Strašnické ProShop Dvojice

ďa Jirků skvěle potrénoval v Olomouci

 V neděli 10. prosince se s kalendářním turnajovým rokem rozloučil i ten s účastí nejvíce nevyzpytatelný a sice Strašnické ProShop Dvojice na herně Xbowlingu Strašnice. Nejen, že se tím uzavřelo celoroční pořadí, ale život této turnajové série sčítaných dvojic minimálně v této podobě a pod tímto názvem. Od Nového roku a ročníku již budou hrány pod názvem Strašnické Iron Dvojice a dojde v nich k několika dílčím změnám, ať už termínově či propozičně. Vše je momentálně ještě bohužel díky mnoha nepředpokládaným komplikacím v řešení, ale včas bude vše oznámeno a zoficializováno.

 Každopádně tento turnaj závěrečný prosincový navštívilo nakonec pouhých rovných deset nejvěrnějších párů, z nichž Martin Palas v premiérovém doprovodu svého bratra Michala odehrál pouze předehrávanou kvalifikaci z důvodu pobytu v čase turnajovém již v jiných nadmořských výších. Jan Štulc pro změnu byl nucen kvalifikaci odehrát bez svého spoluhráče, avšak díky modelu sčítaných dvojic a účasti měl i tak jistotu postupu minimálně do semifinále, kam postupuje dvanáctka nejlepších párů po kvalifikaci čili reálně nyní všechny zúčastněné. Na následné semifinále již jeho spoluhráč Ladislav Jirků z (ne)daleké Olomouce a dalšího výjimečně časového harmonogramu zcela nedodržujícího dostaveníčka Prestige ČBL po peripetiích dorazit stačil, a tak se pánové pustili do obhajoby svého premiérového listopadového vítězství při svém prvním startu na zdejším turnaji.

 To se jim nakonec zcela přesvědčivě podařilo, když sice kvalifikační tři hry hráče odehrál jen Jan Štulc, semifinálové i finálové dvě, respektive čtyři dvojice již oba a zahráli součty 822 a 821 bodů. Druzí končí se 786 body teprve krátce spolu hrající Tomáš Brich s Josef Hladíkem a bronzové pódiové umístění si výkonem 738 bodů ve finále vydobyla Lenka Blažková za laskavé asistence Miroslava Jiránka. Autorem Nejvyššího výkonu byl s 245 body kvalifikačními Martin Palas, Jan Štulc se stal Nejlepším hráčem, mužem Tomáš Brich a Lenka Blažková pak po zásluze ženou, jíž se tatáž událost ve stejný den poštěstila již podruhé, když v poledních hodinách se jí to podařilo na nejmenové BBO Devítce v rodném Chomutově.

 Před semifinálovým pokračováním turnaje proběhlo klasické losování finančního IRON BONUS SPECIALu a ačkoli byl obsah za posledních několik turnajů vícekrát rozebrán, svého majitele díky taženému číslu 179 našel i tentokráte a sice dokonce dva, takže třetinový podíl ve výši 370,- Kč si odnáší Luděk Hrnčíř (s Martinem Kleimanem) i Martin Klícha (spolu s Jakubem Novákem). Zbylá třetina je sumou úvodní turnaje následného, jímž je závěrečná letošní Vojkovská Devítka pro změnu na herně Bowlingu Vojkov ve čtvrtek 14. prosince, kde se bude v součtu s účastí předpokládanou hrát o zhruba 1000,- Kč a kam jsou všichni srdečně zváni.

 V celoročním pořadí se o svůj celkový primát již nějaký pátek i neděli nemuseli obávat fantomové úvodních měsíců Martin Palas s Dušanem Kovaříkem, když o jejich vítězství nebylo pochyb a jejich konečný bodový účet se zastavil při sedmi nejlepších účastech na 380 bodech. Stříbrní končí s rovnými 350 body Jakub Novák s Martinem Klíchou a bronz patří Luďku Hrnčířovi s Martinem Kleimanem s body 309, čímž o pouhé dva do pozice bramborových odsunuli Pavla Vacka a Štěpánku Rejžkovou. Během celého roku se zde nakonec vystřídalo minimálně jednou účastí rovných 40 párů.

 Ocenění těch nejúspěšnějších proběhne na lednovém turnaji nové celoroční série, ať už v jakémkoli novém hávu a jak již bylo naznačeno, ještě nejsou vyloučeny určité změny, zatím však platí, že se bude poprvé hrát v neděli 14. ledna, kam je dokonce už i obsazovačka otevřena.

Nováčci vítězí a Pavel Vacek je o 4930,- Kč bohatší

 V neděli 26. listopadu se odehrál na herně Xbowlingu Strašnice letošní předposlední turnaj z celoroční série Strašnických ProShop dvojic. Tentokrát jedenáct párů si přišlo zahrát zde hrané sčítané dvojice, kdy hráči hrají v páru na téže dráze a výkonem dvojice je součet obou dvou. Obsazení jednotlivých dvojiček doznalo asi nejvýraznějších změn, když pouze kvartet hrál v původním a klasickém složení, ostatní své spoluhráče měnili, a dokonce trio se zde zúčastnilo premiérově a v turnaji zanechalo nesmazatelnou stopu.

