo: www.iron-special.cz/ricanska-iron-jedenactka-20242/ či přímo přes server obsazovaček a to: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=346&rand=1388848929 respektive www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2310&rand=589948871

Pozvánka na květnovou Kamenickou Iron Devítku

 Srdečně všechny bowlingové nadšence zveme po měsíční pauze, kdy jsme v měsíci dubnu byli nuceni turnaj zrušit, na středu 29. května, kdy je plánován tak teprve čtvrtý turnaj celoroční série Kamenické Iron Devítky na herně Bowlingu Radava.

 Zrušením turnaje předchozího měsíce jsme otevřeli i novou obsazovačku a tak prosíme případné zájemce o start o znovu přihlášení se, neboť jsme hráče nepřepisovali automaticky a prozatím je přihlášených opravdu minimum. Pro uskutečnění této akce je potřeba minimální počet alespoň 20 účastníků, aby turnaj dosáhl určité sportovní úrovně a rovněž nebyl organizačně tristní úplně pro pořadatele či provozovatele herny. V opačném případě bychom museli turnaj opětovně odříct a tím pádem poté i celou sérii ukončit a zrušit, k čemuž bychom přistoupili opravdu jen velmi neradi, zejména v této příjemné, perfektně udržované i plně klimatizované více jak rodinné herně.

 Turnaj má klasicky své vlastní celoroční pořadí, nadto spadá do věrnostního žebříčku celoročního pořadí IRON DEVÍTKOVÁ TOUR 2024 aneb 5x 9 pokaždé jinak…. Série čítá již jen kvartet devítkových turnajů na čtyřech hernách (Xbowling Prosek Duo, Xbowling Strašnice, Bowling Vojkov a Bowling Radava) a pro zařazení do celoročního pořadí je potřeba absolvovat alespoň pět startů na každém z nich. Mezi hráčky a hráče je poté rozděleno 60 000,- Kč polovinou věcnými cenami a druhou finančně a vítěz si poté odnese rovných 10 000,- Kč.

 Opět se bude losovat finanční IRON BONUS SPECIAL, který závisí na hráčské účasti i převodem částky z turnaje předchozího a je navyšován každým i opakovaným startem o 20,- Kč (na turnajích série SPECIAL o 30,- Kč) a tudíž na turnajích dvojic za každý pár o 40,- Kč.

 Volných míst v obsazovačce k dispozici je stále opravdu hodně, a tak se je možné přihlásit na tradičních kontaktech a to telefonicky (případně formou SMS) na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes hlavní webové stránky všech turnajových sérií na odkazu: www.iron-special.cz/kamenicka-iron-devitka-2024/ , kde najdete v podobě PDF i propozice turnaje či přímo zde: www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2269&rand=2027844520

 Jako každý tímtéž pořadatelem organizovaný i tento turnaj je přenášen v podobě JPG v dílčích částech on-line a k dispozici je na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

Květnová Prosecká Iron Devítka ťuká na dveře s bonusem bezmála 9000,- Kč

 Již s možností pondělní předehrávky 20. května s úterým 21. května coby hlavním hracím dnem se otevřou brány letošního pátého turnaje celoroční série roku 2024 Prosecké Iron Devítky na herně Xbowlingu Prosek Duo.

 Jedná se o turnaj patřící kromě již druhým rokem věrnostního Xbowling Iron (Wo)man 2024 i do celkového žebříčku nové soutěže IRON DEVÍTKOVÁ TOUR 2024 aneb 5x 9 pokaždé jinak..... Série čítá již bohužel jen čtyři turnaje měsíčně hraných devítkovým způsobem na čtyřech hernách (Xbowling Prosek Duo, Xbowling Strašnice, Bowling Vojkov a Bowling Radava) a nejlepší či nejvěrnější hráči celkového celoročního pořadí si mezi sebe rozdělí 60 000,- Kč, a to polovinou věcnými cenami a druhou finančními výhrami, když celkový vítěz si odnese rovných 10 000,- Kč. Potřeba je zmínit, že pro zařazení do žebříčku stačí navštívit každou z turnajových sérií alespoň pětkrát během celého kalendářního roku.

 Volná místa jsou k dispozici ve všech kvalifikačních rundách a tak přihlásit (a to nejen pondělní individuální předehrávky po předchozí domluvě s pořadatelem, ale i pevně stanovené kvalifikační rundy) i odhlásit se je možné na tradičních kontaktech - tel.: 603 893 155 (i SMS), e-mail: slavoj.revnice@seznam.cz , proklikem na hlavních webových turnajových stránkách, a to přímo na odkazu: www.iron-special.cz/prosecka-iron-devitka/ či přímo zde: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=342&rand=292312111

 Losovat se bude tradiční finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož aktuální výše je díky nerozebrání obsahu na turnaji předchozím na téže herně o víkendu 18. – 19. května při Proseckém Iron Specialu na hodnotě 7960,- Kč a za start i opakovaný každého hráče bude navýšen ještě o další nezanedbatelnou částku a pohybovat by se mohl až kolem 9000,- Kč

 Taktéž tento turnaj je stejně, jako všechny ostatní, výsledkově přenášen v podobě JPG on-line, kdy budou zveřejňovány průběžné výsledky po kvalifikačních rundách i obou semifinále na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

.Prosecký Iron Special s novým mazáním a bonusem přes 8000,- Kč

 Již tento víkend v sobotu a neděli 18.19. května se odehraje na herně Xbowlingu Prosek Duo další z turnajů kategorie B, a to věrnostní série Iron Special, tentokráte tedy Prosecký. Aktuálně je o turnaj poměrně velký zájem a v případě, že nejen vytrvá, ale ještě se obsazovačka více zaplní, otevřeme i dodatkovou předehrávkovou rundu v pátečních odpoledních hodinách.

 Hrát jako obvykle v této sérii bude na místním mazacím house modelu, jímž bude premiérově fungl nový EZ house, pochopitelně aplikovaný kvalitní bezdrátovou mazačkou Kegel Flex (dle přiloženého grafického zpodobnění)

 Jako obvykle si v kvalifikaci všichni odehrají 4 hry na předem zvolené dráze, aby se po dvou hráči vyměnili témže páru drah. Semifinále i finále jsou na hry dvě, k finálové se však přičítá celodenní průměr a celý turnaj se pochopitelně hrán i s pomocnými handicapy dle průměru v turnajovém žebříčku. Vítězi obou hracích dní a nadto celkový vítěz kvalifikace postupují přímo do finále, 32 hráčů do semifinále, z nich poté nejlepší třináctka do bojů závěrečných.

 Případných zájemců o start si velice vážíme a ti se mohou přihlásit na klasických kontaktech pořadatele a sice i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či přímo na hlavních webových stránkách všech turnajových sérií, a to přímo odkazu: www.iron-special.cz/prosecky-iron-special-2024/ nebo: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=329&rand=2109014122

 Turnaj bude snad zajímavou a přitažlivou formou hodnocen, a nejen pro výsledkově nejlepší, několika doplňkových věkových i výkonnostních kategorií nevyjímaje, ale i někteří ze šťastlivců v bonusových losováních si kromě zážitků ze hry odnesou i zajímavé a hodnotné věcné i finanční ceny. Pro hráče bude možnost získat novou excentrickou kouli, tašku na koule, kameru do auta či parkovné během turnajů na rok zdarma. Hráčky i hráče kromě změny mazacího modelu budou čekat i nějaká další zpestření a překvapení, což jest snad lákadlem dostatečným.

 Turnaj je nadto započítán dvojnásobně do celoročního věrnostního pořadí Xbowling Iron (Wo)man 2024, kde vítěz si odnese kromě jiných ohodnocení letos 5000,- Kč, losovat se bude i finanční po turnajích se posouvající IRON BONUS SPECIAL a kam se prémiově bude vkládat za start i opakovaný každého účastníka 30,- Kč a jeho startovní výší je 6910,- Kč čili s předpokládanou účastí překročí a to velmi výrazně částku 8000,- Kč ........

 Vše naleznete i na webových stránkách www.iron-special.cz , kde jsou zveřejněny v podobě PDF i propozice turnaje. Současně i tento turnaj bude v dílčích jeho částech přenášen v podobě JPG on-line, a to na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

Pozvánka na květnovou Proseckou Iron Devítku

 V úterý 21. května se odehraje letošní již pátý turnaj celoroční série roku 2024 Prosecké Iron Devítky na herně Xbowlingu Prosek Duo.

 Jedná se o turnaj patřící kromě již druhým rokem věrnostního Xbowling Iron (Wo)man 2024 i do celkového žebříčku nové soutěže IRON DEVÍTKOVÁ TOUR 2024 aneb 5x 9 pokaždé jinak..... Série čítá již bohužel jen čtyři turnaje měsíčně hraných devítkovým způsobem na čtyřech hernách (Xbowling Prosek Duo, Xbowling Strašnice, Bowling Vojkov a Bowling Radava) a nejlepší či nejvěrnější hráči celkového celoročního pořadí si mezi sebe rozdělí 60 000,- Kč, a to polovinou věcnými cenami a druhou finančními výhrami, když celkový vítěz si odnese rovných 10 000,- Kč. Potřeba je zmínit, že pro zařazení do žebříčku stačí navštívit každou z turnajových sérií alespoň pětkrát během celého kalendářního roku.

