Prosecká Iron Devítka

www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=342&rand=1923078171

Historicky druhá nejvyšší účast na Prosecké Iron Devítce

 V úterý 20. února se odehrál na herně Xbowlingu Prosek Duo letošní druhý turnaj celoroční série Prosecké Iron Devítky, a to i s již využitou, nově zavedenou, kvalifikační pondělní přehrávkovou rundou. Ačkoli obsazovačka byla prapůvodně ještě více zaplněna, nakonec i 49 hráček a hráčů, co si přišli zahrát je druhým nejvyšším počtu účastníků a vlastně vůbec nejvyšším při nemožnosti využití všech drah, kdy od letošní sezóny lze turnajově využívat pouze dvoutřetinová kapacita herny.

 Díky i několika opakovaným startům jsme tak odpočtem ze startu každého vybrali 2600,- Kč, a tak po dvou odehraných turnajích (Prosecký Iron Special a právě Prosecká Iron Devítka) jsme nastřádali Charitě pro Evulku 4700,- Kč a to díky těm, co přišli a hráli, čímž již nyní všem patří velké díky.

 V kvalifikaci si každý odehrál na předem zvolené dráze čtyři hry nedohazovaným devítkovým způsobem a od letošního roku nově pouze dva nejúspěšnější hráči mají zajištěn přímý postup do finále. Těmi byli s 996 body Emil Krubert a oceněný vítěz Josef Colon s dokonce 1017 body. Další čtyřiadvacítka postoupila do vyřazovacích bojů semifinálových, kdy po mazací pauze sestupně na sebe naráží nejlepší s nejméně úspěšným a vítězi v součtu a porovnání dvou her pak postupují do finále. Ze všech prohravších pouze dva mají šanci s nejvyšším celkovým součtem postoupit coby Lucky Loser rovněž. Těmi šťastnými se stali Jaroslav Maňásek spolu s Jaromírem Makovcem, který v nervy drásajícím souboji sice těsně prohrál, ale ještě těsněji součtem 439 bodů o jednu jedinou kuželku do pozice oceněné první nepostupující odsunul Aničku Bajgarovou.

 Pro finále si postupující podle semifinálového pořadí dráhy volí a od letoška se nehraje ve třech hráčích na dráze, ale pouze ve dvou. Hrají se stále dvě hry od nuly na součet, ale je k nim navíc ještě připočtena hra třetí, celodenní průměrová. Zde jsme byli svědky znovu velmi zajímavých, vyrovnaných a hodnotných výkonů, aby pak nejvíce štěstí měl a umu i pevných nervů prokázal Ondřej Kvasnička a se součtem 792 bodů si odnáší kromě mnoha jiných cen vítězství a svou první skleněnou Proseckou kuželku. Na stupínek stříbrný odsunul svého oddílového parťáka Jakuba Šarišského, a to o pouhých 10 bodů. Třetí místo patřilo se součtem 753 bodů zástupci druhé nejpočetnější účastnivší se enklávy a sice Zelené síly, Martinu Hypiusovi. Do hodnocené osmičky poté pronikli ještě Josef Colon, Antonín Matějka, Petrové Pekár a Vrba i Jaroslav Mańásek. Nejlepší ženou se stala jediná dámská finalistka Krystyna Janočková a autorem Nejvyššího výkonu Jakub Marek, který již v kvalifikaci v pondělní předehrávce jako první zahrál maximální devítkovou hru hodnoty 300 bodů. Alespoň pivní cenu si odnesli zbývající dva "třístovkaři" a to Antonín Matějka i Martin Hypius.

 Před semifinále se losoval finanční IRON BONUS SPECIAL a ačkoli bylo opět taženo hodně hratelné číslo, výkonu 279 bodů v kvalifikaci nikdo nedosáhl, a tak se celý obnos výše 6310,- Kč znovu převádí na následný turnaj, jímž bude nejblíže ve čtvrtek 22. února na herně Bowlingu Vojkov turnaj kategorie B alias Říčanská Iron Desítka a kde i s předpokládanou účastí může překonat hranici 7000,- Kč.

 Příští turnaj série je naplánován klasicky na úterý a sice 19. března, kam je již obsazovačka otevřena a aktualizována.

Petr Pekár na Prosecké Iron Devítce z nových pravidel vytěžil nejvíc

 V úterý 23. ledna se letos poprvé na herně Xbowlingu Prosek Duo dostalo konečně už i na příznivce Prosecké Devítky, letos hrané s dovětkem Iron. Stejně jako u všech zde hraných turnajů i tohoto musí hráčky a hráči počítat bohužel jen s využitím dvoutřetinové kapacity drah, a tak v rámci spravedlnosti musela být anulována a znovu otevřena osazovačka, což některé ze stálých hráčů odradilo, a naopak přes několikerá upozornění dva přišli bez přihlášení. Naštěstí jsme se se vzniklou situací popasovali se ctí a dostalo se na všechny zájemce bez jakéhokoli prodlení.