 Díky počtu startujících dvojic každá odehrála svých šest kvalifikačních her a nadto i čtvero semifinálových, kam byly nasazeny podle kvalifikačního pořadí, když nejdříve hráli ti lepší, poté méně úspěšnější. Do závěrečných čtyřech her finálových poté postoupila již jen klasická šestice v semifinále nejúspěšnějších a ti si podle jeho pořadí dráhy vybírali a odehráli závěrečné čtyři hry od nuly na součet, jako vždy bez jakýchkoli pomocných handicapů. 

 Ve finále nejlepšími se ukázali Jan Štulc a Ladislav Jirků, kteří tento turnaj navštívili poprvé, když jejich výkon se zastavil na vlas i kuželku přesně na 800 bodech a nechali za sebou i minulý měsíc stříbrné Jakuba Nováka s Martinem Klíchou, kteří na ně ztratili propastných 62 bodů. Bronz pak bral jeden z nově složených párů Tomáš Brich s Josefem Hladíkem. Oceněna byla celá finálová osmička, cenou útěchy coby prvními nepostupujícími do finále další z elévů Marie Hladíková a Lucie Pospíšilová, hráčem Nejlepším se stal Ladislav Jirků, mužem Martin Palas a ženou Kateřina Šponerová.

Velký aplaus sklidil a šťastným se stal Pavel Vacek, který v kvalifikaci zahrál hru hodnoty 147 bodů, a právě ta byla vylosovaným výherním číslem finančního IRON BONUS SPECIALU a ačkoli se hraje vždy o dvoutřetinový podíl celé částky, výherce si odnáší sympatických 4930,- Kč. Na turnaj následný, jímž je ve čtvrtek 30. listopadu na herně Bowlingu Vojkov Vojkovská Devítka, se převádí zbývající třetina sumy a sice 2470,- Kč a s předpokládanou účastí se tam tak bude losovat o přibližně 3100,- Kč.

 Závěrečný turnaj celoroční série, tedy prosincový se odehraje v neděli 10. 12. a bude posledním i podle zavedených propozic, od roku 2024 dozná menších či větších úprav a věřme, že k dobru věci i vyšší zajímavosti turnaje samotného i hráčskému zájmu.

Strašnické ProShop Dvojice přežily svou klinickou smrt

 V neděli 15. října se odehrály konečně po více jak dvouměsíční pauze díky podhraničnímu zájmu o start na herně Strašnického Xbowlingu Strašnické ProShop Dvojice. Všem zúčastnivším se dvojicím a bylo jich přes různé (ne)obvyklé patálie nakonec rovná dvanáctka, i těm, co ze zdravotních či pracovních důvodů osobně dorazit nemohly, ač by tak rády učinily, velice děkujeme za podporu a zejména za zachování turnaje na bowlingové mapě i pro dny budoucí. Byť byla jednu chvíli účast ještě nadějnější, nakonec se reálně podařilo obsadit dvě závěrečné kvalifikační rundy, kde navíc hned kvarteto nejvěrnějších získalo dvousetkorunovou slevu jako drobný revanš za neuskutečněné turnaje v měsíci srpnu, respektive září.

 Všichni si dle zaběhlých pravidel na předem zvolen dráze odehráli tři kvalifikační hry, tedy každý pár šestero. Následné pořadí rozhodlo, která lepší šestice bude po mazací pauze hrát semifinálové čtyři hry od nuly na součet jako první a která následně.

 Před tím ovšem proběhlo losování finančního IRON BONUS SPECIALu, kde převodem z minulých turnajů byla v součtu s účastí, kde se za každou dvojici přičítá 40,- Kč, byla losovaná částka 4650,- Kč, avšak žádný z hráčů výkonu 276 bodů nedosáhl, a tak je celý obsah převeden na turnaj následný, jímž je Prosecká Popo Devítka již v úterý 17. října na herně Xbowlingu Prosek Duo a kde se díky předpokládané účasti navýší zhruba na 5500,- Kč.

 V semifinále jsou dvojice podle kvalifikačního pořadí nasazovány na dráhy sestupně a zde bylo vidno, komu jaká dráha sedí či nikoli. Pořadí bylo velmi vyrovnané, nakonec si však cestu do finále až na výjimky proklestili největší favorité nejen tohoto turnaje, ale i celoročního pořadí, byť několik párů bylo lehce obměněných a přivítali jsme i úplné nováčky, a to Jaromíra Makovce s Vladimírem Baborovským. Ty, ačkoli zaplatili nováčkovskou daň formou ztráty jedné funkční pneumatiky, nakonec vybojovali bronzový stupínek finálovým součtem 723 bodů.