 Přihlásit (a to nejen pondělní individuální předehrávky po předchozí domluvě s pořadatelem, ale i pevně stanovené kvalifikační rundy) i odhlásit je možné na tradičních kontaktech - tel.: 603 893 155 (i SMS), e-mail: slavoj.revnice@seznam.cz , proklikem na hlavních webových turnajových stránkách, a to přímo na odkazu: www.iron-special.cz/prosecka-iron-devitka/ či přímo zde: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=342&rand=349199539

 Losovat se bude tradiční finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož aktuální výše je závislá na (ne)rozebrání obsahu na turnaji předchozím na téže herně o víkendu 18. – 19. května při Proseckém Iron Specialu. Aktuálně se pohybuje kolem 7000,- Kč a za start i opakovaný každého hráče bude navýšen ještě o další nezanedbatelnou částku…

 Taktéž tento turnaj je stejně, jako všechny ostatní, výsledkově přenášen v podobě JPG on-line, kdy budou zveřejňovány průběžné výsledky po kvalifikačních rundách i obou semifinále na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

Říčanská Iron Desítka už za dveřmi

 Již ve čtvrtek 16. května se na herně Bowlingu Vojkov odehraje již letošní pátý turnaj Říčanské Iron Desítky. Byť je spadající do kategorie B, je hraný americkým způsobem se změnou mazacích modelů. Tentokráte se bude hrát na známém a všemi zejména vyššími týmovými soutěžemi protřelém sportovním mazacím modelu SPORT 3-1 dle přiloženého grafu.

 Volná místa v obsazovačce nalézti stále ještě lze, navíc je otevřena úvodní runda od 16:00, kde nastupují hráči případně po jednom na dráhu, takže případní zájemci se mohou přihlásit jako obvykle i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, na hlavních turnajových webových stránkách, a to proklikem přes odkaz: www.iron-special.cz/ricanska-iron-devitka-2024/ či přímo zde: www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2173&rand=751685666

 Výsledky, fotografie i podrobný článek z turnaje únorového naleznete rovněž na hlavních webových stránkách, a to přímo odkazu: www.iron-special.cz/ricanska-iron-devitka-2024/ či jsou k dohledání na: www.bowlingweb.cz anebo www.czechbowling.cz

 Losovat se bude jako vždy finanční IRON BONUS SPECIAL, kde jeho výše je díky nerozebrání na předchozím turnaji Strašnické Iron Devítky v úterý 14. května na herně Xbowlingu Strašnice na aktuální výši 6390,- Kč a již jen předpokládanou účastí se bude pohybovat kolem 7000,- Kč

 Jako jiné turnaje i tento bude pro výsledkuchtivé přenášen formou JPG on-line po jeho dílčích částech, a to na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

Pozvánka na Prosecký Iron Special aneb losovat o automobil ani tentokrát nebudeme….

 Již v sobotu a neděli 18.19. května se odehraje na herně Xbowlingu Prosek Duo další z turnajů kategorie B, a to věrnostní série Iron Special, tentokráte tedy Prosecký. Aktuálně je o turnaj poměrně velký zájem a v případě, že nejen vytrvá, ale ještě se obsazovačka více zaplní, otevřeme i dodatkovou předehrávkovou rundu v pátečních odpoledních hodinách.

 Hrát jako obvykle v této sérii bude na místním mazacím house modelu, jímž bude premiérově fungl nový EZ house, pochopitelně aplikovaný kvalitní bezdrátovou mazačkou Kegel Flex (dle přiloženého grafického zpodobnění)

 Jako obvykle si v kvalifikaci všichni odehrají 4 hry na předem zvolené dráze, aby se po dvou hráči vyměnili témže páru drah. Semifinále i finále jsou na hry dvě, k finálové se však přičítá celodenní průměr a celý turnaj se pochopitelně hrán i s pomocnými handicapy dle průměru v turnajovém žebříčku. Vítězi obou hracích dní a nadto celkový vítěz kvalifikace postupují přímo do finále, 32 hráčů do semifinále, z nich poté nejlepší třináctka do bojů závěrečných.

 Případných zájemců o start si velice vážíme a ti se mohou přihlásit na klasických kontaktech pořadatele a sice i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či přímo na hlavních webových stránkách všech turnajových sérií, a to přímo odkazu: www.iron-special.cz/prosecky-iron-special-2024/ nebo: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=329&rand=325808117

 Turnaj bude snad zajímavou a přitažlivou formou hodnocen, a nejen pro výsledkově nejlepší, několika doplňkových věkových i výkonnostních kategorií nevyjímaje, ale i někteří ze šťastlivců v bonusových losováních si kromě zážitků ze hry odnesou i zajímavé a hodnotné věcné i finanční ceny. Podrobně i ochutnávku cen zveřejníme posléze, nicméně už teď je jasné, že pro hráče bude možnost získat novou excentrickou kouli, tašku na koule, kameru do auta či parkovné během turnajů na rok zdarma. Hráčky i hráče kromě změny mazacího modelu budou čekat i nějaká další zpestření a překvapení, což jest snad lákadlem dostatečným.

 Turnaj je nadto započítán dvojnásobně do celoročního věrnostního pořadí Xbowling Iron (Wo)man 2024, kde vítěz si odnese kromě jiných ohodnocení letos 5000,- Kč, losovat se bude i finanční po turnajích se posouvající IRON BONUS SPECIAL a kam se prémiově bude vkládat za start i opakovaný každého účastníka 30,- Kč.

 Vše naleznete i na webových stránkách www.iron-special.cz , kde jsou zveřejněny v podobě PDF i propozice turnaje. Současně i tento turnaj bude v dílčích jeho částech přenášen v podobě JPG on-line, a to na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

Pozvánka na Letní Devítkovou Ligu Říčan

 Pozvolna se blíží čas letních prázdnin, týkající se nejen prázdných školních škamen, ale převážné pro valnou část dospělé populace období volna, dovolených i jiných radovánek a zrovna tak mistrovské bowlingové soutěže mají svůj odpočinek.

 Dovolujeme si tak ty, co nechtějí zažít nicnedělání i bowlingové kromě pokračujících různých turnajových sérií převážně jednotlivců, pozvat na tradiční prázdninové zpestření a start leošní premiérové týmové soutěže a sice Letní devítkové ligy Říčan 2024.

 Jedná se o soutěž tříčlenných družstev po vzoru a s pravidly ABL, ovšem odlehčenou formou nedohazovaným devítkovým způsobem pro ženy, ale i muže. Hrají se čtyři večery s dnem pátým finálovým pro družstva nejúspěšnější, a to na místních house mazacích modelech. Letos nově jsou otevřeny tři základní skupiny na herně Xbowlingu Prosek Duo ve dnech nedělních, pondělních a úterních, v případě naplněnosti a vyššího zájmu bude otevřena ještě skupina čtvrtá, majíc hrací dny o středečních podvečerech. Nově je otevřena jedna základní skupina samostatně na herně Bowlingu Vojkov, odkud potom nejlepší družstva mají právo startu pro společný finálový hrací den, a to jako pro Finále B, tak poté Finále A.

 Bližší informace se dozvíte včas s blížícím se startem soutěže, již nyní jsou však otevřeny obsazovačky pro jednotlivé skupiny a na hlavních webových turnajových stánkách naleznete nejen základní informace, ale ke stažení formou PDF je možno i propozic soutěže. Odkaz naleznete zde: www.iron-special.cz/letni-devitkova-liga-prosek-2024/ anebo www.iron-special.cz/letni-devitkova-liga-ricany-2024/ Po uveřejnění se vše podstatné dozvíte rovněž na stránkách: www.xbowling.prosek.cz

Pozvánka na Letní Devítkovou Ligu Proseku

 Pozvolna se blíží čas letních prázdnin, týkající se nejen prázdných školních škamen, ale převážné pro valnou část dospělé populace období volna, dovolených i jiných radovánek a zrovna tak mistrovské bowlingové soutěže mají svůj odpočinek.

 Dovolujeme si tak ty, co nechtějí zažít nicnedělání i bowlingové kromě pokračujících různých turnajových sérií převážně jednotlivců, pozvat na tradiční prázdninové zpestření a start tradiční týmové soutěže a sice Letní devítkové ligy Proseka 2024.

 Jedná se o soutěž tříčlenných družstev po vzoru a s pravidly ABL, ovšem odlehčenou formou nedohazovaným devítkovým způsobem pro ženy, ale i muže. Hrají se čtyři večery s dnem pátým finálovým pro družstva nejúspěšnější, a to na místních house mazacích modelech. Letos nově jsou otevřeny tři základní skupiny na herně Xbowlingu Prosek Duo ve dnech nedělních, pondělních a úterních, v případě naplněnosti a vyššího zájmu bude otevřena ještě skupina čtvrtá, majíc hrací dny o středečních podvečerech. Nově je otevřena jedna základní skupina samostatně na herně Bowlingu Vojkov, odkud potom nejlepší družstva mají právo startu pro společný finálový hrací den, a to jako pro Finále B, tak poté Finále A.

 Bližší informace se dozvíte včas s blížícím se startem soutěže, již nyní jsou však otevřeny obsazovačky pro jednotlivé skupiny a na hlavních webových turnajových stánkách naleznete nejen základní informace, ale ke stažení formou PDF je možno i propozic soutěže. Odkaz naleznete zde: www.iron-special.cz/letni-devitkova-liga-prosek-2024/ anebo www.iron-special.cz/letni-devitkova-liga-ricany-2024/ Po uveřejnění se vše podstatné dozvíte rovněž na stránkách: www.xbowling.prosek.cz

Pozvánka na květnovou Říčanskou Iron Desítku

 Ve čtvrtek 16. května se na herně Bowlingu Vojkov odehraje již letošní pátý turnaj Říčanské Iron Desítky. Byť je spadající do kategorie B, je hraný americkým způsobem se změnou mazacích modelů. Tentokráte se bude hrát na známém a všemi zejména vyššími týmovými soutěžemi protřelém sportovním mazacím modelu SPORT 3-1 dle přiloženého grafu.

