Strašnická Iron Devítka

www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=343&rand=335755785

Badabum dominovalo na předprázdninové Strašnické Iron Devítce

 V úterý 11. června s pondělní předehrávkou 10. června letošní první půlrok své existence završila na herně Strašnického Xbowlingu šestým turnajem sezóny Strašnická Iron Devítka.

 Byť účast byla díky pětadvaceti příchozím nejtristnější za hodně dlouhé období, ti věrní, co cestu našli, si přes dvojí nucenou úpravu propozic, rozuměj pravidel a průběhu turnaje během večera, užili. Vyjma jediné obvyklé výjimky. Žel nevyzpytatelná technika i počet hráčů do zaběhlého systému promluvily, a tak nejprve jsme nechali do finále přímo postoupit pouze vítěze kvalifikace, jímž se součtem 767 bodů z ze tří kvalifikačních her stal Martin Palas a po zásluze mu náležela i obligátní cena, aby všichni ostatní měli šanci postoupit tamtéž rovněž.

 Každý příchozí si tak zahrál nejen kvalifikační, ale i minimálně dvě hry k tomu a to semifinálové. Obě byla tak obsazena na sto procent, což s jedinou výjimkou bylo kvitováno pozitivně. Po mazací pauze proběhla dvě kola semifinále, kde se hrají dvě hry od nuly na součet a hráči jsou sestupně na dráhy podle pořadí kvalifikačního nasazeni a tentokráte hned sedmnáctka více úspěšnějších měla právo postupu. Avšak vlivem okolností mezi nebem a zemí, zde spíše mezi zemí a podzemím, se počet potenciálních postupujících zredukoval na čtrnáctku nejlepších, ale i tak z počtu startujících je finálová účast oproti těm, pro něž turnaj skončil předčasně, velmi vysoká.

 Smolnou pozici prvního nepostupujícího si jako již po několikáté uhrál Zdeněk Kučera díky součtu 424 bodů, a tak domů odcházel alespoň se slabou náplastí v podobě ceny útěchy. Pro finále si dráhy postupující volí dle pořadí právě po semifinále a hrají se závěrečné dvě hry po třech hráčích na dráze na součet, ovšem ještě s hrou třetí, průměrovou, což je odraz výkonů celého turnajového dne.

 Zde nejšťastnější ruku i volbu prokázal zástupce v podstatě domovského družstva Badabum Petr Šedina, který si po delší pauze cestu opět našel, letos dokonce poprvé a hned součtem 767 bodů vítězí. Jeho oddílový kolega a účastník pravidelný, Libor Tyl, po minulé stříbrné pozici musel tentokráte býti spokojen s bramborovým stupínkem, neboť na stupně nejlepších před něj pronikli Jaromír Makovec a Martin Palas. Do honorované osmičky pak ještě Josef Hladík, Martin Jindřich, Miroslav Jiránek i Petr Vrba. Nejlepší ženou se stala pouze díky lepšímu náhozu při shodných 635 bodech před Maruškou Hladíkovou turnajově ostřílenější Miloslava Suchánková. Autorem Nejvyššího výkonu poté ve finále se trápící, díky semifinálovým 287 bodům oceněn byl Bohumil Brázda.

 Během semifinálových klání byl losován i obvyklý finanční Iron Bonus Special, majíc hodnotu 4970,- Kč a tentokráte svého majitele nalezl, když potřebný výkon 154 bodů v kvalifikaci zahrál Erik Koritko. Odnáší si tedy dvoutřetinový podíl, tedy 3330,- Kč a zbylých 1640,- Kč je převáděno jako částka úvodní na turnaj následný, jímž bude další Devítka Iron v pořadí, a to sice Prosecká na herně Střížkovského Xbowlingu Prosek Duo v úterý 18. června s možností individuální předehrávky či pevně dané i v pondělí 17. června. Tam se i díky předpokládané účasti hrát bude o přibližně 2500,- Kč.

 V celoročním pořadí po polovině roku vede s 289 body Martin Palas před Martinem Jindřichem s body 260 a třetí je prozatím Jaromír Makovec díky 245 bodům. Ještě příští turnaj, plánovaný na 16. července (kam je již obsazovačka otevřena i aktualizována) se budou body účastníkům připisovat, poté již pravidelní mohou své nejnižší zisky odmazávat, neboť do konečného celoročního žebříčku je počítáno pouze sedmero nejúspěšnějších umístění.