 Dlužno dodat, že zde si hráči již dráhy podle pořadí semifinálového opět volí a hrají se závěrečné čtyři hry dvojice, tedy dvě každého spoluhráče sčítaným způsobem, tak jak turnaj celý, a to bez jakéhokoliv pomocného handicapu. Stříbrný stupínek patřil páru Jakub Novák a Martin Klicha díky 739 bodům a 753 bodů zahráli Dušan Kovařík s Martinem Palasem a tím se katapultovali opět na samé čelo tabulky. Potvrdili tím i svou dominanci v celoročním žebříčku, kde jsou zřejmě již celkovými nedostižnými vítězi. Do honorované finálové šestky proklouzli ještě dvojice Josefové Hladík a Trojan, Pavel Vacek se Štěpánkou Rejžkovou i Erik Vojtíšek a Nikola Fialová. Cena útěchy coby pár první do finále nepostupující náležela ryze dámskému duo Lenka Blažková a Simona Maglenová a doplňkové ceny za Nejlepšího muže si odnesl Martin Palas, Jakub Novák byl Nejlepším hráčem a ženu poté najít bylo oříškem, ale tou Nejlepší se stala Kateřina Šponerová.

 Díky zrušeným dvěma předchozím turnajům je toto pořadí započítáváno do celkového pořadí stejným způsobem i do měsíců srpna a září, a to nejen pro tento turnaj, ale i do věrnostního celoročního žebříčku, čítající starty na všech turnajích pořadatelem organizovaných na hernách Xbowlingu Prosek Duo i Xbowlingu Strašnice vyjma ProShop Senior Cupu alias Xbowling Iron (Wo)man.

 Příští a předposlední letošní turnaj série a současně v aktuálním modelu je naplánován na neděli 26. listopadu, kam je již obsazovačka otevřena a tak se budeme těšit snad se všemi na viděnou.

Premianty na Strašnických ProShop Dvojicích byli Dušan Kovařík s Martinem Palasem

 V neděli 23. července se odehrály první letně prázdninové Strašnické ProShop Dvojice na herně Xbowlingu Strašnice, a právě tomuto úseku kalendáře odpovídala bohužel i účast, byť obsazovačka původně nic zlověstného nenapovídala. Ve velmi přátelské a více jak jindy až rodinné atmosféře si zahrát přišlo osm nejvěrnějších párů, nějakých kombinovaných či úplně premiérových.

 Neboť se zde jedná o dvojice sčítané, kdy výsledkem každé jest součet her obou spoluhráčů bez jakýchkoli pomocných handicapů, odehráli si všichni klasické tři kvalifikační hry čili šestici za dvojici a následné pořadí určilo umístění na dráhy pro semifinále, kam postoupili všichni. Nejprve odehrála lepší šestice párů a následně zbylé dva, shodou okolností ryze dámské, když zde měly zástupkyně něžnějšího pohlaví výhodu, i v rámci urychlení programu, že své hry každá dvojice odehrála ne na jedné dráze, kterak je zvykem, ale na páru čili každá sama na dráze. Poté už dvě dvojice svou pouť turnajem završily, zbylá šestice postoupila do závěrečného finále. Posledními postupujícími byli Lenka Blažková se Simonou Maglenovou, naopak prvními nepostupujícími se stali Barbora Kožená s Matyasem Bílkem, kteří byli alespoň polichoceni cenou útěchy.

 Pro finále už si páry podle pořadí semifinálového dráhy volí a hrají závěrečné dvě hry dne, respektive čtyři dvojice. Nejvíce umu a formy tentokráte po celý den předvedli Dušan Kovařík s Martinem Palasem, když svůj vysoký standart ve finále potvrdili a po zásluze se součtem 781 bodů vítězí. Dušan Kovařík si nadto odnesl i cenu za Nejvyšší výkon turnaje za kvalifikační hru 237 bodů a Martin Palas pro změnu jako hráč Nejlepší, když jako jediný dokonce celodenní průměr završil nad dvousetbodovou hranicí, přesněji 200, 57 bodů. Druzí skončili vítěz Cyrilometodějského Xbowling Iron Specialu ze dne předchozího Michal Havelka spolu s Ondřejem Košatou za jejich finálových 762 bodů a bronzový stupínek opanovali se součtem 720 bodů Michal Beneš a Josef Hladík. Hodnocena byla celá finálová šestice, a ještě Lenka Blažková coby Nejlepší žena turnaje.

 Po kvalifikaci byl losován i finanční IRON BONUS SPECIAL a sice jeho dvoutřetinová část, a tak z kajíce 2600,- Kč si mohl za výkon 107 bodů odnést některý ze šťastlivců 1730,- Kč, avšak nikdo tuto hru nezahrál, čímž se celý obnos převádí na turnaj následný, jímž je nejblíže v úterý 25. července pro změnu na herně Proseckého Xbowlingu Duo Prosecká Popo Devítka. Tam s předpokládanou účastí částka ještě naroste a losovat se tak bude o bezmála 3500,- Kč.

 Příští turnaj této série je naplánován na neděli 20. srpna a obsazovačka tam je již otevřena a aktualizována.