 Volná místa v obsazovačce nalézti stále ještě lze, navíc je otevřena úvodní runda od 16:00, kde nastupují hráči případně po jednom na dráhu, takže případní zájemci se mohou přihlásit jako obvykle i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, na hlavních turnajových webových stránkách, a to proklikem přes odkaz: www.iron-special.cz/ricanska-iron-devitka-2024/ či přímo zde: www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2173&rand=209039694

 Výsledky, fotografie i podrobný článek z turnaje únorového naleznete rovněž na hlavních webových stránkách, a to přímo odkazu: www.iron-special.cz/ricanska-iron-devitka-2024/ či jsou k dohledání na: www.bowlingweb.cz anebo www.czechbowling.cz

 Losovat se bude jako vždy finanční IRON BONUS SPECIAL, kde jeho výše je závislá na tom, zda bude rozebrán na předchozím turnaji Strašnické Iron Devítky v úterý 14. května na herně Xbowlingu Strašnice, kde volná místa rovněž ještě k dispozici jsou. Jako v roce minulém se startem i opakovaným každého hráče nadto toto suma zvyšuje o dalších 20,- Kč, takže případný výherce se může těšit na sumu již opravdu zajímavou. Aktuální výše bonusu je 5650,- Kč a již jen předpokládanou účastí nejen na Strašnické Iron Devítce, ale i a účastí zde se bude pohybovat v případě jeho nevybrání někde kolem 7000,- Kč

 Jako jiné turnaje i tento bude pro výsledkuchtivé přenášen formou JPG on-line po jeho dílčích částech, a to na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

Květnová Strašnická Iron Devítka již za dveřmi

 Zveme touto cestou všechny hráčky a hráče na letošní pátý turnaj série Strašnické Iron Devítky na hernu Strašnického Xbowligu, konající se v úterý 14. května. Hraje se však v obvyklých časech kvalifikačních rund s obvyklou možností individuální předehrávky po předchozí domluvě s pořadatelem, a to jak během pondělního, tak i úterního dne kdykoli v otevíracích hodinách herny, tzn. po 13. hodině.

 Volná místa v obsazovačce stále nalézt lze, přihlášení či případně odhlášení je možné klasicky na tel. (a to i formou SMS): 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz , proklikem přes hlavní turnajové webové stránky přímo na odkazu: www.iron-special.cz/strasnicka-iron-devitka/ či přímo zde: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=343&rand=713837830

 Losovat se bude tradiční finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož výše je díky nerozebrání na předchozí Strašnické Iron DUOjce na téže herně Strašnického Xbowlingu na aktuálních 5650,- Kč, takže díky předpokládané účasti by se mohlo hrát o částku již kolem 6300,- Kč, což už je opravdu cifra velice zajímavá….

 Článek, fotogalerii i výsledky turnaje minulého, lze dohledat na webech: www.xbowling.strasnice.cz , www.bowlingweb.cz , www.czechbowling.cz či hlavně přímo na hlavních turnajových stránkách a to odkazu: www.iron- special.cz/strasnicka-iron-devitka/

 Jak už je poslední dobou běžnou věcí, i tento turnaj bude na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/ přenášen formou JPG on-line po jednotlivých dílčích částech turnaje.

 Připomínáme, že se jedná o turnaj patřící do celkového žebříčku věrnostní soutěže IRON DEVÍTKOVÁ TOUR 2024 aneb 5x 9 pokaždé jinak..... Série čítá žel již pouze kvartet turnajů měsíčně hraných devítkovým způsobem na čtyřech hernách (Xbowling Prosek Duo, Xbowling Strašnice, Bowling Vojkov a Bowling Radava) a nejlepší či nejvěrnější hráči celkového celoročního pořadí si mezi sebe rozdělí 60 000,- Kč, a to polovinou věcnými cenami a druhou finančními výhrami, když celkový vítěz si odnese rovných 10 000,- Kč. Potřeba je zmínit, že pro zařazení do žebříčku stačí navštívit každou z turnajových sérií alespoň pětkrát během celého kalendářního roku.

Pozvánka na květnovou Strašnickou Iron Devítku

 Zveme touto cestou všechny hráčky a hráče na letošní již pátý turnaj série nedohazované Strašnické Iron Devítky na hernu Strašnického Xbowligu, konající se v úterý 14. května. Hraje se však v obvyklých časech kvalifikačních rund s obvyklou možností individuální předehrávky po předchozí domluvě s pořadatelem, a to jak během pondělního, tak i úterního dne kdykoli v otevíracích hodinách herny, tzn. po 13. hodině.

 Volná místa v obsazovačce stále nalézt lze, přihlášení či případně odhlášení je možné klasicky na tel. (a to i formou SMS): 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz , proklikem přes hlavní turnajové webové stránky přímo na odkazu: www.iron-special.cz/strasnicka-iron-devitka/ či přímo zde: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=343&rand=123818067

 Kromě jiných bonusových neměnných zvyklostí čeká na účastníky losování finančního IRON BONUS SPECIALu, jehož výše je díky nerozebrání na předchozí Strašnické Iron DUOjce na téže herně Strašnického Xbowlingu na aktuálních 5650,- Kč, takže díky předpokládané účasti by se mohlo hrát o částku již kolem 6300,- Kč, což už je opravdu cifra velice zajímavá….

 Článek, fotogalerii i výsledky turnaje minulého, lze dohledat na webech: www.xbowling.strasnice.cz , www.bowlingweb.cz , www.czechbowling.cz či hlavně přímo na hlavních turnajových stránkách a to odkazu: www.iron- special.cz/strasnicka-iron-devitka/

 Jak už je poslední dobou běžnou věcí, i tento turnaj bude na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/ přenášen formou JPG on-line po jednotlivých dílčích částech turnaje.

 Připomínáme, že se jedná o turnaj patřící do celkového žebříčku věrnostní soutěže IRON DEVÍTKOVÁ TOUR 2024 aneb 5x 9 pokaždé jinak..... Série čítá žel již pouze kvartet turnajů měsíčně hraných devítkovým způsobem na čtyřech hernách (Xbowling Prosek Duo, Xbowling Strašnice, Bowling Vojkov a Bowling Radava) a nejlepší či nejvěrnější hráči celkového celoročního pořadí si mezi sebe rozdělí 60 000,- Kč, a to polovinou věcnými cenami a druhou finančními výhrami, když celkový vítěz si odnese rovných 10 000,- Kč. Potřeba je zmínit, že pro zařazení do žebříčku stačí navštívit každou z turnajových sérií alespoň pětkrát během celého kalendářního roku.

Sváteční Strašnická Iron DUOjka naposledy s podporou Charity pro Evulku

 Již ve středu 8. května na další ze státních svátků se uskuteční letošní pátý turnaj celoroční série netradičních dvojic pod názvem Strašnická Iron DUOjka na herně Strašnického Xbowlingu.

 Strašnická Iron DUOjka se hraje coby dvojice netradiční, kdy pár jakéhokoli složení hraje jako jeden hráč, stylem Baker a spoluhráči se budou střídat pravidelně po každém hodu. Kvalifikace se hraje na šest společných her, semifinále i finále poté na hry čtyři. Kvalifikace i semifinále se hrají tradičně na jedné dráze. Počínaje turnajem únorovým byl nadto dámám ke každé hře přidán pomocný handicap +4 body, což se osvědčilo jako krokem pozitivním a zdramatizovalo tak průběh i výsledky.

 Volná místa tohoto veskrze spíše rodinného a přátelského turnaje k dispozici stále jsou a to ve všech kvalifikačních rundách i časech, takže případní zájemci se mohou přihlásit jako vždy na tel.: 603 893 155 a to i formou SMS, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes hlavní webové stránky turnajových sérií a odkaz, kde naleznete i výsledky únorového turnaje, fotografie, článek a rovněž v podobě PDF i propozice turnaje: www.iron-special.cz/strasnicka-iron-duojka/ či přímo zde: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=293&rand=1477419093

 Losovat se i zde bude tradiční a pro tuto sezónu nezměněný finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož výše díky nerozebrání na turnaji předchozím a sice na Dvojicích pro změnu Iron Říčanských na herně Bowlingu Vojkov v pondělí 6. května 2024 je již na velice zajímavých 5210,- Kč. Za start i opakovaný každého hráče se jeho částka nadto ještě navyšuje o 20,- Kč čili startem každého páru naroste ještě o 40,- Kč.

 I tento turnaj bude přenášen on-line v podobě JPG na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

 Počínaje Proseckým Iron Specialem, hraným v termínu 17. – 18. února na herně Xbowlingu Prosek Duo, jsme se opět, stejně jako roku loňského, připojili k charitativnímu projektu CHARITA BOWLING PRO EVULKU a až do jeho konání 11. května budeme z každého i opakovaného startu jakéhokoliv turnaje odkládat 50,- Kč (u turnaje dvojic 100,- Kč) a kompletní výtěžek poté předáme při konaní akce hlavní pořadatelce Vlastičce Eidernové. V loňském soutěžním ročníku se účastmi nasbíralo 12 150,- Kč během jednoho měsíce, letos je k tomu určeno zhruba dva a půl měsíce, a i vyšší počet pořádaných turnajů a již nyní byla tato výše překonána.