Strašnickou Iron Devítku ovládl Martin Palas

 V úterý 14. května na herně Xbowlingu Strašnice proběhl za účasti 32 hráček a hráčů letošní již pátý turnaj série Strašnické Iron Devítky, po návratu zpět ke kořenům již opět nedohazované a s finálovou účastí osmnáctky nejlepších.

 Nepatrně vyšší teploty přilákaly i účast po dlouhé době čítající trojku na začátku a všichni si bowlingový večer odlehčeného formátu užili do sytosti v ohledu dobrém i smutnějším. Díky nepřítomnosti standartního mazacího stroje pobíhala komplikovaněji úprava drah strojem Brunswick Authority 22 a rovněž mazací, byť house model dával zejména hráčům vyznávajícím excentrický styl kladení bowlingových koulí více zabrat, avšak všichni se s podmínkami popasovali s grácií, a dokonce při odchodu k domovu nemuseli potkat trousící se fanoušky hokejových velmocí.

 Všem rovněž jako vždy náležel bonusový nápoj za shození čistého striku s kuželkou zelené barvy postavivší se na pozici první kuželky či za dohozený split anebo za pět čistých i devítkových striků v řadě sušenka.

 V kvalifikaci si každý jako obvykle odehrál tři hry na součet na předem zvolené dráze a pořadí určilo kvartet přímo postupujících do finále a další čtyřiadvacítku následných semifinalistů. Nejvyššího součtu a oceněným vítězem kvalifikace se stal se 722 body premiérově Libor Tyl. Do finále jej poté doprovodili Martin Jindřich, Tomáš Barták a Albert Jarovský a dlužno dodat, že tentokráte se svého práva vynechat semifinálovou loterii nikdo nezřekl. Zde ve dvou rundách na součet dvou her od nuly jsou sestupně po mazací pauze postupující na dráhy nasazeni a čtrnáctka nejúspěšnějších si zajistí finálovou účast. Díky počtu startujících už čtveřice nejméně úspěšných po kvalifikaci turnaj opustila a tou k postupu nejblíže, a tudíž aspoň cenou útěchy oceněna odcházela Lenka Blažková. Po semifinále byl tím dalším Bohumil Brázda.

 Ve finále se hrají závěrečné dvě hry od nuly na součet, ovšem ještě s hru třetí, celodenní průměrovou. Zde nejen výkony, ale i dramatičnost gradovala, a nakonec nejpevnější nervy i ruku ukázal Martin Palas, který součtem 782 bodů vítězí a nadto vyšperkoval závěr večera jedinou hrou maximální hodnoty a sice devítkových 300 bodů. Oceněn tak byl rovněž coby autor Nejvyššího výkonu turnaje. Stříbrný končí kvalifikační fenomén Libor Tyl a stupínek bronzový těsně před Martinem Jindřichem vyválčil Jaromír Makovec. Do honorované osmičky poté patřili ještě Josef Hladík, Petr Pekár, Tomáš Barták i Petr Vrba. Nejlepší ženou jsme vyhlásili a ocenili Miloslavu Suchánkovou. Losován byl i obligátní finanční Iron Bonus Speciál, majíc hodnotu 6390,- Kč, avšak taženého čísla a výkonu rovných 230 bodů nikdo a opravdu jen velmi těsně nedosáhl, tudíž je celý obsah již poněkolikáté přesunut na turnaj následný, jímž je ve čtvrtek 16. května na herně Bowlingu Vojkov květnová Říčanská Iron Desítka a kde se bude hrát i díky navýšení o předpokládanou účast o krásných bezmála 7000,- Kč.

 V celoročním pořadí se na čelo propracoval s prozatímními 242 body květnový vítěz Martin Palas před Jana Štulce s body 230 a třetí je aktuálně Martin Jindřich díky 217 bodům.

 První polovinu soutěžního ročníku uzavře turnaj následný a sice klasicky v úterý 11. června, kam jsou všichni srdečně zváni a obsazovačka je již otevřena i aktualizována.  

