Kamenická Iron Devítka

www.obsazovacky.cz/turnaje/entry.php?lang=cz&id_turnaj=2269&rand=1511565606

Rekordní neúčast na Kamenické Iron Devítce

 Ve středu 27. března proběhl letošní v pořadí třetí turnaj Kamenické Iron Devítky na herně Bowlingu Radava. Ačkoli opět večer pro většinu byl prima zábavou a nechyběla skvělá atmosféra, chybělo to nejdůležitější, hráči. Ještě v pondělí ve švech praskající obsazovačka v hodinách před turnajových prořídla natolik, že tím vznikl nový rekord, bohužel negativní. Věřme, že se jedná o situaci zhola výjimečnou a nebudeme se muset strachovat o samotnou existenci tohoto klání. Za spolupráce s perfektním a chápajícím majitelem herny se podařilo večer odehrát, a dokonce k patnáctce nejvěrnějších ještě přibyly dámy příchozí na drink, takže účast nakonec byla sedmnáctičlenná.

 Každý si jako obvykle v kvalifikaci odehrál tři hry na vybrané dráze a následovalo semifinále, kam, jak bylo trefně poznamenáno, minulý turnaj nepostoupilo několik nejméně úspěšných, dnes tento osud potkal pouze pětici pro finále. Do semifinále tak postupovali všichni a zde jsme po konzultaci s hráčským plénem udělali změnu, nejlepší pětice kvalifikačního pořadí (oceněný vítěz Josef Colon, Jiří Nechutný, Albert Jarovský, Martin Boháč i Tomáš Vlasák) postoupili přímo do finále, aby zbývající dvanáctka absolvovala další dvě hry semifinálové, jež se k hrám kvalifikačním přičítala a nejlepší sedmička si postup do finále zajistila rovněž.

 Posledním šťastným se stal Pavel Vacek, naopak Petr Pekár se těsně byl prvním nepostupujícím a odnesl si tak alespoň obvyklou cenu útěchy. Pro finále si hráči již dráhy volí podle pořadí a hrají se závěrečné dvě hry od nuly, k nimž je však připočítávána hra třetí, celodenní průměrová. V duchu předešlé výkonnosti pokračoval nestor Josef Colon a tak asi není překvapením, že se součtem 748 bodů stal i konečným vítězem před Jiřím Nechutným s 726 body a Antonínem Matějkou, majíc bodů 713. Do tentokrát hodnocené šestice nejlepším patřili poté ještě Albert Jarovský, Martin Boháč a Aleš Vlasák. Hned za nimi skončila i Nejlepší žena turnaje Krystyna Janočková. Josef Colon si odnesl cenu nejen za vítěze kvalifikace, ale i coby autor Nejvyššího výkonu, neboť hned svou úvodní kvalifikační hrou zahrál jako první maximálních devítkových 300 bodů. Alespoň cena tekutá náležela druhému jejímu autoru a sice Antonínu Matějkovi.

 Během pauzy se losoval i finanční Iron Bonus Special, majíc výši 1960,- Kč, avšak taženého výkonu 128 bodů nikdo nedosáhl, tak obsah měšce je přesunut na turnaj následný, jímž je víkendový Velikonoční Xbowling Iron Special na herně Xbowlingu Prosek Duo v termínu 29. – 31. března a kde jeho obsah bude narůstat každým i opakovaným startem o prémiových 40,- Kč, takže díky předpokládané účasti si může šťastný výherce odnést i zhruba částku dvojnásobnou.

 Počínaje Proseckým Iron Specialem, hraným v termínu 17. – 18. února na herně Xbowlingu Prosek Duo, jsme se opět, stejně jako roku loňského, připojili k charitativnímu projektu CHARITA BOWLING PRO EVULKU a až do jeho konání 11. května budeme z každého i opakovaného startu jakéhokoliv turnaje odkládat 50,- Kč (u turnaje dvojic 100,- Kč) a kompletní výtěžek poté předáme při konaní akce hlavní pořadatelce Vlastičce Eidernové. V loňském soutěžním ročníku se účastmi nasbíralo 12 150,- Kč během jednoho měsíce, letos je k tomu určeno zhruba dva a půl měsíce, a i vyšší počet pořádaných turnajů a již nyní byla tato výše překonána.

 Chcete-li i Vy projekt i Evulku samotnou podpořit, neváhejte a přijďte si zahrát, neboť již svou účastí přispějete na opravdu dobrou věc a nadto se pobavíte bowlingem i něco zajímavého či hodnotného můžete vyhrát. Po odehraném Proseckém Iron Specialu, Prosecké Iron Devítce, dvakrát Říčanské Iron Desítce, dvakrát Prosecké Iron Desítce, dvakrát Říčanskými Iron Dvojicemi, Říčanské Iron Devítce, Strašnické Iron Devítce, dvakrát Kamenické Iron Devítce i Dejvické Iron Devítce jsme již na tuto akci nastřádali 22 800,- Kč.