 Chcete-li i Vy projekt i Evulku samotnou podpořit, neváhejte a přijďte si zahrát, neboť již svou účastí přispějete na opravdu dobrou věc a nadto se pobavíte bowlingem i něco zajímavého či hodnotného můžete vyhrát. Po odehraném Proseckém Iron Specialu, dvakrát Prosecké Iron Devítce, třikrát Říčanské Iron Desítce, třikrát Prosecké Iron Desítce, třikrát Říčanskými Iron Dvojicemi, třikrát Říčanské Iron Devítce, Strašnické Iron Devítce, dvakrát Strašnické Iron DUOjce, dvakrát Kamenické Iron Devítce, Dejvické Iron Devítce i Velikonočním Xbowling Iron Specialu jsme již na tuto akci nastřádali 39 700,- Kč.

Říčanské Iron Dvojice naposledy s podporou Charity pro Evulku

 Již v pondělí 6. května se letos popáté odehraje turnaj celoroční série dvojic na herně Říčanského Bowlingu Vojkov a sice Říčanské Iron Dvojice.

 Jedná se o turnaj dvojic netradičních, hraných stylem Baker a na místním mazacím house modelu, který přebral systém Prosecké Popo DUOjky z herny Xbowlingu Prosek Duo. Spoluhráči jakéhokoli složení hrají coby jeden hráč a střídají se pravidelně po každém frame, čili každý si své hody případně dohazuje sám. V kvalifikaci všichni odehrají šestici her, v semifinále a finále poté hry čtyři. Před každou novou hrou si spoluhráči mohou pořadí prohodit, avšak není to podmínkou. Ženám je připočítáván pomocný handicap 4 body ke každé hře, v případě ryze dámského páru mají tak dámy ke každé hře bonus rovnou osmibodový.

 Rovněž i zde se bude losovat na všech turnajích již zdomácnělý finanční IRON BONUS SPECIAL, který závisí na hráčské účasti i převodem částky z turnaje předchozího a je navyšován každým i opakovaným startem o 20,- Kč (na turnajích série SPECIAL minimálně o 30,- Kč) a tudíž na turnajích dvojic za každý pár o 40,- Kč.

 Volná místa v obsazovačce k dispozici stále ještě jsou, a tak se je možné přihlásit na tradičních kontaktech a to telefonicky (případně formou SMS) na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz , proklikem přes hlavní webové stránky všech turnajových sérií na odkazu: www.iron-special.cz/ricanske-iron-dvojice/ , kde najdete v podobě PDF i propozice turnaje či přímo zde: www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2250&rand=1727940577

 I tento turnaj bude přenášen on-line v podobě JPG na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

 Počínaje Proseckým Iron Specialem, hraným v termínu 17. – 18. února na herně Xbowlingu Prosek Duo, jsme se opět, stejně jako roku loňského, připojili k charitativnímu projektu CHARITA BOWLING PRO EVULKU a až do jeho konání 11. května budeme z každého i opakovaného startu jakéhokoliv turnaje odkládat 50,- Kč (u turnaje dvojic 100,- Kč) a kompletní výtěžek poté předáme při konaní akce hlavní pořadatelce Vlastičce Eidernové. V loňském soutěžním ročníku se účastmi nasbíralo 12 150,- Kč během jednoho měsíce, letos je k tomu určeno zhruba dva a půl měsíce, a i vyšší počet pořádaných turnajů a již nyní byla tato výše překonána.

 Chcete-li i Vy projekt i Evulku samotnou podpořit, neváhejte a přijďte si zahrát, neboť již svou účastí přispějete na opravdu dobrou věc a nadto se pobavíte bowlingem i něco zajímavého či hodnotného můžete vyhrát. Po odehraném Proseckém Iron Specialu, dvakrát Prosecké Iron Devítce, třikrát Říčanské Iron Desítce, dvakrát Prosecké Iron Desítce, dvakrát Říčanskými Iron Dvojicemi, třikrát Říčanské Iron Devítce, dvakrát Strašnické Iron Devítce, dvakrát Strašnické Iron DUOjce, dvakrát Kamenické Iron Devítce, Dejvické Iron Devítce i Velikonočním Xbowling Iron Specialu jsme již na tuto akci nastřádali 36 650,- Kč.

Květnová Strašnická Iron DUOjka naposledy s podporou Charity pro Evulku

 Ve sváteční středu 8. května se uskuteční letošní pátý turnaj celoroční série netradičních dvojic pod názvem Strašnická Iron DUOjka na herně Strašnického Xbowlingu.

 Strašnická Iron DUOjka se hraje coby dvojice netradiční, kdy pár jakéhokoli složení hraje jako jeden hráč, stylem Baker a spoluhráči se budou střídat pravidelně po každém hodu. Kvalifikace se hraje na šest společných her, semifinále i finále poté na hry čtyři. Kvalifikace i semifinále se hrají tradičně na jedné dráze. Počínaje turnajem únorovým byl nadto dámám ke každé hře přidán pomocný handicap +4 body, což se osvědčilo jako krokem pozitivním a zdramatizovalo tak průběh i výsledky.

 Volná místa tohoto veskrze spíše rodinného a přátelského turnaje k dispozici stále jsou a to ve všech kvalifikačních rundách i časech, takže případní zájemci se mohou přihlásit jako vždy na tel.: 603 893 155 a to i formou SMS, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes hlavní webové stránky turnajových sérií a odkaz, kde naleznete i výsledky únorového turnaje, fotografie, článek a rovněž v podobě PDF i propozice turnaje: www.iron-special.cz/strasnicka-iron-duojka/ či přímo zde: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=293&rand=1444557433

 Losovat se i zde bude tradiční a pro tuto sezónu nezměněný finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož výše závisí na tom, zda dojde k jeho rozebrání na turnaji předchozím a sice na Dvojicích pro změnu Iron Říčanských na herně Bowlingu Vojkov v pondělí 6. května 2024, kam je možné se ještě taktéž přihlásit. Za start i opakovaný každého hráče se jeho částka navyšuje o 20,- Kč čili startem každého páru naroste ještě o 40,- Kč.

 Turnaj samotný bude i v letošním roce započítáván do celoročního věrnostního pořadí Xbowling Iron (Wo)man 2024, kam spadají veškeré turnaje konané na hernách Xbowlingu Strašnice a Xbowlingu Prosek Duo. Navýšeny jsou oproti loňskému roku i finanční výhry, když vítěz si odnese ne 3000,- Kč, ale nově již dokonce 5000,- Kč včetně jiných zajímavých a hodnotných ocenění.

I tento turnaj bude přenášen on-line v podobě JPG na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

 Počínaje Proseckým Iron Specialem, hraným v termínu 17. – 18. února na herně Xbowlingu Prosek Duo, jsme se opět, stejně jako roku loňského, připojili k charitativnímu projektu CHARITA BOWLING PRO EVULKU a až do jeho konání 11. května budeme z každého i opakovaného startu jakéhokoliv turnaje odkládat 50,- Kč (u turnaje dvojic 100,- Kč) a kompletní výtěžek poté předáme při konaní akce hlavní pořadatelce Vlastičce Eidernové. V loňském soutěžním ročníku se účastmi nasbíralo 12 150,- Kč během jednoho měsíce, letos je k tomu určeno zhruba dva a půl měsíce, a i vyšší počet pořádaných turnajů a již nyní byla tato výše překonána.

 Chcete-li i Vy projekt i Evulku samotnou podpořit, neváhejte a přijďte si zahrát, neboť již svou účastí přispějete na opravdu dobrou věc a nadto se pobavíte bowlingem i něco zajímavého či hodnotného můžete vyhrát. Po odehraném Proseckém Iron Specialu, dvakrát Prosecké Iron Devítce, třikrát Říčanské Iron Desítce, dvakrát Prosecké Iron Desítce, dvakrát Říčanskými Iron Dvojicemi, třikrát Říčanské Iron Devítce, Strašnické Iron Devítce, dvakrát Strašnické Iron DUOjce, dvakrát Kamenické Iron Devítce, Dejvické Iron Devítce i Velikonočním Xbowling Iron Specialu jsme již na tuto akci nastřádali 36 650,- Kč

Květnová Prosecká Iron Desítka již ťuká na dveře

 Již v neděli 5. května se na herně Xbowlingu Prosek Duo odehraje letošní pátý turnaj celoroční série Prosecké Iron Desítky. Jedná se o jediný pravidelný turnaj kategorie A na této herně, hraný americkým způsobem na každý měsíc měnících se mazacích modelech.

 Hrát se bude opět na témže mazacím modelu, jaký bude aplikován v dopoledních hodinách na akci pod hlavičkou ČBA, tentokráte se jedná o Celorepublikové Finále SBL. Aby to neměl pořadatel ani hráči jednoduché, zvolena a uveřejněna jest znovu další máza z kategorie neokoukaných a sice BANK 2M1 dle přiloženého grafického zpodobnění.