Jako Čarodějník z lopaty pro skleněnou Strašnickou kuželku

 Ačkoli venku vítr rozfoukával vatry, co se zapáliti podařilo, jinde čarodějnické chvíle tvrdilo zejména víceprocentní pitivo, na hernu Xbowlingu Strašnice si našlo přesto cestu 29 hráček a hráčů o posledním dubnovém dni 30. 4. na přesunutý turnaj nedohazované Strašnické Iron Devítky, s (ne)originálním přídomkem Čarodějnická. Každý obdržel již jen prezentací drobný dárek jako poděkování za věrnost.

 Díky až během kvalifikace, čítající trio her na předem zvolené dráze na součet, zjištěnému technickému problému na jedné z drah byl turnaj odehrán pouze na pateru drah, což ovlivnilo propozice turnaje tím, že oproti kvartetu nejlepších a po kvalifikaci přímo postupujících do finále nyní nemusela boje semifinálové absolvovat hned pětice nejlepších. Těmi byli současně i její oceněný vítěz Tomáš Brich, Filip i Miroslav Jiránkovi, Petr Vrba a Jaromír Makovec. Ten se však svého postupu zřekl, a tak přes chtění si zahrát Martina Palase i Libora Tyla se semifinálových kratochvílí vyvaroval i Martin Jindřich.

 Semifinále se tradičně hrálo po dvou hráčích na dráze, avšak pouze pro dvacítku v kvalifikaci nejúspěšnějších, jako poslední se do něj dostal, a ještě coby náhradník David Dvořáček, naopak na nováčka tohoto turnaje a herny Josefa Vlčka zbyla pouze cena útěchy coby prvního nepostupujícího. Do finále se kvalifikovala k přímo postupujícím rovná polovina semifinalistů, a tedy desítka a posledním, komu se to podařilo, byla současně i nakonec Nejlepší žena turnaje Miloslava Suchánková, Krystyna Janočková skončila těsně před finálovými branami, a tak i jí náležela alespoň cena útěchy za první nepostupové místo.

 Jaromír Makovec svého rozhodnutí o účasti v semifinále málem litoval a do finále proklouzl jen shodou náhod a s odřenýma ušima. Tam však nervové vypětí z konce semifinále přispělo k tomu, že mávnutím proutku jeho výkony gradovaly, a dokonce součtem dvou her odehraných a třetí průměrové ze všech předchozích her o jednu jedinou kuželku v turnaji vítězí a odnáší si kromě mnoha jiných ocenění i letošní čtvrtou Strašnickou skleněnou kuželku. Byť o bod druhý, přesto velice spokojený odcházel i Josef Hladík a na stupínek bronzový heroickým závěrem vystoupal Filip Jiránek. Do hodnocené osmičky nejlepších patřili ještě Martin Palas, Jan Štulc, Miroslav Jiránek, autor Nejvyššího výkonu hodnoty 290 bodů Tomáš Brich i Martin Jindřich.

 Losovala se i speciální sváteční cena a sice trio Libor Tyl, Albert Jarovský a Erik Koritko si odnesli hrající postavu čarodějnice. Jako obvykle poté i finanční Iron Bonus Special, majíc hodnotu 3270,- Kč, avšak losovaného výkonu 97 bodů nikdo nedosáhl, tudíž je celý obsah přesunut na turnaj následný, jímž je další z Devítkových kratochvílí a sice Iron Říčanská, otevírající turnajový program měsíce května na herně Bowlingu Vojkov již ve čtvrtek 2. 5. a kde se s předpokládanou účastí bude hrát o částku dosahující 4000,- Kč.

 Příští turnaj série je již v plánu na dva týdny a to přesně 14. května, kam je již obsazovačka otevřena i aktualizována.

 Počínaje Proseckým Iron Specialem, hraným v termínu 17. – 18. února na herně Xbowlingu Prosek Duo, jsme se opět, stejně jako roku loňského, připojili k charitativnímu projektu CHARITA BOWLING PRO EVULKU a až do jeho konání 11. května budeme z každého i opakovaného startu jakéhokoliv turnaje odkládat 50,- Kč (u turnaje dvojic 100,- Kč) a kompletní výtěžek poté předáme při konaní akce hlavní pořadatelce Vlastičce Eidernové. V loňském soutěžním ročníku se účastmi nasbíralo 12 150,- Kč během jednoho měsíce, letos je k tomu určeno zhruba dva a půl měsíce, a i vyšší počet pořádaných turnajů a již nyní byla tato výše překonána.

