ProShop Senior Cup

Derniéra ProShop Senior Cupu patřila seniorům

 V neděli 17. prosince jako poslední předvánoční turnaj proběhl na herně Xbowlingu Prosek Duo ten určený hráčkám a hráčům dosáhnuvším minimálně půlstoletí života a sice ProShop Senior Cup. Jednalo se o dvanáctý, tedy letošní závěrečný turnaj celé série a současně i derniérový vůbec na této herně, když od nové sezóny se stěhuje na sesterskou hernu Xbowlingu Strašnice se stejným hracím nedělním podvečerem, a to pod názvem Strašnický Iron Senior

 Chápeme i z reakcí přítomných hráčů, že lokalita herny spíše odrazuje, než láká, avšak z důvodů veřejně tajených, ovšem velice dobře známých bude dosud využívaná herna komerčními turnaji termínově neobsaditelná a proto jsme museli k tomuto nepříjemnému kroku přistoupit. Věřím však, že soutěžící si nakonec na nově využitou hernu cestu najdou, situaci pochopí a nadto, kterak bylo zmíněno, dráhy i prostředí bude patřit pouze jim a nebudou rušeni žádnou hlučnou a nedisciplinovanou komercí dětských oslav nevyjímaje.

 Na závěrečný prosincový turnaj dorazila devatenáctka nevěrnějších účastníků a to znamenalo, že po třech kvalifikačních hrách na při prezentaci vybrané dráze každý odehrál úvodní tři hry. V součtu s pomocným handicapem, čítající dámský, věkový a turnajově výkonností podle pořadí se na čele usadil Josef Dušek a díky lichému počtu odehravších měl privilegium přímého postupu do finále. Ostatní odehráli semifinálové Play Off na součet dvou her, kde jsou podle pořadí hráči nasazováni na dráhy a hrají proti sobě ti nejvíce s naopak nejméně úspěšnými. Vítězi postupují do finále a k nim se tentokrát dva z prohravších s nejvyšším součtem přidali rovněž. Těmi byli Krystyna Janočková a Vladimír Baborovský. Naopak první nepostupující s alespoň cenou útěchy turnaj opustil Miroslav Jiránek.

 Před semifinálovými souboji se losoval pravidelný finanční IRON BONUS SPECIAL, jenž byl ve výši 1390,- Kč. Taženo bylo číslo 133, avšak tohoto výkonu nikdo nedosáhl, tudíž se obsah měšce přesouvá na turnaj následný, jímž bude opět na herně Xbowlingu Prosek Duo netradičně a výjimečně ve čtvrtek 28. prosince Vánoční Prosecká Popo Devítka, kde se rovněž prémiově bude bonus navyšovat ne obligátně o 20,- Kč, ale rovnou o 30,- Kč za start i případný opakovaný každého z účastníků a tak při předpokládané účasti se může hrát minimálně o krásných 3200,- Kč, což případnému vítězi přinese již pěkný povánoční dárek.

 Finále se hraje znovu od nuly na součet a sice dvou her a zde si postupující podle pořadí semifinálového dráhy již sami volí. Nejvíce se zadařilo Haně Šulcové, která se podruhé tento týden stala Nejlepší ženou turnaje po Vojkovské Devítce, kde celkově skončila čtvrtá, dnes se už posunula na stupně nejlepších, a to přímo na samotný vrchol, když její součet byl 422 bodů a o pět kuželek poráží druhého kvalifikačního premianta Josefa Duška. Pozice bronzová poté patřila Miloši Jirsovi a do hodnocené osmičky nejlepších zavítali ještě Miroslav Holoubek, držitel Nejvyššího výkonu turnaje s 232 body Albert Jarovský, Jan Štulc, Ladislav Jirků i Krystyna Janočková.

 Jak bylo již zmíněno, nová turnajová série roku 2024 zahajuje na herně Xbowlingu Strašnice a sice v neděli 7. ledna, kam je již obsazovačka otevřena. Zde proběhne i vyhlášení a ocenění konečného celoročního pořadí roku 2023, kde se vítězem stává při alespoň jednom startu ze 46 hráčů s 341 bodem ze sedmi nejlepšími započítávanými účastmi Petr Pekár před Ladislavem Jirků s 328 body a Vladimírem Baborovským s body 318. Čtvrtý Jan Štulc poté má na svém kontě pouze dvoubodovou ztrátu na trio nejlepších.