 Volná místa ještě k dispozici stále jsou, a tak případní zájemci se mohou přihlásit na obvyklých kontaktech, a to i na v dubnu nově zavedenou páteční předehrávkovou rundu od 16:00. Vše lze na tel. (i formou SMS): 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či proklikem přes hlavní turnajové webové stránky a odkaz: www.iron-special.cz/prosecka-iron-desitka-2024/ anebo přímo zde: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=297&rand=383009736

 Ti, co přihlášeni jsou či zůstali v obsazovačce od turnaje dubnového nebo si svůj start rozmyslí, prosíme o překontrolování svých přihlášení a v případě, že přijít nemíní, aby dali včas vědět a zbytečně tak neblokují místa těm, co přijít opravdu chtějí. Hrají se totiž souběžně i jiné turnaje na jiných hernách, tak ať hráči zbytečně nefigurují v obsazovačkách vícero turnajů.

 Jako tradičně se bude losovat finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož výše je díky nerozebrání na předchozím turnaji, hraném na herně Bowlingu Vojkov v termínu 2. května a sice další z Devítkových Iron večerů, tentokráte Říčanském, na úvodní výši 3990,- Kč a díky předpokládané účasti by se tentokráte mohlo hrát o částku kolem 4800,- Kč.

 Počínaje Proseckým Iron Specialem, hraným v termínu 17. – 18. února na herně Xbowlingu Prosek Duo, jsme se opět, stejně jako roku loňského, připojili k charitativnímu projektu CHARITA BOWLING PRO EVULKU a až do jeho konání 11. května budeme z každého i opakovaného startu jakéhokoliv turnaje odkládat 50,- Kč (u turnaje dvojic 100,- Kč) a kompletní výtěžek poté předáme při konaní akce hlavní pořadatelce Vlastičce Eidernové. V loňském soutěžním ročníku se účastmi nasbíralo 12 150,- Kč během jednoho měsíce, letos je k tomu určeno zhruba dva a půl měsíce, a i vyšší počet pořádaných turnajů a již nyní byla tato výše překonána.

 Chcete-li i Vy projekt i Evulku samotnou podpořit, neváhejte a přijďte si zahrát, neboť již svou účastí přispějete na opravdu dobrou věc a nadto se pobavíte bowlingem i něco zajímavého či hodnotného můžete vyhrát. Po odehraném Proseckém Iron Specialu, dvakrát Prosecké Iron Devítce, třikrát Říčanské Iron Desítce, dvakrát Prosecké Iron Desítce, dvakrát Říčanskými Iron Dvojicemi, třikrát Říčanské Iron Devítce, Strašnické Iron Devítce, dvakrát Strašnické Iron DUOjce, dvakrát Kamenické Iron Devítce, Dejvické Iron Devítce i Velikonočním Xbowling Iron Specialu jsme již na tuto akci nastřádali 36 650,- Kč.

Pozvánka na Prosecký Iron Special aneb losovat o automobil ani tentokrát nebudeme….

 Již za dva týdny v termínu sobota a neděle 18.19. května je plánován na hernu Xbowlingu Prosek Duo další z turnajů kategorie B a to věrnostní série Iron Special, tentokráte tedy Prosecký. Aktuálně je o turnaj poměrně velký zájem a v případě, že nejen vytrvá, ale ještě se obsazovačka více zaplní, otevřeme i dodatkovou předehrávkovou rundu v pátečních odpoledních hodinách.

 Hrát jako obvykle v této sérii bude na místním mazacím house modelu, jímž bude premiérově fungl nový EZ house, pochopitelně aplikovaný kvalitní bezdrátovou mazačkou Kegel Flex (dle přiloženého grafického zpodobnění). Jako obvykle si v kvalifikaci všichni odehrají 4 hry na předem zvolené dráze, aby se po dvou hráči vyměnili témže páru drah. Semifinále i finále jsou na hry dvě, k finálové se však přičítá celodenní průměr a celý turnaj se pochopitelně hrán i s pomocnými handicapy dle průměru v turnajovém žebříčku. Vítězi obou hracích dní a nadto celkový vítěz kvalifikace postupují přímo do finále, 32 hráčů do semifinále, z nich poté nejlepší třináctka do bojů závěrečných.

 Případných zájemců o start si velice vážíme a ti se mohou přihlásit na klasických kontaktech pořadatele a sice i formou SMS na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či přímo na hlavních webových stránkách všech turnajových sérií, a to přímo odkazu: www.iron-special.cz/prosecky-iron-special-2024/ nebo: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=329&rand=234769735

 Přes situaci, jaká je a možnosti pořadatele, jaké má, bude turnaj snad zajímavou a přitažlivou formou hodnocen, a nejen pro výsledkově nejlepší, několika doplňkových věkových i výkonnostních kategorií nevyjímaje, ale i někteří ze šťastlivců v bonusových losováních si kromě zážitků ze hry odnesou i zajímavé a hodnotné věcné i finanční ceny. Podrobně i ochutnávku cen zveřejníme posléze, nicméně už teď je jasné, že pro hráče bude možnost získat novou excentrickou kouli, tašku na koule, kameru do auta či parkovné během turnajů na rok zdarma. Hráčky i hráče kromě změny mazacího modelu budou čekat i nějaká další zpestření a překvapení, což jest snad lákadlem dostatečným.

 Turnaj je nadto započítán dvojnásobně do celoročního věrnostního pořadí Xbowling Iron (Wo)man 2024, kde vítěz si odnese kromě jiných ohodnocení letos 5000,- Kč, losovat se bude i finanční po turnajích se posouvající IRON BONUS SPECIAL a kam se prémiově bude vkládat za start i opakovaný každého účastníka 30,- Kč.

 Vše naleznete i na webových stránkách www.iron-special.cz , kde jsou zveřejněny v podobě PDF i propozice turnaje

 Současně i tento turnaj bude v dílčích jeho částech přenášen v podobě JPG on-line, a to na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

Říčanská Iron Devítka naposledy s podporou Charity pro Evulku otevírá květnový program

 Již ve čtvrtek 2. května se odehraje letošní pátý turnaj série Říčanské Iron Devítky na herně Bowlingu Vojkov

 Turnaj má nejen vlastní celoroční pořadí, ale započítá se jak do "Vojkovského Čtvrťáku" čili bohatě hodnoceného věrnostního pořadí všech turnajů herny Bowlingu Vojkov, ale rovněž spadá do žebříčku věrnostní soutěže IRON DEVÍTKOVÁ TOUR 2024 aneb 5x 9 pokaždé jinak..... Série čítá po zrušení Dejvické Iron Devítky na herně Bowling & Billiardu Dejvice pouze kvarteto turnajů měsíčně hraných devítkovým způsobem na hernách Xbowlingu Prosek Duo, Xbowlingu Strašnice, Bowlingu Vojkov a Bowlingu Radava a nejlepší či nejvěrnější hráči celkového celoročního pořadí si mezi sebe rozdělí 60 000,- Kč, a to polovinou věcnými cenami a druhou finančními výhrami, když celkový vítěz si odnese rovných 10 000,- Kč. Potřeba je zmínit, že pro zařazení do žebříčku stačí navštívit každou z turnajových sérií alespoň pětkrát během celého kalendářního roku.

 Volná místa přes velmi obsazenou obsazovačku k dispozici stále jsou, takže případní zájemci se mohou přihlásit jako vždy na tel.: 603 893 155 a to i formou SMS, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes hlavní webové stránky turnajových sérií a odkaz, kde naleznete i výsledky únorového turnaje, fotografie, článek a rovněž v podobě PDF i propozice turnaje: www.iron-special.cz/ricanska-iron-devitka-20242/ či přímo zde: www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2172&rand=529660813

 Současně prosíme ty, jejichž jména již v obsazovačce figurují a přesto vědí, že nedorazí, aby dali včas pořadateli vědět, abychom místo uvolnili dalším případným zájemcům či náhradníkům.

 Jako tradičně se bude losovat finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož výše je díky nerozebrání na předchozím turnaji, hraném na herně Strašnického Xbowlingu v termínu 30. dubna a sice další z Devítkových Iron večerů, tentokráte Strašnických s přízviskem Čarodějnická, na hodnotě 3270,- Kč. S účastí přepokládanou jeho výše přehoupne k hranici bezmála již 4000,- Kč.

 I tento turnaj bude přenášen on-line v podobě JPG na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

 Počínaje Proseckým Iron Specialem, hraným v termínu 17. – 18. února na herně Xbowlingu Prosek Duo, jsme se opět, stejně jako roku loňského, připojili k charitativnímu projektu CHARITA BOWLING PRO EVULKU a až do jeho konání 11. května budeme z každého i opakovaného startu jakéhokoliv turnaje odkládat 50,- Kč (u turnaje dvojic 100,- Kč) a kompletní výtěžek poté předáme při konaní akce hlavní pořadatelce Vlastičce Eidernové. V loňském soutěžním ročníku se účastmi nasbíralo 12 150,- Kč během jednoho měsíce, letos je k tomu určeno zhruba dva a půl měsíce, a i vyšší počet pořádaných turnajů a již nyní byla tato výše překonána.

 Chcete-li i Vy projekt i Evulku samotnou podpořit, neváhejte a přijďte si zahrát, neboť již svou účastí přispějete na opravdu dobrou věc a nadto se pobavíte bowlingem i něco zajímavého či hodnotného můžete vyhrát. Po odehraném Proseckém Iron Specialu, dvakrát Prosecké Iron Devítce, třikrát Říčanské Iron Desítce, dvakrát Prosecké Iron Desítce, dvakrát Říčanskými Iron Dvojicemi, dvakrát Říčanské Iron Devítce, dvakrát Strašnické Iron Devítce, dvakrát Strašnické Iron DUOjce, dvakrát Kamenické Iron Devítce, Dejvické Iron Devítce i Velikonočním Xbowling Iron Specialu jsme již na tuto akci nastřádali 34 850,- Kč.