 Chcete-li i Vy projekt i Evulku samotnou podpořit, neváhejte a přijďte si zahrát, neboť již svou účastí přispějete na opravdu dobrou věc a nadto se pobavíte bowlingem i něco zajímavého či hodnotného můžete vyhrát. Po odehraném Proseckém Iron Specialu, dvakrát Prosecké Iron Devítce, třikrát Říčanské Iron Desítce, dvakrát Prosecké Iron Desítce, dvakrát Říčanskými Iron Dvojicemi, dvakrát Říčanské Iron Devítce, dvakrát Strašnické Iron Devítce, dvakrát Strašnické Iron DUOjce, dvakrát Kamenické Iron Devítce, Dejvické Iron Devítce i Velikonočním Xbowling Iron Specialu jsme již na tuto akci nastřádali 34 850,- Kč.

Na Strašnické Iron Devítce zvítězila kvalita nad kvantitou

 Netradičně a výjimečně díky organizační a termínové kolizi se březnová Strašnická Iron Devítka na herně Xbowlingu Strašnice odehrála ve středu a sice 13. března. Možná i díky datu, ačkoli se nejednalo o pátek či potažmo Silvestr, dorazilo pouze 26 hráček a hráčů, avšak o to více se bylo na co koukat. Zejména kvalifikace, čítající tři hry na součet na při prezentaci zvolené dráze, byla prošpikována skvělými výkony, když několik pokusů skončilo těsně neúspěšně, aby padlo hned kvarteto maximálních devítkových her hodnoty 300 bodů. Oproti předchozím dvěma turnajům, kdy nepadla ani jediná, se pánové konečně pochlapili. Autorem Nejvyššího výkonu se pak stal Petr Vrba, neboť jemu se této mety podařilo dosáhnout prvnímu, dalšími alespoň tekutou cenou obdarováni byli Petr Pekár, Jan Štulc a Bohumil Brázda.

 Po únorovém turnaji, kdy jsme sáhli k úpravě propozic a vrátili se pro nevoli zúčastněných zpět od dohazovaného devítkového způsobu hry pro pány opět k tradičnímu nedohazovanému, jsme se i tentokrát návratu do minulosti nevyvarovali, a tak jest finále opět otevřeno ne pro snížený počet dvanácti postupujících, avšak jako léta obvyklých osmnáct. Letošní novinkový započítávaný průměr jako další hra se rovněž nepočítala do bojů semifinálových, ale až finálových a tyto úpravy již zůstanou a budou tak turnaj provázet po celý zbytek letošního roku neměnně.

 Znamená to, že nejlepší trio po kvalifikaci postupuje přímo do finále, což se nyní týkalo Petra Pekára, Martina Palase a oceněného premianta úvodních her Jana Štulce. Další postupující čtyřiadvacítka si odehraje dvě hry od nuly na součet podle pořadí po mazací pauze nasazena sestupně na dráhy a patnáctka nejšťastnějších si tím zajistí finálovou účast rovněž. Pro to už si podle následného pořadí finalisté dráhy volí a hrají se závěrečné dvě hry od nuly na součet, ovšem včetně hry třetí, průměrové, tedy toho, co všichni zahráli doposud. Díky tomuto modelu a úpravám se snad opět účastí skomírající turnaj opět zatraktivní a cestu třeba naleznou i hráčky a hráči další…

 Ve výborné atmosféře a technicky poklidném večeru finále opanoval Martin Palas, když jeho součet činil 762 bodů a turnaj končí s krásným průměrem 258, 33 bodů. Ještě vyšší, tedy 260, 67 bodů, měl stříbrný Jan Štulc, avšak ten ve finále na vítěze tratil 4 kuželky. Bronzový pak končí díky 730 bodům Bohumil Brázda. Do honorované osmičky nejlepších patřili ještě Martin Jindřich, Radek Rozporka, Jaromír Makovec a Josefové Trojan i Colon. Nejlepší ženou pak byla oceněna Hana Uhlířová a cena útěchy coby prvnímu nepostupujícímu do finále (z kvalifikace postupovali všichni, co přítomni byli) náleží Marušce Hladíkové, která hernu v domnění nulové šance opustila dříve a galantně tak umožnila nakouknout do finále Bohumilu Jindřichovi, když právě on by býval byl prvním nepostupujícím.