Albert Jarovský listopadovým Proseckým Seniorem

 V neděli 19. listopadu se odehrál letošní předposlední turnaj série ProShop Senior Cupu na herně Xbowlingu Prosek Duo a je otázkou, zda prosincový poslední nebude zároveň i derniérovým úplně. Vše se rozhodne v dnech následných. Tento turnaj, určený pro hráče a hráčky dosáhnuvších věku minimálně padesáti let, si přišla zahrát tentokrát rovná dvacítka dříve narozených bowlingových nadšenců.

 Největší obdiv zaslouží za oddanost zřejmě Petr Pekár, který v odpoledních hodinách, které se reálně projevily jako podvečerní, navštívil další ze zastávek prestižní série Prestige, nakonec přes původní velkou časovou rezervu díky shovívavosti soupeřů i pořadatele stihl alespoň závěr závěrečné kvalifikační rundy, a tak i on mohl, byť sám na dráze, absolvovat své tři kvalifikační hry. I díky tomu, že se skluz snažil dohnat, zahrál, jak se později ukázalo, dokonce Nejvyšší výkon turnaje a sice hodnoty 243 bodů.

 Po kvalifikaci následovalo vyřazovací Play Off na dvě hry včetně pomocného handicapu, kde jsou na rozdíl od kvalifikace i finále, kde si hráči dráhy vybírají sami, na dráhy nasazováni a hraje proti sobě nejvíce úspěšný s tím nejméně. Díky předčasnému odstoupení z důvodů pracovních Jana Stupky byl počet hráčů lichý, a tak vítěz kvalifikace Josef Colon (se součtem 633 bodů) měl zajištěn přímý postup do finále. Ostatní se o postup tamtéž museli hrou poprat, a kromě vítězů jednotlivých semifinálových duelů díky účasti ještě dva z těch, co sice museli hlavou sklopit, ovšem měli nejvyšší bodový součet, postoupili rovněž, aby doplnili dvanáctičlenné finálové pole. Těmi šťastnými byli Miroslav Holoubek a Karel Samek. Nejblíže postupu byl další v pořadí Josef Dušek, a tak byl oceněn aspoň cenou útěchy.

 Před finálovým rozuzlením se losoval tradiční finanční IRON BONUS SPECIAL a generátorem náhodných čísel bylo jako výherní číslo vybráno 122, ovšem přesně tolik bodů nikdo zahrát nedokázal, takže se navýšený obsah měšce ve výši 6300,- Kč přesouvá na nejbližší následný turnaj, jímž je v úterý 21. listopadu na herně Xbowlingu pro změnu Strašnického, a to Strašnická Popo Devítka. Tam se ještě díky předpokládané účasti navýší na bezmála 7000,- Kč. Šťastnou byla alespoň Miloslava Suchánková, která se stala losovanou majitelkou nového nástěnného kalendáře na rok 2024 s bowlingovou tématikou coby bonus od pořadatele turnaje.

 Ve finále se hrají závěrečné dvě hry od nuly na součet a zde nejvíce umu i štěstí měl Albert Jarovský, který se tak stává vítězem se součtem 449 bodů před 440 body Ladislava Jirků. O pozici bronzové musel dokonce rozhodnout vyšší jednotlivý výkon při shodném součtu 424 bodů, a tak tím šťastnějším a bronzovým byl Jaroslav Botor před Petrem Pekárem. Do hodnocené osmičky patří dále Josef Colon, Nejlepší žena turnaje Anna Bajgarová, Vladimír Baborovský i Jan Štulc.

 V celoročním pořadí se na vedoucí pozici udržel Petr Pekár s 341 bodem před loňským vítězem Ladislavem Jirků s body 328, třetí je Josef Colon díky 313 bodům a dvěma k dobru na čtvrtého Jana Štulce. Závěrečný turnaj roku je plánován na tradiční neděli a sice 17. prosince, tak věřme, že doba předvánoční hráčky a hráče neodradí, naopak v tomto obvyklém shonu se přijdou třeba i bowlingem odreagovat a odpočinut. Tam uvidíme, kterak dopadne i pořadí celoroční, kdo ještě vylepší své bodové zisky při odpočtu těch nejméně úspěšných či doplní rámec sedmi bodovaných účastí.

Říjnový ProShop Senior Cup patřil Krystyně Janočkové

 V neděli 22. října se odehrál kulatý letošní turnaj série ProShop Senior Cupu na herně Xbowlingu Prosek Duo, tedy desátý. Tohoto turnaje kategorie B, určeného pro hráčky a hráče starších 50 let se tentokráte zúčastnilo 21 borců, takže si všichni odehráli své tři kvalifikační hry na předem zvolené dráhy a jejich součet včetně pomocných handicapů, čítající dámský, podle turnajového žebříčku výkonnostní a věkový určil pořadí pro následné semifinálové vyřazovací Play Off.