Pozvánka na květnové Říčanské Iron Dvojice naposledy s podporou Charity pro Evulku

 Rozjíždí se další kalendářní i turnajový měsíc a již v pondělí 6. května se letos popáté odehraje turnaj celoroční série dvojic na herně Říčanského Bowlingu Vojkov a sice Říčanské Iron Dvojice.

 Jedná se o turnaj dvojic netradičních, hraných stylem Baker a na místním mazacím house modelu, který přebral systém Prosecké Popo DUOjky z herny Xbowlingu Prosek Duo. Spoluhráči jakéhokoli složení hrají coby jeden hráč a střídají se pravidelně po každém frame, čili každý si své hody případně dohazuje sám. V kvalifikaci všichni odehrají šestici her, v semifinále a finále poté hry čtyři. Před každou novou hrou si spoluhráči mohou pořadí prohodit, avšak není to podmínkou. Ženám je připočítáván pomocný handicap 4 body ke každé hře, v případě ryze dámského páru mají tak dámy ke každé hře bonus rovnou osmibodový.

 Turnaj má klasicky své vlastní celoroční pořadí, nadto spadá do věrnostního žebříčku místní herny, jenž se oproti loňskému roku počtem turnajů rozrostl, a tak po sérii roku 2023, kdy nesl název "Vojkovská Dvoukoruna 2023" letos se jedná o "Vojkovský Čtvrťák 2024". Jsou zde započítávány starty na všech pořadatelem pořádaných místních turnajích a nejlepší, nejvěrnější i nejšťastnější za celý rok si poté mohou odnést nějakou z hodnotných finančních či věcných cen, namátkou 4000,- Kč, kameru do auta, videokameru, tablet či televizor.

 Rovněž i zde se bude losovat na všech turnajích již zdomácnělý finanční IRON BONUS SPECIAL, který závisí na hráčské účasti i převodem částky z turnaje předchozího a je navyšován každým i opakovaným startem o 20,- Kč (na turnajích série SPECIAL minimálně o 30,- Kč) a tudíž na turnajích dvojic za každý pár o 40,- Kč.

 Volná místa v obsazovačce k dispozici stále ještě jsou, a tak se je možné přihlásit na tradičních kontaktech a to telefonicky (případně formou SMS) na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz , proklikem přes hlavní webové stránky všech turnajových sérií na odkazu: www.iron-special.cz/ricanske-iron-dvojice/ , kde najdete v podobě PDF i propozice turnaje či přímo zde: www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2250&rand=359453026

 I tento turnaj bude přenášen on-line v podobě JPG na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

 Počínaje Proseckým Iron Specialem, hraným v termínu 17. – 18. února na herně Xbowlingu Prosek Duo, jsme se opět, stejně jako roku loňského, připojili k charitativnímu projektu CHARITA BOWLING PRO EVULKU a až do jeho konání 11. května budeme z každého i opakovaného startu jakéhokoliv turnaje odkládat 50,- Kč (u turnaje dvojic 100,- Kč) a kompletní výtěžek poté předáme při konaní akce hlavní pořadatelce Vlastičce Eidernové. V loňském soutěžním ročníku se účastmi nasbíralo 12 150,- Kč během jednoho měsíce, letos je k tomu určeno zhruba dva a půl měsíce, a i vyšší počet pořádaných turnajů a již nyní byla tato výše překonána.

 Chcete-li i Vy projekt i Evulku samotnou podpořit, neváhejte a přijďte si zahrát, neboť již svou účastí přispějete na opravdu dobrou věc a nadto se pobavíte bowlingem i něco zajímavého či hodnotného můžete vyhrát. Po odehraném Proseckém Iron Specialu, dvakrát Prosecké Iron Devítce, třikrát Říčanské Iron Desítce, dvakrát Prosecké Iron Desítce, dvakrát Říčanskými Iron Dvojicemi, dvakrát Říčanské Iron Devítce, dvakrát Strašnické Iron Devítce, dvakrát Strašnické Iron DUOjce, dvakrát Kamenické Iron Devítce, Dejvické Iron Devítce i Velikonočním Xbowling Iron Specialu jsme již na tuto akci nastřádali 34 850,- Kč.

Pozvánka na květnovou Proseckou Iron Desítku naposledy s podporou Charity pro Evulku

 Zveme všechny na neděli 5. května na hernu Xbowlingu Prosek Duo, kde se odehraje letošní již pátý turnaj celoroční série Prosecké Iron Desítky. Jedná se o jediný pravidelný turnaj kategorie A na této herně, hraný americkým způsobem na každý měsíc měnících se mazacích modelech. Hrát se bude opět na témže mazacím modelu, jaký bude aplikován v dopoledních hodinách na akci pod hlavičkou ČBA, tentokráte se jedná o Celorepublikové Finále SBL. Neboť obvykle mazací model je zveřejněn až v pátečních dopoledních hodinách, i my jej dříve nejsme schopni prozradit. Jakmile bude známý, obratem Vás s tímto typem seznámíme.

 Volná místa ještě k dispozici stále jsou, a tak případní zájemci se mohou přihlásit na obvyklých kontaktech, a to i na v dubnu nově zavedenou páteční předehrávkovou rundu od 16:00. Vše lze na tel. (i formou SMS): 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz či proklikem přes hlavní turnajové webové stránky a odkaz: www.iron-special.cz/prosecka-iron-desitka-2024/ anebo přímo zde: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=297&rand=669377277

 Ti, co přihlášeni jsou či zůstali v obsazovačce od turnaje dubnového nebo si svůj start rozmyslí, prosíme o překontrolování svých přihlášení a v případě, že přijít nemíní, aby dali včas vědět a zbytečně tak neblokují místa těm, co přijít opravdu chtějí. Hrají se totiž souběžně i jiné turnaje na jiných hernách, tak ať hráči zbytečně nefigurují v obsazovačkách vícero turnajů.

 Výsledky i podrobný článek a fotografie z turnaje předešlého, poté pro inspiraci lze nalézt na klasických internetových serverech: www.xbowling.prosek.cz , www.bowlingweb.cz , www.czechbowling.cz či hlavně přímo na hlavních turnajových webových stránkách a odkazu zde: www.iron-special.cz/prosecka-iron-desitka-2024/

 I tento turnaj bude přenášen průběžnými výsledky a formou JPG on-line na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

 Jako tradičně se bude losovat finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož výše závisí tom, zda bude či nikoli rozebrán na předchozím turnaji, hraném na herně Bowlingu Vojkov v termínu 2. května a sice další z Devítkových Iron večerů, tentokráte Říčanském.

 Počínaje Proseckým Iron Specialem, hraným v termínu 17. – 18. února na herně Xbowlingu Prosek Duo, jsme se opět, stejně jako roku loňského, připojili k charitativnímu projektu CHARITA BOWLING PRO EVULKU a až do jeho konání 11. května budeme z každého i opakovaného startu jakéhokoliv turnaje odkládat 50,- Kč (u turnaje dvojic 100,- Kč) a kompletní výtěžek poté předáme při konaní akce hlavní pořadatelce Vlastičce Eidernové. V loňském soutěžním ročníku se účastmi nasbíralo 12 150,- Kč během jednoho měsíce, letos je k tomu určeno zhruba dva a půl měsíce, a i vyšší počet pořádaných turnajů a již nyní byla tato výše překonána.

 Chcete-li i Vy projekt i Evulku samotnou podpořit, neváhejte a přijďte si zahrát, neboť již svou účastí přispějete na opravdu dobrou věc a nadto se pobavíte bowlingem i něco zajímavého či hodnotného můžete vyhrát. Po odehraném Proseckém Iron Specialu, dvakrát Prosecké Iron Devítce, třikrát Říčanské Iron Desítce, dvakrát Prosecké Iron Desítce, dvakrát Říčanskými Iron Dvojicemi, dvakrát Říčanské Iron Devítce, Strašnické Iron Devítce, dvakrát Strašnické Iron DUOjce, dvakrát Kamenické Iron Devítce, Dejvické Iron Devítce i Velikonočním Xbowling Iron Specialu jsme již na tuto akci nastřádali 33 400,- Kč.

Pozvánka na květnovou Říčanskou Iron Devítku naposledy s podporou Charity pro Evulku

 Ve čtvrtek 2. května se odehraje letošní pátý turnaj série Říčanské Iron Devítky na herně Bowlingu Vojkov. Turnaj má nejen vlastní celoroční pořadí, ale započítá se jak do "Vojkovského Čtvrťáku" čili bohatě hodnoceného věrnostního pořadí všech turnajů herny Bowlingu Vojkov, ale rovněž spadá do žebříčku věrnostní soutěže IRON DEVÍTKOVÁ TOUR 2024 aneb 5x 9 pokaždé jinak.....  Série čítá po zrušení Dejvické Iron Devítky na herně Bowling & Billiardu Dejvice pouze kvarteto turnajů měsíčně hraných devítkovým způsobem na hernách Xbowlingu Prosek Duo, Xbowlingu Strašnice, Bowlingu Vojkov a Bowlingu Radava a nejlepší či nejvěrnější hráči celkového celoročního pořadí si mezi sebe rozdělí 60 000,- Kč, a to polovinou věcnými cenami a druhou finančními výhrami, když celkový vítěz si odnese rovných 10 000,- Kč. Potřeba je zmínit, že pro zařazení do žebříčku stačí navštívit každou z turnajových sérií alespoň pětkrát během celého kalendářního roku.