 Losoval se i tradiční finanční Iron Bonus Special, kde bylo taženo tentokráte výherní číslo 73, což není divu, že obsah v hodnotě 6640,- Kč zůstal nevybrán a je tak přesunut na turnaj následný, jímž je na herně sesterské Xbowlingu Prosek Duo v úterý 19. března rovněž Devítka Iron, avšak Prosecká. Zde se s účastí předpokládanou výše bonusu může pohyboval někde na hranici 7500,- Kč, což už jen za pokus i účast jistojistě stojí….

 Díky upozornění hráčů jsme pro jejich komfort i účast na turnaji následném změnili původně plánovaný termín turnaje pro bezohlednou kolizi s turnaji jiných pořadatelů a je tak přesunut do termínu náhradního a konat se bude až poslední úterý v měsíci a sice 30. dubna, kam je již obsazovačka otevřena a aktualizována.

 Počínaje Proseckým Iron Specialem, hraným v termínu 17. – 18. února na herně Xbowlingu Prosek Duo, jsme se opět, stejně jako roku loňského, připojili k charitativnímu projektu CHARITA BOWLING PRO EVULKU a až do jeho konání 11. května budeme z každého i opakovaného startu jakéhokoliv turnaje odkládat 50,- Kč (u turnaje dvojic 100,- Kč) a kompletní výtěžek poté předáme při konaní akce hlavní pořadatelce Vlastičce Eidernové. V loňském soutěžním ročníku se účastmi nasbíralo 12 150,- Kč během jednoho měsíce, letos je k tomu určeno zhruba dva a půl měsíce, a i vyšší počet pořádaných turnajů a již nyní byla tato výše překonána.

 Po odehraném Proseckém Iron Specialu, Prosecké Iron Devítce, Říčanské Iron Desítce, dvakrát Prosecké Iron Desítce, Říčanskými Iron Dvojicemi, Říčanské Iron Devítce, Strašnické Iron Devítce, Kamenické Iron Devítce i Dejvické Iron Devítce jsme již na tuto akci nastřádali 16 750,- Kč.

Strašnická Iron Devítka znovu pro Jana Štulce

 V úterý 13. února se na herně Xbowlingu Strašnice odehrál druhý letošní turnaj celoroční série Strašnické Iron Devítky, jednoho z pěti, který letos nejenže má vlastní celoroční pořadí a započítává se do věrnostního žebříčku Xbowling Iron (Wo)man 2024, ale je jednou pětinou nového, 60 000,- Kč dotovaného celoročního pořadí Devítková Tour 2024 aneb 5x 9 pokaždé jinak… Těmi dalšími jsou ještě Devítky Iron Prosecká, Říčanská, Dejvická i Kamenická.

 Cestu si na hernu našlo 31 prima hráček a hráčů a zejména pánové, co při lednové premiéře odcházeli nespokojeni, povětšinou tentokráte úsměv na tváři vyloudili, neboť jsme přehodnotili situaci a vrátili se dle letitých zvyklostí opět zpět od systému a počítání devítkového pro muže dohazovaného znovu k jednoduššímu nedohazovanému. Změna počtu postupujících přímo do finále či ze semifinále do bojů závěrečných však zůstala a zůstane minimálně pro tuto sezónu bez úprav a neměnná.

 V kvalifikaci se letos hrají pouze tři hry, ovšem ačkoli do semifinále se podívají vždy téměř všichni, hrát se musí díky novince a sice průměru z kvalifikace jako úvodní hra semifinále přesto naplno už od počátku. Do finále postupují tři hráči přímo a nikdo se svého práva nezřekl, takže Petr Pekár, Jan Štulc a zejména oceněný vítěz kvalifikační Jaromír Makovec mohli nervy drásající před finálové hry sledovat v klidu vpovzdálí. Ještě sedmadvacátý pořadí do semifinále postoupil a tím šťastným byl poslední dvěma kuželkami překonavší součet nad 500 bodů a sice Josef Trojan. Naopak prvním nepostupujícím s cenou útěchy se s turnajem bohužel musel rozloučit nováček Erik Koritko. Právě semifinalistům se průměr úvodních třech her počítá jako první hra a k nim odehrají po mazací pauze další dvě, a to podle pořadí sestupně nasazeni na dráze. Z celé čtyřiadvacítky poté nejlepší pouze devítka postupuje do finále, neboť to se nově hraje sice na tři hry a jejich součet od nuly, ale pouze ve dvou hráčích na dráze, jíž si postupující obligátně volí. Zde cenu útěchy jako první nepostupující získal smolně Jiří Kotjužanský.