 Díky lichému počtu účastníků vítěz kvalifikace byl (rád) o tyto kratochvíle ochuzen a nejlepší byla Krystyna Janočková se součtem 654 bodů. Ostatní byli nasazeni na dráhy ve dvou semifinále sestupně do dvojic, kde nejlepší sváděl souboj s nejméně úspěšným a z deseti párů po dvou hrách na součet od nuly ti úspěšnější postoupili do finále. Ze všech prohravších nadto jeden z hráčů coby Lucky Loser postoupil s největším bodovým součtem do finále rovněž, aby byl jejich počet kompletní dvanáctičlenný. Tím šťastným byl Josef Dušek, naopak oceněným prvním nepostupujícím se stal Jan Štulc.

 Než vůbec k této adrenalinové části večera došlo, by losován obvyklý finanční IRON BONUS SPECIAL, kam převodem z turnaje minulého a součtem účasti doputovalo 2240,- Kč, ale byť tento měsíc byl jackpot rozebrán dvakráte, tohoto dne díky taženému číslu 64 nikoli, a tak se celá částka převádí na turnaj následný, jímž je Prosecká Popo DUojka již v úterý 24. října na téže herně a kde se v součtu s účastí předpokládanou bude hrát o bezmála 3000,- Kč.

 Pro finále si již postupující volí dle výsledků semifinálových dráhy na závěrečné dvě hry od nuly včetně handicapů sami a zde se oporou o vysokou pomoc bonusových hodů dokázala k vítězství propracovat současně vítězka kvalifikace a poté i oceněná Nejlepší žena Krystyna Janočková a to se součtem 439 bodů. Stříbrný skončil s 422 body Albert Jarovský, který svou závěrečnou hrou hodnoty 226 bodů získal taktéž i cenu coby autor Nejvyššího výkonu vůbec. Bronz pak Lucky Loseru Josefu Duškovi těsně vyfoukl jeho jmenovec a další nestor Colon. Do hodnocené osmičky patřili poté ještě Anežka Lencová, Petr Pekár, Vladimír Baborovský i Antonín Matějka

 Turnaj byl rovněž na odkazu: https://www.iron-special.cz/online-vysledky-turnaju/ v podobě JPG přenášen po dílčích částech on-line a nebude tomu jinak ani na turnajích následných. Příští dostaveníčko právě konkrétně tohoto bude při turnaji letošním jedenáctém, tedy předposledním a sice v neděli 19. listopadu, kam je již obsazovačka otevřena a aktualizována a kde bude na všechny zúčastnivší se minimálně jedno nadstandartní překvapení čekat….

Vladimír Baborovský zpět na scéně ProShop Senior Cupu

 V neděli 3. září zahájil osmý letošní turnajový měsíc na herně Xbowlingu Prosek Duo ten určený bowlerkám a bowlerům starších půlstoletí a sice ProShop Senior Cup

 Díky termínovým kolizím prvního školního měsíce byl tento náhradním a ačkoli tedy po turnaji srpnovém v rychlém týdenním intervalu následoval již zářijový, sešel se počet rovnající se v žargonu karetním, tedy voko bere. Bohužel po několika framech kvalifikačních ze zdravotních důvodů odstoupil Michal Havelka, takže plnohodnotná účast čítala rovných dvacet účastníků.

 Všichni tak v kvalifikaci odehráli tři hry v součtu s pomocným handicapem, čítajícím dámský, věkový i dle průměru z turnajového ročního průměru. Poté podle pořadí nastoupilo deset dvojic do semifinálového vyřazovacího Play Off, kde na sebe narazili ti nejlepší z kvalifikace oproti nejméně úspěšným a hrálo se od nuly na součet dvou her opět včetně handicapů. Vítězi poté postoupili do finále a k nim se přidali ještě dva nejlepší z těch, co sice ve svých duelech neuspěli, ale měli nejvyšší bodový součet. Doplnila se tak plnohodnotná finálová dvanáctka. Těmi šťastnými byli tentokráte muži a sice Jan Suchánek i Karel Samek.

 Než k těmto soubojům došlo, v mazací pauze se losoval tradiční finanční IRON BONUS SPECIAL a jeho výše byla převodem z turnajů minulých a účastí na tomto v součtu 4880,- Kč, losovaný dvoutřetinový obsah tak činil 3250,- Kč. Avšak taženo bylo číslo 22, nikdo autorem tohoto výkonu nebyl, takže měšec opět putuje na turnaj následný, jímž měl být již zrušený Vojkovský Iron Special, zůstává však na téže herně Bowlingu Vojkov a sice na čtvrtek 7. září, kdy se odehraje Vojkovská Desítka. V součtu s předpokládanou účastí se jeho výše bude pohybovat někde kolem 5500,- Kč.