 Volná místa přes velmi obsazenou obsazovačku k dispozici stále jsou, takže případní zájemci se mohou přihlásit jako vždy na tel.: 603 893 155 a to i formou SMS, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes hlavní webové stránky turnajových sérií a odkaz, kde naleznete i výsledky únorového turnaje, fotografie, článek a rovněž v podobě PDF i propozice turnaje: www.iron-special.cz/ricanska-iron-devitka-20242/ či přímo zde: www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2172&rand=390795512

 Současně prosíme ty, jejichž jména již v obsazovačce figurují a přesto vědí, že nedorazí, aby dali včas pořadateli vědět, abychom místo uvolnili dalším případným zájemcům či náhradníkům.

 Jako tradičně se budou losovat ze všech zúčastněných podle pořadí po kvalifikaci tři bonusové věcné ceny i finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož výše závisí tom, zda bude či nikoli rozebrán na předchozím turnaji, hraném na herně Strašnického Xbowlingu v termínu 30. dubna a sice další z Devítkových Iron večerů, tentokráte Strašnických s přízviskem Čarodějnická. Zde jest startovní výše na hodnotě 2690,- Kč a kde se s účastí přepokládanou jeho výše přehoupne k hranici 3500,- Kč.

 Výsledky a článek z turnaje předchozího naleznete na webových stránkách: www.iron-special.cz/ricanska-iron-devitka-20242/ a klasicky na: www.czechbowling.cz nebo: www.bowlingweb.cz

 I tento turnaj bude přenášen on-line v podobě JPG na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

 Počínaje Proseckým Iron Specialem, hraným v termínu 17. – 18. února na herně Xbowlingu Prosek Duo, jsme se opět, stejně jako roku loňského, připojili k charitativnímu projektu CHARITA BOWLING PRO EVULKU a až do jeho konání 11. května budeme z každého i opakovaného startu jakéhokoliv turnaje odkládat 50,- Kč (u turnaje dvojic 100,- Kč) a kompletní výtěžek poté předáme při konaní akce hlavní pořadatelce Vlastičce Eidernové. V loňském soutěžním ročníku se účastmi nasbíralo 12 150,- Kč během jednoho měsíce, letos je k tomu určeno zhruba dva a půl měsíce, a i vyšší počet pořádaných turnajů a již nyní byla tato výše překonána.

 Chcete-li i Vy projekt i Evulku samotnou podpořit, neváhejte a přijďte si zahrát, neboť již svou účastí přispějete na opravdu dobrou věc a nadto se pobavíte bowlingem i něco zajímavého či hodnotného můžete vyhrát. Po odehraném Proseckém Iron Specialu, dvakrát Prosecké Iron Devítce, třikrát Říčanské Iron Desítce, dvakrát Prosecké Iron Desítce, dvakrát Říčanskými Iron Dvojicemi, dvakrát Říčanské Iron Devítce, Strašnické Iron Devítce, dvakrát Strašnické Iron DUOjce, dvakrát Kamenické Iron Devítce, Dejvické Iron Devítce i Velikonočním Xbowling Iron Specialu jsme již na tuto akci nastřádali 33 400,- Kč.

Blíží se Čarodějnická Strašnická Iron Devítka s podporou Charity pro Evulku

 Všechny, co chtějí dodržet pitný režim místo pálení vater jsou zváni na hernu Strašnického Xbowlingu a letošní čtvrtý turnaj série nedohazované Strašnické Iron Devítky, konající se tentokráte vlivem nuceně přesunutého termínu v úterý 30. dubna. Věříme, že většina hráčské rodiny si i tak zahrát dorazí a ti, co tak opravdu učiní, se mohou těšit na drobný tematický dáreček už jen samotnou prezentací a překvapení čeká i v podobě cen pro nejlepší. Výjimečně a netradičně budeme losovat i věcné ceny, kde šanci na zajímavou i hodnotnou výhru má po kvalifikačních hrách každý z účastníků. Ti, co naopak nikoli a figurují v obsazovačce, prosíme převelice o včasné odhlášení pro uvolnění míst případným dalším zájemcům o účast.

 Hraje se však v obvyklých časech kvalifikačních rund s obvyklou možností individuální předehrávky po předchozí domluvě s pořadatelem, a to jak během pondělního, tak i úterního dne kdykoli v otevíracích hodinách herny, tzn. po 13. hodině.

 Volná místa v obsazovačce stále nalézt lze, přihlášení či případně odhlášení je možné klasicky na tel. (a to i formou SMS): 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz , proklikem přes hlavní turnajové webové stránky přímo na odkazu: www.iron-special.cz/strasnicka-iron-devitka/ či přímo zde: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=343&rand=330332343

 Kromě jiných bonusových neměnných zvyklostí čeká na účastníky losování finančního IRON BONUS SPECIALu, jehož výše je díky nerozebrání na Říčanské Iron Desítce na herně Bowlingu Vojkov a následně bohužel v dubnu zrušené Kamenické Iron Devítce z herny Bowlingu Radava na aktuálních 2690,- Kč, takže díky předpokládané účasti by se mohlo hrát o částku blížící se 3500,- Kč.

 Článek, fotogalerii i výsledky turnaje minulého, lze dohledat na webech: www.xbowling.strasnice.cz , www.bowlingweb.cz , www.czechbowling.cz či hlavně přímo na hlavních turnajových stránkách a to odkazu: www.iron- special.cz/strasnicka-iron-devitka/

 Jak už je poslední dobou běžnou věcí, i tento turnaj bude na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/ přenášen formou JPG on-line po jednotlivých dílčích částech turnaje.

 Připomínáme, že se jedná o turnaj patřící do celkového žebříčku věrnostní soutěže IRON DEVÍTKOVÁ TOUR 2024 aneb 5x 9 pokaždé jinak..... Série čítá žel již pouze kvartet turnajů měsíčně hraných devítkovým způsobem na čtyřech hernách (Xbowling Prosek Duo, Xbowling Strašnice, Bowling Vojkov a Bowling Radava) a nejlepší či nejvěrnější hráči celkového celoročního pořadí si mezi sebe rozdělí 60 000,- Kč, a to polovinou věcnými cenami a druhou finančními výhrami, když celkový vítěz si odnese rovných 10 000,- Kč. Potřeba je zmínit, že pro zařazení do žebříčku stačí navštívit každou z turnajových sérií alespoň pětkrát během celého kalendářního roku.

 Počínaje Proseckým Iron Specialem, hraným v termínu 17. – 18. února na herně Xbowlingu Prosek Duo, jsme se opět, stejně jako roku loňského, připojili k charitativnímu projektu CHARITA BOWLING PRO EVULKU a až do jeho konání 11. května budeme z každého i opakovaného startu jakéhokoliv turnaje odkládat 50,- Kč (u turnaje dvojic 100,- Kč) a kompletní výtěžek poté předáme při konaní akce hlavní pořadatelce Vlastičce Eidernové. V loňském soutěžním ročníku se účastmi nasbíralo 12 150,- Kč během jednoho měsíce, letos je k tomu určeno zhruba dva a půl měsíce, a i vyšší počet pořádaných turnajů a již nyní byla tato výše překonána.

 Chcete-li i Vy projekt i Evulku samotnou podpořit, neváhejte a přijďte si zahrát, neboť již svou účastí přispějete na opravdu dobrou věc a nadto se pobavíte bowlingem i něco zajímavého či hodnotného můžete vyhrát. Po odehraném Proseckém Iron Specialu, dvakrát Prosecké Iron Devítce, třikrát Říčanské Iron Desítce, dvakrát Prosecké Iron Desítce, dvakrát Říčanskými Iron Dvojicemi, dvakrát Říčanské Iron Devítce, Strašnické Iron Devítce, dvakrát Strašnické Iron DUOjce, dvakrát Kamenické Iron Devítce, Dejvické Iron Devítce i Velikonočním Xbowling Iron Specialu jsme již na tuto akci nastřádali 33 400,- Kč.

Pozvánka na Čarodějnickou Strašnickou Iron Devítku s podporou Charity pro Evulku

 Zveme touto cestou všechny hráčky a hráče na letošní čtvrtý turnaj série nedohazované Strašnické Iron Devítky na hernu Strašnického Xbowligu, konající se tentokráte vlivem nuceně přesunutého termínu v úterý 30. dubna. Neb se jedná o den jiných světských radovánek, a to pálení čarodějnic, věříme, že většina hráčské rodiny si i tak zahrát dorazí a ti, co tak opravdu učiní, se mohou těšit na drobný tematický dáreček už jen samotnou prezentací a překvapení čeká i v podobě cen pro nejlepší. Výjimečně a netradičně budeme losovat i věcné ceny, kde šanci na zajímavou i hodnotnou výhru má po kvalifikačních hrách každý z účastníků.

 Hraje se však v obvyklých časech kvalifikačních rund s obvyklou možností individuální předehrávky po předchozí domluvě s pořadatelem, a to jak během pondělního, tak i úterního dne kdykoli v otevíracích hodinách herny, tzn. po 13. hodině.