Kamenická Devítka ve znamení Lemurů a splněných přání

 Ve čtvrtek 28. února se odehrál druhý turnaj letošní premiérové série Kamenické Iron Devítky na herně Bowlingu Radava. Zkusit štěstí si tentokráte přišlo 28 dam a pánů a bylo se na co dívat, a to nejen na televizor. Večerem se neslo několik cílů a přání, a tak všichni s Mírou Nýčem (u)trpěli Sparťanské vítězství ve fotbalovém pohárovém derby a Tonda Matějka rovněž svůj vytyčený cíl a sice zisk zrnkové kávy proměnil ve skutečnost, ačkoli se pro to nemusel přičinit ničím menším nežli turnajovým vítězstvím.

 Musel proto postoupit z kvalifikace, kde se na předem zvolené dráze odehrají tři hry a jejich součet určí čtyřiadvacítku semifinalistů. Znamenalo to, že kvartet hráčů se již v této fázi s turnajem rozloučil a tím, kdo byl postupu nejblíže a odnesl si alespoň cenu útěchy coby první nepostupující, byl Radek Rozporka. Naopak nejúspěšnějším byl Jiří Nechutný, který se součtem 768 bodů stal oceněným vítězem kvalifikace a nadto zahrál i maximálních 300 bodů a odnesl si cenu i coby autor Nejvyššího výkonu. V semifinále jsou postupující na dráhy nasazeni sestupně a odehrají další dvě hry, jenž se přičítají k hrám kvalifikačním a součte všech pěti her určí dvanáctku finalistů. Zde byl oceněným prvním nepostupujícím mocně finišující Josef Hladík a nebýt splitu v hodu závěrečném, i on by býval měl večer bowlingově delší.

 Ve finále se hrají podle výběru drah samotnými hráči dvě hry od nuly na součet s hrou třetí, co je průměrem předešlých odehraných her. Zde už se chuť po kávě a letité zkušenosti Antonína Matějky projevily výrazně, a tak součtem 780 bodů neponechal nic náhodě, a i on svůj cíl hracího dne splnil. Na stupních nejlepších jej doplnil jeho životní soukmenovec Josef Colon a aby opětovnou dominanci Lemurů dnů a turnajů posledních podtrhnul, skončil třetí Albert Jarovský, Lemur to poloviční. Zbývající účastník, neřkuli účastnice tohoto kolektivu Krystyna Janočková, skončila celkově na místě šestém a stala se tím Nejlepší ženou turnaje. Hodnocenou osmičku nejlepších doplňují ještě Jakub Novák, Jiří Nechutný, Martin Palas a Petr Pekár.

 Losoval se i tradiční finanční Iron Bonus Special a to pro tentokrát hodnoty 4160,- Kč, avšak výherního výkonu 219 bodů nikdo v kvalifikaci nedosáhl, takže celá suma je přesunuta znovu na turnaj následný, jímž je na herně Xbowlingu Prosek Duo v neděli 3. března Prosecká Iron Desítka a kde již bonus dosáhne hranice bezmála pětitisícové.

 Počínaje Proseckým Iron Specialem, hraným v termínu 17. – 18. února na herně Xbowlingu Prosek Duo, jsme se opět, stejně jako roku loňského, připojili k charitativnímu projektu CHARITA BOWLING PRO EVULKU a až do jeho konání 11. května budeme z každého i opakovaného startu jakéhokoliv turnaje odkládat 50,- Kč (u turnaje dvojic 100,- Kč) a kompletní výtěžek poté předáme při konaní akce hlavní pořadatelce Vlastičce Eidernové. V loňském soutěžním ročníku se účastmi nasbíralo 12 150,- Kč během jednoho měsíce, letos je k tomu určeno zhruba dva a půl měsíce, a i vyšší počet pořádaných turnajů, takže částka by se měla pohybovat v o dost vyšší hodnotě. Po již odehraných turnajích (Prosecký Iron Special, Prosecká Iron Devítka, Říčanské Iron Desítce, Prosecké Iron Desítce, Říčanskými Iron Dvojicemi a tomto turnaji) jsme díky Vám nasbírali již 10 550,- Kč.

 Příští turnaj čeká všechny znovu poslední čtvrtek měsíce a sice 27. března a budeme se těšit na další príma setkání a pohodovou rodinnou atmosféru.

Anička Doubravová ukázala, kterak lze muže zkrátka držeti….

 Ani jsme se nenadáli a dozvuky bujarého Silvestrovského veselí jsou již ty tam, neboť přesně o měsíc poté ukončila program prvního kalendářního i turnajového měsíce roku 2024 jako poslední 31. ledna na herně Bowlingu Radava poslední z nových uskutečněných turnajových sérií a sice Kamenická Iron Devítka.