 Pro finále si postoupivší volí na rozdíl od semifinále dráhy sami a hrají se závěrečné dvě hry opět o nuly na součet včetně handicapu a prim na rozdíl od dostaveníčka předchozího hráli spíše muži, když Nejlepší ženou turnaje se stala jediná účastnice vrcholu večera, celkově jedenáctá Lenka Blažková. Byť finále bylo tradičně zajímavé i napínavé, autorství Nejvyššího výkonu dne zůstalo Albertu Jarovskému za již kvalifikační počinek hodnoty 237 bodů. 

 Ve finále nejvyrovnanější a nadto vysoké výkony zahrál Vladimír Boborovský a po zásluze se opět po čase dostal nejen na bednu, ale přímo na její vrchol a součtem 451 bodů vítězí. Stříbro s 413 body získal Ladislav Jirků a pozice bronzová patřila Martinu Palasovi, jenž nejen, že hrací den završil na průměru rovných 200 bodů, ale jako jediný je nositelem záporného handicapu, i proto je jeho umístění ještě hodnotnější. Do oceňované osmičky poté ještě zabrousili Albert Jarovský, leadrer celoročního pořadí Petr Pekár, Antonín Matějka, Jaroslav Botor a Jan Suchánek.

 Na další podzimní turnaj si tentokráte senioři chvilku musejí počkat, plánovaný jest až na 22. října, Obsazovačka tam je ale již otevřena a aktualizována.

S Petrem Pekárem si není radno zahrávat

 V neděli 27. srpna se odehrál letošní osmý turnaj z celoroční série ProShop Senior Cupu, turnaje učeného hráčkám a hráčům bowlingu starších padesáti let na herně Proseckého Xbowlingu Duo. Tentokráte jsem díky pořadovému skluzu vlivem předcházejícím finálovým zápolením kategorií C a D celoprázdninového Summer Cupu 2023 závěrečnou kvalifikační rundu zahajovali z půlhodinovým zpožděním, všem účastněným je však potřena poděkovat za trpělivost a zejména pochopení.

 Oproti turnaji červencovému se tentokráte sešlo téměř jednou tolik bowlinguchtivých a někteří dokonce hráli i po nejen předchozího finále C, ale i D, za což jim patří velké díky i obdiv za absolvování skutečně celodenního maratónského bowlingového výkonu. Přivítali jsme i několik úplně či staronových tváří a každý z nich odehrál své obvyklé tři kvalifikační hry na jedné hráze a součet těchto her včetně handicapu, čítající dámský, věkový i dle turnajového průměru, pak určilo složení dvojic pro následné semifinále, kam postupovali všichni.

 V semifinále na sebe naráží kvalifikačně nejúspěšnější hráči proti těm naopak nejméně a takto jsou i dvojice sestupně na dráhy nasazovány. Hraje se na součet dvou her od nuly včetně handicapu a lepší poté postoupí do finále. Díky účasti k nim patřil i nejlepší prohravší, aby se doplnila finálová dvanáctka, nakonec šanci postoupit měli dokonce dva hráči s nejvyšším bodovým součtem, byť ve svých duelech neuspěli, protože jeden z vítězů Michal Havelka ze zdravotních důvodů svůj postup dal všanc. Nic na jeho odchodu nezměnilo hodnotu Nejvyššího výkonu turnaje, jenž se zastavil na hodnotě 267 bodů, a právě Michal byl jeho autorem již v kvalifikaci. Cenu si tak převezme díky nepřítomnosti během vyhlášení při nejbližší možné příležitosti.

 Poprvé se stalo, že v semifinále došlo k remíze, a to mezi Janem Štulcem a jedním z elévů Abdulkaderem Kassasem, takže pro postup druhého jmenovaného musel rozhodnout vyšší jednotlivý výkon. Dvojice postupujících, byť v semifinále prohravších, ale díky nejvyššímu součtu her byla ryze dámskou, neb štěstí se usmálo na Miloslavu Suchánkovou i Krystynu Janočkovou.

 Pro finále si hráči klasicky již dráhy podle semifinálového pořadí opět volili a ve dvou na dráze a dvou hrách v součtu od nuly se rozhodovalo o srpnovém premiantovi. Tím se nakonec nestal nikdo jiný než fantom tohoto turnaje Petr Pekár, který zahrál 225 a 227 bodů, a to mu stačilo i s nižším handicapem o 4 body odolat náporu Miroslava Jiránka, jemuž patřilo místo stříbrné. Na stupínek bronzový vystoupal Josef Colon a to díky součtu 425 bodů. Do oceňované osmičky nejlepších patří dále Vladimír Baborovský, Ladislav Jirků, Jan Suchánek, jeho choť a současně i Nejlepší žena turnaje Miloslava i Krystyna Janočková.