 Volná místa v obsazovačce stále nalézt lze, přihlášení či případně odhlášení je možné klasicky na tel. (a to i formou SMS): 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz , proklikem přes hlavní turnajové webové stránky přímo na odkazu: www.iron-special.cz/strasnicka-iron-devitka/ či přímo zde: www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=343&rand=837923267

 Kromě jiných bonusových neměnných zvyklostí čeká na účastníky losování finančního IRON BONUS SPECIALu, jehož výše je díky nerozebrání na Říčanské Iron Desítce na herně Bowlingu Vojkov a následně bohužel v dubnu zrušené Kamenické Iron Devítce z herny Bowlingu Radava na aktuálních 2690,- Kč, takže díky předpokládané účasti by se mohlo hrát o částku blížící se 3500,- Kč.

 Článek, fotogalerii i výsledky turnaje minulého, lze dohledat na webech: www.xbowling.strasnice.cz , www.bowlingweb.cz , www.czechbowling.cz či hlavně přímo na hlavních turnajových stránkách a to odkazu: www.iron- special.cz/strasnicka-iron-devitka/

 Jak už je poslední dobou běžnou věcí, i tento turnaj bude na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/ přenášen formou JPG on-line po jednotlivých dílčích částech turnaje.

 Připomínáme, že se jedná o turnaj patřící do celkového žebříčku věrnostní soutěže IRON DEVÍTKOVÁ TOUR 2024 aneb 5x 9 pokaždé jinak..... Série čítá žel již pouze kvartet turnajů měsíčně hraných devítkovým způsobem na čtyřech hernách (Xbowling Prosek Duo, Xbowling Strašnice, Bowling Vojkov a Bowling Radava) a nejlepší či nejvěrnější hráči celkového celoročního pořadí si mezi sebe rozdělí 60 000,- Kč, a to polovinou věcnými cenami a druhou finančními výhrami, když celkový vítěz si odnese rovných 10 000,- Kč. Potřeba je zmínit, že pro zařazení do žebříčku stačí navštívit každou z turnajových sérií alespoň pětkrát během celého kalendářního roku.

 Počínaje Proseckým Iron Specialem, hraným v termínu 17. – 18. února na herně Xbowlingu Prosek Duo, jsme se opět, stejně jako roku loňského, připojili k charitativnímu projektu CHARITA BOWLING PRO EVULKU a až do jeho konání 11. května budeme z každého i opakovaného startu jakéhokoliv turnaje odkládat 50,- Kč (u turnaje dvojic 100,- Kč) a kompletní výtěžek poté předáme při konaní akce hlavní pořadatelce Vlastičce Eidernové. V loňském soutěžním ročníku se účastmi nasbíralo 12 150,- Kč během jednoho měsíce, letos je k tomu určeno zhruba dva a půl měsíce, a i vyšší počet pořádaných turnajů a již nyní byla tato výše překonána.

 Chcete-li i Vy projekt i Evulku samotnou podpořit, neváhejte a přijďte si zahrát, neboť již svou účastí přispějete na opravdu dobrou věc a nadto se pobavíte bowlingem i něco zajímavého či hodnotného můžete vyhrát. Po odehraném Proseckém Iron Specialu, dvakrát Prosecké Iron Devítce, třikrát Říčanské Iron Desítce, dvakrát Prosecké Iron Desítce, dvakrát Říčanskými Iron Dvojicemi, dvakrát Říčanské Iron Devítce, Strašnické Iron Devítce, dvakrát Strašnické Iron DUOjce, dvakrát Kamenické Iron Devítce, Dejvické Iron Devítce i Velikonočním Xbowling Iron Specialu jsme již na tuto akci nastřádali 33 400,- Kč.

Informace o zrušení dubnové Kamenické Iron Devítky

 Touto cestou informujeme všechny přihlášené hráče i ty uvažující nad případným startem o zrušení konání turnaje na herně Bowlingu Radava a sice dubnové Kamenické Iron Devítky, plánované na středu 24. 4. 2024.

 Díky přetrvávajícímu nezájmu hráčů, a naopak odlivu dosud účastnivších se, zřejmě podpořený i dopravní nedostupností vlivem výluky MHD je tento turnaj bohužel zrušen. Prozatím se jedná o tento dubnový turnaj, avšak v případě, že na turnaj následný, plánovaný opět na středu a to 29. května, nebude zájem aspoň podobný úvodním turnajům roku, tedy převyšující 25 účastníků, budeme posléze muset přikročit ke kroku nejkrajnějšímu a nejméně populárnímu a sice ukončení celé turnajové série. Věříme, že k této situaci nedojde a turnaj bude nadále patřit do bowlingového života a své příznivce si přes lokalitu i místní úpravu drah nalezne.

 Tentokráte by se opakovaně jednalo z hlediska pořadatele i provozovatele herny o akci finančně ztrátovou, a to velmi výrazně, což už přes pravidelné dotování turnajů pořadatelem jest za hranicí únosnosti. Ovšem i z pohledu sportovního pro hráče samotné postrádající smysl jej v této situaci pořádat. Ačkoli provozovatel svým přístupem se snaží maximálně vyjít vstříc, přesto toto rozhodnutí je nejméně bolestné a nejrozumnější pro všechny zainteresované.

 Velice se všem omlouváme, děkujeme za pochopení a na viděnou u turnajových setkání a sérií jiných.

 Případní zájemci o start na turnaji květnovém ve středu 29. 5. se již teď mohou registrovat a přihlásit na tradičních kontaktech a to telefonicky (případně formou SMS) na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes hlavní webové stránky všech turnajových sérií na odkazu: www.iron-special.cz/kamenicka-iron-devitka-2024/ , kde najdete v podobě PDF i propozice turnaje či přímo zde: www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2269&rand=744824128

Kamenická Iron Devítka Last Minute

 Již ve středu 24. dubna se odehraje čtvrtý turnaj celoroční série Kamenické Iron Devítky na herně Bowlingu Radava.

 Turnaj má klasicky své vlastní celoroční pořadí, nadto spadá do věrnostního žebříčku celoročního pořadí IRON DEVÍTKOVÁ TOUR 2024 aneb 5x 9 pokaždé jinak…. Série čítá již jen kvartet devítkových turnajů na čtyřech hernách (Xbowling Prosek Duo, Xbowling Strašnice, Bowling Vojkov a Bowling Radava) a pro zařazení do celoročního pořadí je potřeba absolvovat alespoň pět startů na každém z nich. Mezi hráčky a hráče je poté rozděleno 60 000,- Kč polovinou věcnými cenami a druhou finančně a vítěz si poté odnese rovných 10 000,- Kč.

 Opět se bude losovat finanční IRON BONUS SPECIAL, který závisí na hráčské účasti i převodem částky z turnaje předchozího a je navyšován každým i opakovaným startem o 20,- Kč (na turnajích série SPECIAL o 30,- Kč) a tudíž na turnajích dvojic za každý pár o 40,- Kč. Jeho aktuální úvodní cifra činí 2690,- Kč a díky předpokládané účasti se vyšplhá nad hranici 3000,- Kč.

 Volná místa v obsazovačce k dispozici stále ještě jsou, a tak se je možné přihlásit na tradičních kontaktech a to telefonicky (případně formou SMS) na tel.: 603 893 155, e-mailem: slavoj.revnice@seznam.cz, proklikem přes hlavní webové stránky všech turnajových sérií na odkazu: www.iron-special.cz/kamenicka-iron-devitka-2024/ , kde najdete v podobě PDF i propozice turnaje či přímo zde: www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2269&rand=1211268643

 Jako každý tímtéž pořadatelem organizovaný i tento turnaj je přenášen v podobě JPG v dílčích částech on-line a k dispozici je na odkazu: www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/

 Počínaje Proseckým Iron Specialem, hraným v termínu 17. – 18. února na herně Xbowlingu Prosek Duo, jsme se opět, stejně jako roku loňského, připojili k charitativnímu projektu CHARITA BOWLING PRO EVULKU a až do jeho konání 11. května budeme z každého i opakovaného startu jakéhokoliv turnaje odkládat 50,- Kč (u turnaje dvojic 100,- Kč) a kompletní výtěžek poté předáme při konaní akce hlavní pořadatelce Vlastičce Eidernové. V loňském soutěžním ročníku se účastmi nasbíralo 12 150,- Kč během jednoho měsíce, letos je k tomu určeno zhruba dva a půl měsíce, a i vyšší počet pořádaných turnajů a již nyní byla tato výše překonána.

 Chcete-li i Vy projekt i Evulku samotnou podpořit, neváhejte a přijďte si zahrát, neboť již svou účastí přispějete na opravdu dobrou věc a nadto se pobavíte bowlingem i něco zajímavého či hodnotného můžete vyhrát. Po odehraném Proseckém Iron Specialu, dvakrát Prosecké Iron Devítce, třikrát Říčanské Iron Desítce, dvakrát Prosecké Iron Desítce, dvakrát Říčanskými Iron Dvojicemi, dvakrát Říčanské Iron Devítce, Strašnické Iron Devítce, dvakrát Strašnické Iron DUOjce, dvakrát Kamenické Iron Devítce, Dejvické Iron Devítce i Velikonočním Xbowling Iron Specialu jsme již na tuto akci nastřádali 33 400,- Kč.

 Bohužel upozorňujeme, že v týdnu doby konání turnaje místní tramvajová výluka čili přístup na hernu obvyklým způsobem jest zhoršený, přesto věříme, že opravdoví nadšenci a příznivci si cestu obrazně i reálně najdou.