 Turnaj spadá do věrnostního celoročního pořadí IRON DEVÍTKOVÁ TOUR 2024 aneb 5x 9 pokaždé jinak…. A byl tedy již závěrečným pátým lednovým dostaveníčkem. V rychlém sledu se odehrály úvodní turnaje samostatných sérií Devítek Iron Říčanské na herně Bowlingu Vojkov, Strašnické na Xbowlingu Strašnice, rovněž poprvé světlo světa spatřivší Dejvická v Bowling & Billiardu Dejvice a posléze i Prosecké na herně Xbowlingu Prosek Duo. Série čítá právě pět devítkových turnajů na pěti hernách, každá hracím systémem koncipována lehce jinak a pro zařazení do celoročního pořadí je potřeba absolvovat alespoň pět startů na každém z nich. Mezi hráčky a hráče je poté rozděleno 60 000,- Kč polovinou věcnými cenami a druhou finančně a vítěz si poté odnese rovných 10 000,- Kč.

 Na Radavskou premiéru se přišlo nejen podívat a zahrát si nakonec 25 hráček a hráčů, kteří si v kvalifikaci odehráli tři hry nedohazovaným devítkovým způsobem na předem zvolené dráze. Turnaj je uzpůsoben pro následný postup třech nejlepších přímo do finále a dalších dvaceti čtyřech do semifinálového pokračování. Díky účasti tentokráte výjimečně do finále postupoval pouze oceněný kvalifikační premiant, jímž byl Josef Colon. Ostatní byli na dráhy nasazeni, a to ve dvojicích vždy nejlepší s nejméně úspěšným a odehráli další dvě hry, jež se k hrám úvodním přičítají. Součet všech pěti rozhodne o dalších finalistech, při účasti vyšší a třech přímých finalistech by postupovalo v pořadí devět nejlepších hráčů, tohoto večera se štěstí usmálo hned na celou jedenáctku. Posledními, komu se to podařilo, byli shodným součtem 1057 bodů Jakub Novák spolu s Janem Štulcem, oproti tomu 1047 bodů Michala Havelky stačilo pouze na cenu útěchy při obsazení první nepostupové pozice.

 Ve finále se hrají od nuly na součet dvě hry, k niž je však přičítána hra třetí, celodenní průměrová a zde si již podle semifinálového pořadí postoupivší dráhy opět vybírají. Nejšťastnější ruku i výběr měla Anna Doubravová, která hrála famózně po celou dobu turnaje, stala se nejenže oceněnou Nejlepší ženou, ale hlavně jeho vítězkou, když finálovým součtem 760 bodů i celodenním průměrem 244, 38 bodů nenechala nikoho na pochybách, že právě ona bude nejen královnou, ale i králem a historicky prvním vítězem (vítězkou) tohoto turnaje. Dokonce i kvalifikační fantom, a nakonec stříbrný Josef Colon před jejím nejen šarmem, ale zejména umem musel hlavu sklonit. Bronzový končí další reprezentant domácí stáje a sice Aleš Vlasák a do hodnocené osmičky nejlepších patřili ještě Jiří Nechutný, Tomáš Brich, Jan Štulc, Bohuslav Ondráček a rovněž Josef Hladík. Ten pro změnu neodešel s prázdnou díky autorství první a jediné maximální hry hodnoty devítkových 300 bodů a po právu se tak stal autorem Nejvyššího výkonu.

 Losoval se i zde po všech pořadatelem organizovaných turnajích finanční IRON BONUS SPECIAL, jehož výše se odvíjí podle účasti, když za start i opakovaný každého je jeho obsah navyšován o 20,- Kč a losuje se jedno číslo od 0 do 300 a pakliže někdo dosáhne téhož výkonu v kvalifikaci, je dvoutřetinový podíl měšce jeho. Tentokráte bylo číslem šťastným 133 bodů, což nezahrál nikdo, celý obnos ve výši 2330,- Kč se tak opět přesouvá na turnaj následný, jímž je v neděli 4. února na herně Xbowlingu Prosek Duo populární "áčková" Prosecká Iron Desítka, kde se s předpokládanou účastí bude soutěžit již o minimálně 3000,- Kč a kam jsou všichni rovněž srdečně zváni.

 Všem hráčkám i hráčům děkujeme za podporu, účast, rovněž pak herně, obsluze i majiteli za perfektní podmínky a pomoc nejen v průběhu večera a věřme, že se na viděnou v podobně příjemné a přátelské atmosféře uvidíme na dalším pokračování celoroční série. Druhý turnaj je naplánován opět na poslední středu v měsíci a sice 28. února a obsazovačka tam je již aktivní a případným zájemcům o start tak v přihlášení a příchodu již nic nebrání.