 Mezi kvalifikací a semifinále se losoval tradičně finanční IRON BONUS SPECIAL, zastavivší se přesně na předpokládané výši a sice rovných 3800,- Kč a neboť se hraje o jeho dvoutřetinovou část, vítěz by si přilepšit 2530,- Kč. Bohužel však tažené číslo 141 se ukázalo opětovně lichým, byť výkony 140 i 142 bodů hráči zahráli, převádí se tak na turnaj následný, jímž je nejblíže v úterý 29. srpna na téže herně Prosecká Popo DUOjka, kde se obsah ještě navýší a předpokládanou účastí zamíří někam ke 4500,- Kč. To už je opravdu částka nemalá a své by mohl případným adeptům vyprávět Josef Colon, který právě tohoto večera převzal svou výhru v hodnotě 3780,- Kč coby šťastný vítěz měšce z Devítky Popo Strašnické. Blahopřejeme.

 Příští turnaj série, již devátý, se hraje v rychlém sledu hned za týden a sice další neděli 3. září, a to díky kolizi původního termínu s turnajem série Prestige, jenž se v září právě přesune obšťastnit místní hernu. Obsazovačka tam je již aktivní a nepadne-li bonus ani na Prosecké Popo DUOjce, je možné, že losovat se bude již o cifru kolem 5000,- Kč…….

Seniorský fantom Petr Pekár opět zaúřadoval

 Poslední červencovou neděli čili 30. července, se odehrál druhý turnaj série, určený pro hráče starších půlstoletí, ProShop Senior Cup na herně Xbowlingu Prosek Duo v tomto měsíci, nyní však již regulérní červencový. Mezi dvanáctkou nejvěrnějších jsme přivítali i jednoho nováčka, a to Jana Suchánka, který výrazně promluvil konečným bronzovým stupínkem do celkového pořadí turnaje.

 Díky nízké účasti si všichni odehráli klasické tři hry kvalifikační na předem zvolené dráze a součet jejich výkonů včetně pomocného handicapu, čítající bonus za věk s dámským a pro všechny i dle turnajového žebříčkového průměru, určil pořadí pro nasazení na dráhy pro následné semifinále.

 Nežli k němu došlo, byla zpětně oceněna cenu za Nejlepší ženu na turnaji Prosecké Popo Devítky Krystyna Janočková a zejména vítěz červencového pořadí věrnostního žebříčku Xbowling Iron (Wo)man Michal Havelka.

 Poté se losoval již zavedený, po turnajích na hernách Xbowlingu Prosek Duo, Xbowlingu Strašnice i Bowlingu Vojkov cyklující finanční IRON BONUS SPECIAL, jenž měl v součtu se sumou na turnaj převáděnou a díky dnešní účasti hodnotu rovných 4100,- Kč. Losovalo se obligátně o částku dvoutřetinovou, a tak případný výherce si mohl přijít na zajímavých 2730,- Kč. Taženo bylo však číslo velmi nízké a sice 23 a bylo by podezřelé, kdyby stejného výkonu kdokoli dosáhl, tudíž se celý obnos převádí opět na turnaj následný, jímž bude nejdříve 10. srpna pro změnu na herně Říčanského Bowlingu Vojkov Vojkovská Desítka.

 V semifinále všichni zúčastnění odehráli dvě hry od nuly znovu na součet včetně handicapů a následné pořadí určilo právo výběru drah pro finále, kam znovu postupovali úplně všichni. I zde se hrály dvě hry od nuly, a to závěrečné o konečného červencového vítěze.

 Jím se stal Petr Pekár, který si celý večer udržoval stabilní a vysokou formu, každý úsek turnaje nadto zvyšoval hodnotu Nejvyššího výkonu dne, aby se zastavil na konečných 243 bodech, za něž byl po právu i cenově oceněn. Stříbrný končí Michal Havelka a bronz bral již zmiňovaný nováček Jan Suchánek. Do hodnocené osmičky nejlepších patřili poté ještě sestupně Karel Samek, Nejlepší žena turnaje Anežka Lencová, Antonín Matějka, Lenka Blažková i Ladislav Jirků.

 Příští srpnový turnaj je naplánován znovu na poslední neděli měsíce a sice 27. 8. a obsazovačka tam je již otevřena i aktivní.