 Nakonec si po marathónu všech možných mistrovství a nadto Prestige Tour přišlo odlehčenou formu bowlingu zahrát 42 hráček a hráčů, což oproti Vánočnímu klání je propad zhruba třetinový, ale fakticky odpovídající možnostem a podmínkám, za něž můžeme být rádi. Nově jsme zavedli alespoň přehrávkovou pondělní kvalifikační rundu, jíž prozatím nikdo nevyužil, avšak věřme, že i ta si své příznivce časem najde. Není prostě technicky možné, aby všichni zájemci startovali v úplně závěrečné kvalifikační rundě hlavního hracího dne, jak by si většina přála.

 I díky výše zmíněnému došlo k úpravě propozic, kdy se stále hrají čtyři kvalifikační hry nedohazovaným devítkovým způsobem, avšak do finále přímo postupují pouze dva nejlepší hráči, jimiž byli Petr Pekár a trochu překvapivě oceněný vítěz kvalifikace Petr Vrba. Semifinále zůstalo vyřazovacím K.O. systémem, ovšem snížil se počet postupujících na 24, kteří se spolu utkají o 12 finálových míst při porovnání součtu dvou her od nuly. Oproti loňsku se snížil i počet Lucky Loserů, tedy hráčů, byť ve svým duelech prohravších, avšak s největším součtem do finále postupujících rovněž. Ti jsou nově pouze dva a pro tentokrát se jimi stali Miloslava Suchánková a Pavel Javůrek. Ceny útěchy za první nepostupová místa do semifinále si odnesl elév turnaje Jiří Leskota a pro finále o pouhou jednu kuželku překvapivě Jakub Šarišský.

 Ve finále se hrají stále pouze dvě hry, hráči si na rozdíl od semifinále, kde jsou nasazováni podle pořadí, dráhy vybírají a k těmto dvěma hrám je přičítána třetí, jenž je průměrem her předchozích. Součet těchto tří her pak rozhodne o celkovém vítězi a tím se stal ten "nejmladší" z kompletně se účastnivšího se kvarteta družstva Zelené síly, Petr Pekár, jemuž právě vyšší průměr předchozích her dopomohl předstihnout ve finále výborně hrajícího Antonína Matějku. Alespoň bronzový stupínek uhájil kvalifikační premiant Petr Vrba. Do honorované osmičky nejúspěšnějších se dostali dále ještě Zdeno Štefánik, Jaromír Makovec, Martin Palas, Jakub Novák a Jan Štulc. Až těsně za nimi skončila Nejlepší žena večera a tou se nestala žádná jiná nežli Jana Marešová. Autorem Nejvyššího výkonu byl oceněn první držitel maximálních devítkových 300 bodů a tím byl Jakub Novák. Ve finále jej ještě doplnil Antonín Matějka.

 Bonusové ceny zůstaly nezměněny, a tak každý, kdo dokázal spojit pět striků v řadě devítkových i čistých, měl nárok na sladkou odměnu. Energetický nápoj si nárokoval ten, kdo dokázal zahrát čistý strike s kuželkou červené barvy postavené na pozici kuželky první a nově po vzoru Devítky dříve Vojkovské, nyní Říčanské i za dohození jakéhokoli splitu. Losoval se pochopitelně finanční IRON BONUS SPECIAL a tažené číslo 209 dokázali svou hrou dorovnat Jana Marešová i Miroslav Jiránek, a tak si oba odnesli třetinu obsahu čili 1650,- Kč. Zbylá část se převádí jako částka úvodní na následný turnaj, jímž byla hned ve středu 24. ledna na herně Xbowlingu Strašnice úvodní Strašnická Iron DUOjka.

 Jak bylo avizováno, turnaj spadá do věrnostního celoročního pořadí IRON DEVÍTKOVÁ TOUR 2024 aneb 5x 9 pokaždé jinak…. A byl již čtvrtým lednovým dostaveníčkem. Zbývá ještě historicky první Devítka Kamenická na herně Bowlingu Radava ve středu 31. ledna, kam jsou všichni samozřejmě srdečně zváni. Série čítá právě pět devítkových turnajů na pěti hernách a pro zařazení do celoročního pořadí je potřeba absolvovat alespoň pět startů na každém z nich. Mezi hráčky a hráče je poté rozděleno 60 000,- Kč polovinou věcnými cenami a druhou finančně a vítěz si poté odnese rovných 10 000,- Kč.

 V průběhu večera proběhlo rovněž ocenění nejúspěšnějších hráčů loňského celoročního pořadí, a to celá TOP 10 ještě nesoucí název Prosecká Popo Devítka. Vítězem se stal z jedné vody na sucho se sedmi starty při právě sedmero nejlepších započítávaných výsledcích Jakub Šarišský s 341 body před 320 body Martina Palase a třetí místo patřilo Janu Štulcovi za 313 bodů. Vítěz si kromě mnoha zajímavých cen odnesl nejen putovní pohár, ale i 1000,- Kč, stříbrný 600,- Kč a bronz byl ohodnocen 400,- Kč.

 Příští turnaj série se odehraje znovu klasicky v úterý a sice 20. února a obsazovačka tam je již pro případné zájemce otevřena.