 Ve finále jsme opět byli svědky zajímavých výkonů, avšak pohříchu v únoru žádné maximální hry, a tak autorem nejvyššího výkonu se stal výborně hrající Jaromír Makovec, když laťku kvalifikačních 288 bodů v závěru navýšil na bodů 290. Ani to mu však nestačilo na vyšší nežli stříbrnou pozici, protože v závěrečných hrách nejvyššího součtu dosáhl Jan Štulc, Jaromíra o 20 bodů předčil a odnáší si znovu jako v měsíci lednu vítězství, mnoho zajímavých cen a nadto již druhou skleněnou kuželku. Stupínek bronzový si 719 body zajistil Jakub Novák a v pořadí za sebou nechal v hodnocené osmičce Libora Tyla, Martina Palase, Petry Vrbu i Pekára a Martina Jindřicha. Nejlepší ženou se stala po hříchu jediná finalista něžného pohlaví, a to Krystyna Janočková.

 V pauze se losoval i tradiční finanční IRON BONUS SPECIAL v již zajímavé výši, když o 10,- Kč překonal hranici 4000,- Kč díky místní účasti a taženo bylo i reálně hratelné číslo, tedy výkon 237 bodů, avšak byť dva hráči byli z obou stran kolem, výhra odolala a je tak přesunuta na následný další turnaj. Jím měl být původně ve čtvrtek 15. února na téže herně Strašnický Iron Senior, avšak po zrušení celé turnajové série se převádí na víkendový Prosecký Iron Special na hernu Xbowlingu Prosek Duo, kde se účastí i opakovanou každého bude navyšovat prémiově o 30,- Kč, takže by se mohl a měl dostat už dokonce přes hranici 5000,- Kč.

 Příští turnaj této série, tedy Strašnické Iron Devítky, je naplánován přesně za měsíc ve stejný den, tedy 13. a března, avšak výjimečně a netradičně díky kolizi s hracím dnem ABL na středu…. 

 I tento budoucí turnaj se opět, stejně jako roku loňského, připojuje k charitativnímu projektu CHARITA BOWLING PRO EVULKU a až do jeho konání 11. května budeme z každého i opakovaného startu jakéhokoliv turnaje odkládat 50,- Kč (u turnaje dvojic 100,- Kč) a kompletní výtěžek poté předáme při konaní akce hlavní pořadatelce Vlastičce Eidernové. V loňském soutěžním ročníku se účastmi nasbíralo 12 150,- Kč během jednoho měsíce, letos je k tomu určeno zhruba dva a půl měsíce a i vyšší počet pořádaných turnajů, takže částka by se měla pohybovat v o dost vyšší hodnotě. Chcete-li i Vy projekt i Evulku samotnou podpořit, neváhejte a přijďte si zahrát, neboť již svou účastí přispějete na opravdu dobrou věc a nadto se pobavíte bowlingem i něco zajímavého či hodnotného můžete vyhrát.

Dohazovaná Devítka se u mužů setkala s rozpaky

 V úterý 16. ledna se odehrál úvodní turnaj nové celoroční série Strašnické Iron Devítky roku 2024 na herně Xbowlingu Strašnice. Hrálo se s pozměněnými pravidly, a to jak hracím systémem, tak zejména způsobem, když pánové museli na rozdíl od dam pro dosažení devítkového strike po prvním hodu zbývající kuželku dohodit. Protože se tento náročnější způsob devítkové hry, dříve nejrozšířenější, nesetkal právě u pánského pokolení s přílišným nadšením a pochopením, rozhodli jsme se počínaje turnajem následným, tedy únorovým, opět vrátit k odlehčené formě devítkového koulení, a tudíž bude turnaj opět Devítkou NEDOHAZOVANOU pro všechny. Změněný systém však zůstává v platnosti.

