Říčanský Iron Special

www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2249&rand=794559843

Říčanský Iron Special odstartoval věrností Fidelity Iron Bonus Tour

 Netradičně pouze v úterý 9. ledna, neboť série turnajů je koncipována jako dvoudenní, odstartovala Říčanským Iron Specialem na herně Bowlingu Vojkov série turnajů započítávaných do věrnostního pořadí Fidelity Iron Bonus Tour 2024. Jedná se o sérii dvanácti turnajů v kalendářním roce, kde nejlepší hráči celoročního pořadí si mezi sebe rozdělí 30 000,- Kč a vítěz rovnou 8000,- Kč. Po odpadnutí plánovaných zastávek na herně Xbowlingu Žižkov budou turnaje hrány mimo zdejší herny ještě na Xbowlincích Prosek Duo a Strašnice, kde v termínu 2. – 3. února je nejbližší zastávka.

 Na tento úvodní turnaj vlivem různých aspektů, největším jest kromě návštěv virových i kolize s jinými později plánovanými turnaji jiných heren, našlo cestu pouhých 15 nejvěrnějších hráčů. Ti si alespoň v poklidu odehráli nejen kvartet her kvalifikačních, ale podle pořadí i dvě hry semifinálové, a dokonce i následné závěrečné finálové. Byť se jedná o turnaj kategorie B, hrálo se americkým způsobem n místním mazacím house modelu, od turnajů dalších se však vrátíme k původnímu systému, kdy se hraje klasicky na jedné dráze, pouze po dvou hrách se soutěžící prohodí na prezentovaném páru drah.

 V semifinále se hrají dvě hry od nuly na součet, avšak včetně hry třetí, průměrem kvalifikačním. Totéž následuje ve finále, kde se odehrají znovu dvě hry od nuly, k nimž je připočítáván průměr turnajový doposavadní.

 Neb ani postupem do finále nebylo žádných odpadlíků, nebyly rozdány ani ceny útěchy, o motivaci však měli všichni postaráno právě díky přípočtům her celého turnaje, takže stále bylo proč hrát co nejlépe. V kvalifikaci v součtu s pomocným handicapem zahrál nejlépe Josef Colon a tak byl posléze oceněn jejím vítězem. Ve finále se ještě zlepšil celý večer hezky hrající Tomáš Brich a tak právě on se stává premiérovým vítězem (Říčanského) Iron Specialu a odnáší si kromě jiných cen i 2000,- Kč, stříbrný Jaromír Malec ml. 1000,- Kč a bronzový Martin Vala 600,- Kč. Rovněž vítězi pěti doplňkových kategorií mimo věcných cen získávají poukázku na 300,- Kč. Nejlepší ženou se stala Lenka Blažková, seniorem Jiří Egert a výkonnostní kategorie patřili Tomáši Brichovi, Jaromíru Malcovi ml. i Jakubu Šarišskému.

 Nechybělo ani losování finančního IRON BONUS SPECIALu, kam bylo za start každého z účastníků vkládáno 30,- Kč a částka se tak zastavila na 3220,- Kč. Generátor náhodných čísel si tentokráte skutečně pošpásoval, a tak při losu čísla 4 bylo nad slunce jasné, že dnes vítěz nalezen nebude. Celá částka se tak přesouvá opět na turnaj následný a tím je na téže herně již ve čtvrtek 11. ledna úvodní turnaj nové série Říčanské Iron Devítky.

 Další z turnajů stejně koncipovaných čeká na hráčky a hráče v termínu 2. – 3. února na herně Strašnického Xbowlingu, na zdejší hernu Bowlingu Vojkov se vrací opět v pondělí a úterý 7. – 8. dubna.