 Prvního letošního večera se na hernu přišlo podívat 31 hráček a hráčů, a tak po třech kvalifikačních hrách se na kvartet nejméně úspěšných bohužel už místo do semifinálového pokračování nedostalo a alespoň cenu útěchy coby první nepostupující si odnesla Hana Šulcová. Nově do finále má právo přímého postupu pouze trio po úvodních hrách nejúspěšnějších a těmi byli Libor Tyl, Jiří Kotjužanský a oceněný vítěz kvalifikace Petr Pekár. Svého práva se nikdo z pánů nezřekl, a tak v semifinále nastoupili hráči skončivší na 4. až 27. místě. Odehráli dvě hry od nuly na drahách sestupně pole pořadí a k nim jim byla připočtena hra třetí coby průměrová kvalifikační. Pouze nejlepší devítka semifinálového pořadí se díky snížení finálového počtu na dvanáct nejlepších dostala i do her závěrečných. Zde tím oceněným prvním nepostupujícím byl Jakub Novák.

 Pro finále si hráči již podle předchozího pořadí opět dráhy volí a poprvé hráli pouze ve dvou na dráze, za to tři hry od nuly na součet. Vítězem se stal Jan Štulc se součtem 764 bodů, stříbrný skončil Petr Pekár s body 706 a 676 bodů stačilo na stupínek bronzový Albertu Jarovskému. Do oceněné osmičky nejlepších patřili ještě Martin Jindřich, Josef Colon, Martin Palas, Nejlepší žena turnaje Lenka Blažková a Libor Tyl. Autorem Nejvyššího výkonu byl za kvalifikačních 278 bodů Jiří Kotjužanský.

 Během večera jsme předali ceny Janu Štulcovi, jenž nejen, že skončil na druhé pozici celoročního pořadí roku 2023 Vojkovské Devítky, kam ze zdravotních důvodů tentokráte nedorazil, převzal však i cenu coby vítěz posledního měsíčního pořadí věrnostního Xbowling Iron (Wo)man, a tedy se stal vítězem měsíce prosince 2023.

 Kromě obvyklých cen, kdy na hráče čekali sladkosti za docílení pěti jakýchkoli striků v řadě či za shození zelené kuželky postavivší se na pozici té první čistým strikem a nově i za dohozený split oceněné energetickým nápojem, se losoval a losovat bude nadále i finanční IRON BONUS SPECIAL, jenž se zastavil pro tentokráte na částce 1900,- Kč. Taženo bylo číslo 110, avšak téhož výkonu nikdo nedosáhl, tudíž se bonus opět přesouvá na následný turnaj, jímž bude v neděli 21. ledna premiérově na herně Bowlingu & Billiard Dejvice pro změnu třetí z pětice turnajů započítávaných do věrnostního žebříčku IRON DEVÍTKOVÁ TOUR 2024 aneb 5x 9 pokaždé jinak…. s dotací 60 000,- Kč a sice Dejvickou Iron Devítku. Výše je odvislá na tamní účasti, kdy se za každý i opakovaný start bude zvyšovat o 20,- Kč, takže odhadem by se mohlo hrát o zhruba 2300,- Kč. I sem jsou všichni srdečně zváni.

 Na závěr večera jsme i zde ocenili nejlepší hráče první desítky celoročního pořadí roku 2023 ještě pod názvem Strašnická Popo Devítka. Vítězem se stal s 335 body Dušan Kovařík a odnesl si nejen putovní i klasický pohár a další ocenění, ale i 1000,- Kč. Druhý s 600,- Kč a 332 body skončil Jan Štulc a třetímu Jakubu Novákovi s 328 body náleželo kromě jiných cen i 400,- Kč. Vyrovnané pořadí bylo i na dalších místech, kam patřili sestupně Michal Havelka, Martin Jindřich, Josef Colon, Miroslav Jiránek, Martin Palas, Petr Vrba i Josef Hladík.

 Příští turnaj série, jak již bylo zmíněno s návratem k tradičnímu nedohazovanému způsobu devítkové hry se uskuteční v úterý 13. února, kde se se všemi budeme těšit opět na viděnou.